zaproszenie - Wydział Prawa i Administracji UKSW

Transkrypt

zaproszenie - Wydział Prawa i Administracji UKSW
ZAPROSZENIE
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW zaprasza Studentów Wydziału
Prawa i Administracji UKSW do udziału w I Konkursie Oratorskim pod patronatem
Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW.
Konkurs organizowany jest przez Wydział Prawa i Administracji UKSW.
Celem Konkursu jest zachęcenie Studentów do doskonalenia sztuki wymowy,
komunikacji językowej i prezentacji przed publicznością.
Temat Konkursu: PRAWNIK PRZYSZŁOŚCI
Udział w Konkursie polega na wygłoszeniu samodzielnie przygotowanego
wystąpienia na temat związany z tematem Konkursu.
minut.
Maksymalny, nieprzekraczalny czas występu uczestnika Konkursu wynosi 10
Konkurs odbędzie się w dniu 3 czerwca 2015 r. o godzinie 10.00 w sali Rady
Wydziału WPIA UKSW.
Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przesłać drogą elektroniczną na adres
[email protected] w terminie do dnia 27 kwietnia do godz. 12.00.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów, nr indeksu
oraz krótki opis przygotowanego przez siebie wygłaszanego wystąpienia na temat
określony w zaproszeniu do Konkursu (max. 1000 znaków ze spacjami).
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW ogłosi listę uczestników
Konkursu na stronie internetowej WPIA UKSW.
Planowany program Konkursu:
10:00
10:15 - 12:30
12:30-12:45
12:30-13:00
13:00-13:45
14:00
Uroczyste rozpoczęcie
I etap Konkursu - Przesłuchania uczestników konkursu
Ogłoszenie wyników I etapu
Przerwa. Czas na przygotowanie do II etapu Konkursu.
II etap Konkursu - Przesłuchania uczestników konkursu
głoszenie wyników Konkursu, wręczenie dyplomów i nagród oraz
zakończenie I Konkursu Oratorskiego
Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, których fundatorem jest
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW.
Wyniki Konkursu oraz imiona i nazwiska laureatow zostaną̨ zamieszczone na
stronie internetowej WPIA UKSW.
Informacje o konkursie: Dr Justyna Dąbrowska ([email protected]) lub
dr Aleksandra Syryt ([email protected]).
Regulamin
Konkursu
www.wpia.uksw.edu.pl.
dostępny
jest
na
stronie
internetowej
Zgłoszenie się̨ do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do
respektowania postanowień Regulaminu Konkursu i warunków określonych w
zaproszeniu do Konkursu.
!!!SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!