26th Sunday in Ordinary Time 26 Niedziela Zwykła Sept. 27, 2015

Transkrypt

26th Sunday in Ordinary Time 26 Niedziela Zwykła Sept. 27, 2015
26th Sunday in Ordinary Time
26 Niedziela Zwykła
Sept. 27, 2015 - 27 w rześnia, 2015
Saturday, September 26
8AM (Eng.) † Richard Gerhards
7PM (Pol.) † Aniela, Stanisław, Karol
26th Sunday in Ordinary Time, September 27
9AM (Eng.) † Alexander & Charlotte Nadaliński
11AM (Pol.) † Maria, Władysław Mączka
7PM (Eng.) For Veronikka Mayer
Monday, September 28
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, September 29
10AM Adoration
11AM (Eng.) In int. of Michała i Adama Serechan
Wednesday, September 30
8AM (Lat.) For Vocations to Society of Christ
First Friday, October 2
8AM (Eng.) For Souls in Purgatory
7PM (Pol.) O Błogosławieństwo dla członków Kół
Różańcowych
First Saturday, October 3
8AM (Eng.) † Rozalia Stolecka
7PM (Pol.) O zdrowie i błog. dla rodz. Cudołów
27th Sunday in Ordinary Time, October 4
9AM (Eng.) † Mildred Grace Brown
11AM (Pol.) O zdrowie dla mamy
1PM (Cro.) † Marko, Jelka Ojdanić
7PM (Eng.) † Maria Lara Martinez
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OCTOBER – MONTH OF THE ROSARY
Every Sunday in October, there will be Exposition
of the Blessed Sacrament at 10:30 am, and the
rosary will be recited at 10:40 am before the 11:00
am Polish Mass, except the second Sunday, when
the exposition and rosary will be after Mass for the
catechism groups.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY O F TH E M O N TH – O ct.
2nd
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT from 9AM until 6:45PM. Holy
Masses at 8AM (Eng.) and 7PM (Pol.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CONVOCATION OF PRIESTS
IN ARCHDIOCESE OF PORTLAND
On October 5-8, Fr. Peter and other priests of the
Archdiocese of Portland will be attending the
convocation of priests with Archbishop Sample.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CATECH ISM FO R CH ILDREN AN D
YO U TH
Religious Education for children and youth has
already started. Contact Grażyna Golonka to
enroll your children in catechism classes, phone
number (503) 453-3056.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9TH AN N U AL RO SARY BO W L N W
This year’s Rosary Bowl will take place on
Saturday, October 3rd from 9 a.m.-4 p.m. at the
Oregon State Fairgrounds Pavilion in Salem.
Archbishop Alexander Sample will celebrate Holy
Mass at 10 a.m. For more information call 503 8513111 or see website rosarybowlnw.webs.com.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AN IELA FRAN K O W SK A 9 3rd
BIRTH DAY
Our
parishioner,
Aniela
Frankowska,
is
celebrating her 93rd birthday on October 3rd. If
you would like to send her birthday greetings, her
address is: Holladay Senior Care, 15750 NE
Holladay St. Portland, OR 97230, tel. 503-257-2435.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PO LISH FESTIVAL
Thank you to all who volunteered to work during
the festival to help make it a successful event.
Also, we were happy to see Archbishop
Alexander Sample at our festival on Sunday.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
COME JOIN ARTS & CRAFTS
St. Stanislaus Arts and Crafts group invites all
women of the parish and their friends to join our
group. We meet on Wednesdays from 10 a.m.-2
p.m. in the parish hall and have a potluck lunch.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
REST IN PEACE
In your prayers, please remember Teresa Gierek
(age 83), mother of Czesław Gierek, who entered
Eternal Life on Sept. 8 in Poland. Our condolences
are offered to her family and friends. In this time of
sadness, may they know God’s consolation.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sunday Collection – September 20
Envelopes and all checks
1054.00
Loose Cash
226.61
Building Fund
20.00
Candles
98.35
TOTAL
1398.98
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK
A. Bąk, R. Prentice, T. Moran, T. Ludwig, J. Pham,
G. Zychla, A. Frankowska, T. Dymowski, M.
Pustkowska, G. Cuber, I. Fiszer, E. Wielgosz, J.
Petroff, R. Weise, M. Czupryk, A. Buchalski, H.
Pomykała, C. Bryde, K. Miketin, J. Pomykała, K.
Mazurek, D. Smolińska, J. Witkowska
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH REGISTRATION
Registration Forms are available in the back of
the Church. Please complete all information on
the registration form and give it to the pastor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN W
FILADELFII – 22-27 września 2015
Światowe spotkanie rodzin odbywa się w dniach
22-27 września w Filadelfii. W czasie wizyty w USA
Papież Franciszek spotkał się z prezydentem B.
Obamą. Odprawił Mszę św. w Bazylice
Niepokalanego
Poczęcia
w
Washingtonie.
Rownież, Papież kanonizował Pedre Junipero
Serra, zakonnika który założył 21 hiszpańskich
misji w Kaliforni. Beatyfikacja jego odbyła się 25
września 1988.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
22-gi PO LSK I FESTIW AL
Podziękowanie dla wszystkich wolontariuszy,
którzy pracowali w czasie tegorocznego,
następnego
udanego
festiwalu.
Miłą
niespodzianką była wizyta Arcybiskupa Alexandra
Sample w czasie festiwalu w niedzielę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PAŹDZIERNIK – MIESIĄC MODLITWY
RÓŻAŃCOWEJ
z WYSTAWIENIEM NAJŚW. SAKRAMENTU
W każdą niedzielę października, miesiącu
modlitwy różańcowej będzie wystawienie Najśw.
Sakramentu o 10:30 i różaniec o 10:40 przed Mszą
św. o godz. 11:00, z wyjątkiem drugiej niedzieli,
kiedy wystawienie będzie po Mszy św. i różaniec dla
grup katechetycznych.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁO DN IO W A ADO RACJA – 2 października
W Pierwszy Piątek Miesiąca – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.). Wpisujemy się na listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RO SARY BO W L N W – 3 października
W sobotę, 3 października w Salem, Oregon będzie
9-ty Annual Rosary Bowl NW od 9:00 do 16:00
(Oregon State Fairgrounds, Pavilion Building w
Salem, Oregon. On I-5 take exit 256 follow signs to
Oregon State Fairgrounds & Pavilion.)
10:00 - Msza św. z Arcybiskupem
W programie: Wystawienie Najśw. Sakramentu,
Różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia,
Błogosławieństwo
oraz
możliwość
Spowiedzi.
Więcej informacji o programie na stronie internetowej
– rosarybowlnw.webs.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SPO TK AN IE DLA K SIĘŻY
ARCH IDIECEZJI PO RTLAN D
W dniach 5-8 października, odbędzie się
spotkanie dla księży z Archidiecezji w Newport.
Ks. Piotr będzie uczestniczył w tym spotkaniu.
Nie ma Mszy św. we wtorek i środę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WORLD MISSION SUNDAY – 18 października
W niedzielę 18 października będzie druga zbiórka
na pomoc misjonarzom pracującym w świecie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
K ATECH EZA DLA DZIECI I M ŁO DZIEŻY
W niedzielę 13 września rozpoczęła się nauka
religii. Zapisy przyjmuje Grażyna Golonka. W tym
roku katechizują: Joanna Ryerson, Renata Wolak,
Jadwiga Witkowska, Anetta Gąska, Magdalena
Leo, Marek Stępień, Grażyna Golonka, Brynn
Skarbonkiewicz, Velma Conte i Susan Bessman.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
93-cie U RO DZIN Y PAN I AN IELI
FRAN K O W SK IEJ
Wszystkich którzy pragną wyrazić swoją
życzliwość, modląc się, dwoniąc lub wysyłając
kartkę mogą to uczynić pod wskazanym adresem.
Holladay Senior Care, 15750 NE Holladay St.
Portland, OR 97230, tel. 503-257-2435.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W IECZN Y O DPO CZYN EK
Pamiętajmy w naszych modlitwach śp. Teresę
Gierek (83 lat), matkę naszego parafianina Czesława
Gierka, która odeszła do Domu Pana 8 września w
Polsce. Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IN TEN CJA RÓ ŻAŃ CO W A N A
PAŹDZIERN IK
Aby
został
wykorzeniony
handel
ludźmi,
nowoczesna forma niewolnictwa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W rzesień i październik 2015
Lektorzy
Wrzesień 27 – Jadwiga i Piotr Pomykała
Październik 4 – Anetta i Adam Gąska
Październik 11 – Dzieci z Katechezy
Październik 18 – Krystyna Mazurek, Marek Grzelak
Październik 27 – Jadwiga i Janek Witkowski
Kawa i ciasto
Wrzesień 27 – Kawa i ciasto
Październik 4 - Kawa i ciasto
Październik 11 – Ciasta pana Antoniego
Październik 18 – Kawa i ciasto
Październik 28 – Kawa i ciasto
Prosimy zapisać się do serwowania kawy i ciasta
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYN ALEŻN O ŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego. Bycie czynnym parafianinem jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów. Prosimy używać formy
rejestracyjnej i kontakt z Księdzem Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Podobne dokumenty