I CO DALEJ… MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Komentarze

Transkrypt

I CO DALEJ… MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
MECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze, diagnozuje
i sprawdza stan techniczny pojazdu, ustala przyczyny jego
niesprawności oraz wykrywa usterki i uszkodzenia.
cykl kształcenia: 6 semestrów = 3 lata.
kwalifikacje:
M. 18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych.
egzaminy:
jeden, po 3 latach, organizowany przez OKE
Wrocław lub przez Izbę Rzemieślniczą jako
egzamin czeladniczy.
zajęcia
praktyczne:
uwaga:
warsztaty samochodowe, autoryzowane stacje
obsługi pojazdów samochodowych, stacje
diagnostyczne. Uczniowie są zatrudniani
na umowę o pracę jako pracownicy młodociani.
w trakcie nauki uczeń uzyskuje prawo jazdy kat. B.
I CO DALEJ…
Jako absolwent szkoły zawodowej, po uzyskaniu niezbędnego
doświadczenia i zdobyciu kwalifikacji, możesz prowadzić własną
działalność.
Możesz również kontynuować naukę w ZSM:
 w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Nr III;
 na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, uzyskując dodatkowe
uprawnienia: elektromechanika pojazdów samochodowych oraz tytuł
technika pojazdów samochodowych.

Podobne dokumenty