serwis nszz "solidarność"

Transkrypt

serwis nszz "solidarność"
OMPT NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ" ORGANIZACJA ODDZIAŁOWA W RZESZOWIE
Nr 1-2 (140-141)
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu
Styczeń-Luty 2015r.
„Człowiek nie może stać się niewolnikiem swoich różnych skłonności i namiętności,
niekiedy celowo podsycanych. Przed tym niebezpieczeństwem trzeba się bronić ”.
JP II – Poznań 3 czerwca 1997
DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA
KOMISJI ODDZIAŁOWEJ
W ROKU 2014
ZEBRANIA
Odbyło się w Rzeszowie 8 zebrań Komisji Oddziałowej.
POMOC FINANSOWA
Wsparcie finansowe otrzymało 18 osób. W tym ze środków:
KO – 15 osób
KPS „S” – 2 osoby
Funduszu Pomocy Solidarnym – 1 osoba
SZKOLENIA
W sumie przeszkolonych zostało 31 osób. Szkolenie przeszli
działacze Komisji Oddziałowej, Komisji Rewizyjnej
i Społeczni Inspektorzy Pracy. Były to szkolenia:
 ABC działacza związkowego.
 Ogólnozwiązkowe.
 Negocjacje.
 Podstawowe SIP.
 Komisja Rewizyjna.
 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 Projektowanie i prowadzenie stron www.
PROTESTY
Nasza Organizacja Oddziałowa uczestniczyła w trzech
akcjach protestacyjnych. W Warszawie, Rzeszowie
i Gniewczynie. W sumie udział wzięło 15 osób.
MEDIA
Ponad 160 osób otrzymuje regularnie materiały
w formie papierowej (gazetka, serwis, zagadnienia prawne,
patriotyczne, religijne itp.) oprócz prowadzonej strony
związkowej, facebook i google+. Pozostali poprze e-mail.
Uzupełnieniem jest łącznie 9 tablic informacyjnych w
obiektach Orange i MDPS, gdzie znajdują się większe
skupiska pracowników. Jesteśmy organizacją związkową
wyróżniającą się pozytywnie na tle innych związków.
Poprzez tak rozbudowaną działalność informacyjną
docieramy z wiadomościami do wszystkich naszych
członków. Również tych nie mających dostępu do internetu.
Warto pamiętać, że nie było by to możliwe bez wsparcia ze
strony każdego członka naszego Związku oraz
zaangażowania działaczy Komisji Oddziałowej.
POMOC PRAWNA
Na bieżąco wspieraliśmy naszych członków z różnych firm
w odwołaniach od kar porządkowych, zwolnień. Aktualnie
jeszcze się toczy sprawa w sądzie, w której bezpłatnego
wsparcia udziela prawnik związkowy. Odpowiadaliśmy
również na zapytania prawne nurtujące pracowników.
ZEBRANIA
W dniach 24 stycznia i 27 lutego odbyły się zebrania
Komisji Oddziałowej w Rzeszowie. Zebranie
styczniowe było połączone ze spotkanie opłatkowym.
Uczestniczy złożyli sobie życzenia dzieląc się
opłatkiem oraz śpiewali kolędy. Była to również okazja
do omówienia spraw bieżących: zwolnień w Grupie
Orange, starań Związku o wzrost wynagrodzeń w
MDPS czy koniecznych działań wobec niejasnej
sytuacji pracowników Eltel Networks odnośnie tzw.
umowy utrzymaniowej. W trakcie rozpatrzono cztery
wnioski o pomoc finansową. Natomiast podczas zebrania
w lutym efektem omawianej sytuacji w Orange i firmach
zewnętrznych było przyjęcie przez KO stanowisk ws.
zwolnień w Orange i współpracy z firmami zewnętrznymi.
Rozpatrzono także trzy wnioski o pomoc finansową
oraz przeznaczono 300 zł jako wsparcie akcji Pomoc
Polakom i Kościołowi na Wschodzie.
PODWYŻKI 2015
21 stycznia odbyło się spotkanie ws. wzrostu
wynagrodzeń w MDPS w roku 2015. Przedstawiciele
„Solidarności”
wskazywali
na
oczekiwania
pracowników
oraz
dotychczasowe
deklaracje
Prezydenta Miasta. Podnoszono również wątpliwości
odnośnie środków obiecanych i przekazanych na wzrost
wynagrodzeń w roku 2014. W spotkaniu uczestniczyli:
Urząd Miejski w Przemyślu:
Robert Choma – Prezydent Miasta, Grzegorz Hayder –
Zastępca Prezydenta.
Strona związkowa:
Szymon Wawrzyszko – Przewodniczący Regionu
Ziemia Przemyska, Robert Bąk – Przewodniczący
Komisji Oddziałowej, Lidia Siwak – Zastępca
Przewodniczącego Komisji Oddziałowej.
Kolejne spotkanie planowane jest na luty po przyjęciu
budżetu Miasta.
„SOLIDARNOŚĆ” POPIERA
Na posiedzeniu 13 lutego 2015 r. członkowie Zarządu
Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” przyjęli
stanowiska, w których udzielili zdecydowanego poparcia
grupom zawodowym prowadzącym akcje protestacyjne
i strajki oraz poparli kandydaturę Pana Andrzeja Dudy
w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziękujemy członkom naszej organizacji oddziałowej
i sympatykom Związku, którzy włączyli się w zbieranie
podpisów. Wszystkie przekazaliśmy za pośrednictwem
Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.
AKCJA ULOTKOWA
W ramach trwającej akcji ogólnopolskiej, w dniu 19 lutego
odbyła się w Rzeszowie akcja ulotkowa mająca przybliżyć
powody protestów związkowych. Akcję przeprowadzono
w kilku miejscach Rzeszowa. Naszą organizację oddziałową
reprezentował Robert Bąk. Wcześniej komunikaty
ws. protestów opublikowane zostały na tablicach
informacyjnych
Związku
w
zakładach
pracy,
w internecie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
OBOJĘTNOŚĆ TO PRZEGRANA
Ostatnie lata pokazują, że pogarsza się sytuacja
pracowników w zakładach pracy. Zwolnienia, brak
podwyżek, pogarszanie warunków pracy. Jednoznacznie
wskazuje to na brak systemowych rozwiązań, które zmusiły
by firmy do większej dbałości o pracowników. A przede
wszystkim o miejsca pracy.
Obecny rząd PO – PSL nie zagwarantuje nam zmiany na
lepsze bo nie zrobił tego przez ostatnie lata mając
większość w parlamencie i swojego prezydenta.
Zaangażowanie związku źle zostało odebrane (trudne
reformy, degradacja byłych miast wojewódzkich.) Jednak
brak zaangażowania jeszcze gorzej wpływa na sytuację
pracowników w wielu firmach państwowych jak i (pseudo)
prywatnych. Jako ludzie a przede wszystkim związkowcy
mamy różne zdanie ale naszą powinnością jest włączyć się
aktywnie w wybory. Współpraca i poparcie akurat Prawa
i Sprawiedliwości oraz Andrzeja Dudę jest po prostu jedyną
rzeczywistą i realną szansą dla Związku aby zmieniać ciężki
los Polaków. To partia, która nie tylko jest najbliższa
naszym celom pracowniczym ale i dająca szansę
dotrzymania złożonych obietnic, jak chociażby kwestie
emerytalne.
Trzeba zastopować żądzę zysku firm i korporacji
realizowaną za każdą cenę. Firmy powinny mieć prawo
do rozwoju ale nie za cenę wyzysku i łamania praw
pracowniczych.
Baca dostał wyrok w sądzie, za uderzenie pewnego
mężczyzny synecką. W sądzie prokurator uderzonego pyta:
- A jaką to żeś ty Baco synecką uderzył tego mężczyznę?
Na to Baca:
- Kolejową, proszę pana!
Redagują:
Adres do korespondencji:
Internet:
Robert Bąk, Lidia Siwak
ul. Piłsudskiego 35, 35-001 Rzeszów; tel: (17) 852 01 99 faks: (17) 85 35 608
www.skpt.pl/ko e-mail: [email protected]