ZSZ Szprotawa dach nad sanitar 0

Transkrypt

ZSZ Szprotawa dach nad sanitar 0
67-300 Szprotawa ul . Koszarowa
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
:
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR
Remont dachu nad sanitariatami
67-300 Szprotawa ul . Koszarowa
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
67-300 Szprotawa ul . Koszarowa
Budowlana
:
Kod CPV 45453000-7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
:
:
:
zł
zł
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Lp.
Podstawa
wyceny
Opis
1
2
3
Remont dachu nad sanitariatami
1 Roboty ogólnobudowlane
1 KNR 4-01
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych
d.1 0519-06
- pierwsza warstwa
16.5*5.5 + 11,75*6,58 = 168.06
2 KNR 4-01
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych
d.1 0519-07
- następna warstwa
Krotność = 3
3 KNR 4-01
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
d.1 0535-04
użytku
4 KNR 2-02
Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy
d.1 0508-04
ocynkowanej
5 KNR 4-01
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniod.1 0535-08
wych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku
5.5*2*0.3
16.5*2*0.45
6,58*2*0.35
11,75*2*0,45
6 KNR 2-02
Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynd.1 0506-01
kowanej
7 KNR 0-15II
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podd.1 0527-01
kładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża
emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa
8 KNR 0-15II
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podd.1 0527-02
kładzie betonowym - każda następna warstwa
9 KNR 4-01
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej
d.1 0535-06
się do użytku
3,2*5,6
10 KNR 2-02
Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynd.1 0510-03
kowanej
11 KNR 4-01
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
d.1 0108-09
skrzyniowymi na odl.do 1 km - utylizacja papy
12 KNR 4-01
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
d.1 0108-12
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 15
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:
-2-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Klucz wykonawczy
4
Jedn. miary
Ilość
5
6
m2
168.06
m2
168.06
m
28.25
m
28.25
m2
33.32
m2
33.32
m2
168.06
m2
168.06
m
8.8
m
8.8
m3
5.04
m3
5.04
Cena
zł
(8 / 6)
7
Wartość
zł
8

Podobne dokumenty