Ekstrakcja_Nadkrytyc..

Transkrypt

Ekstrakcja_Nadkrytyc..
Ekstrakcja Nadkrytyczna – zajęcia odbywające się we Wrocławskim
Parku Technologicznym
1. Zasady zaliczenia ćwiczenia z „Ekstrakcji nadkrytycznej” są takie same jak podczas
poprzednich ćwiczeń (kartkówka i sprawozdanie)
2. Instrukcja znajduje się na stronie: http://www.prochembio.pwr.wroc.pl/studenci.html
3. Zajęcia odbywają się od 9:00 do 12:45 i od 13:15 do 17:00.
4. Adres:
Wrocławski Park Technologiczny
Ul. Klecińska 125
Budynek Beta
5. Grafik zajęć:
nr Grupy
2
8
separacje z katalogu
C00-37b
C00-37h
Termin
pn 9:00 - 12:45
pn 9:00 - 12:45
Ekstr.nadkrytyczna - WPT
9V
16V
1
7
C00-37a
C00-37g
pn 13:15 – 17:00
pn 13:15 - 17:00
9V
16V
4
10
C00-37d
C00-37j
wt 9:00 - 12:45
wt 9:00 - 12:45
10 V
17 V
3
9
C00-37c
C00-37i
wt 13:15 - 17:00
wt 13:15 - 17:00
10 V
17 V
6
12
C00-37f
C00-37l
śr 9:00 - 12:45
śr 9:00 - 12:45
11 V
18 V
5
11
C00-37e
C00-37k
śr 13:15 - 17:00
śr 13:15 - 17:00
11 V
18 V
13
Grupa dodatkowa
czw 9:00 - 12:45
19 V
17
18
C00-37q
C00-37r
czw 13:15 - 17:00
czw 13:15 - 17:00
12 V
19 V
19
20
C00-37s
C00-37t
pt 9:00 - 12:45
pt 9:00 - 12:45
13 V
20 V

Podobne dokumenty