cennik usług księgowych 2015

Transkrypt

cennik usług księgowych 2015
Biuro Księgowe BIZNES PLUS mgr Tomasz Lelek
32-065 Krzeszowice Nowa Góra 256; 32-087 Zielonki ul. Skowronkowa 4
tel 516 483 596 ; 535 483 596 ; fax 12 345 05 28 [email protected]
CENNIK
USŁUG
KSIĘGOWYCH
KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW lub RYCZAŁT
Kompleksowa obsługa księgowa – Księgi Handlowe
(cena zależna od ilości dokumentów)
Koniecznie przeczytaj uwagi na końcu niniejszej oferty!!!
•
•
•
•
•
•
•
Komputerowe prowadzenie ksiąg
Prowadzenie ewidencji środków trwałych
Rozliczenia PIT, i VAT
Przygotowywanie innych deklaracji (np PCC),
Optymalizacja kosztów
Statystyka GUS, NBP, Urząd Marszałkowski
Reprezentowanie firm przed Urzędem Skarbowym
2015
Cena netto
25
dokumentów
125,00 zł
50
dokumentów
250,00 zł
100
dokumentów
400,00 zł
150
dokumentów
550,00 zł
200
dokumentów
600,00 zł
kolejne
50
dokumentów
150,00 zł
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego właścicieli / wspólników
GRATIS
Jeśli będziecie Państwo w stanie dostarczyć wydruk (z Państwa programu fakturującego) zestawienia
faktur sprzedaży który będzie zgodny z rejestrem VAT – obniżymy cenę na obsługę księgową
KSIĘGI HANDLOWE / PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
Kompleksowa obsługa księgowa – Księgi Handlowe
(cena zależna od ilości dokumentów)
•
•
•
•
•
•
•
•
Komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Prowadzenie ewidencji środków trwałych
Rozliczenia CIT
Rozliczenia VAT
Przygotowywanie innych deklaracji (np PCC),
Optymalizacja kosztów
Statystyka GUS, NBP, Urząd Marszałkowski
Reprezentowanie firm przed Urzędem Skarbowym i ZUS
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
Cena netto
20
dokumentów
350,00 zł
50
dokumentów
500,00 zł
100
dokumentów
900,00 zł
150
dokumentów
1200,00 zł
200
dokumentów
1500,00 zł
kolejne
50
dokumentów
300 zł
50% średniej ceny z 3
ostatnich miesięcy
Opracowanie polityki rachunkowości
250,00 zł
Sporządzenie skróconego sprawozdania finansowego do banku
300,00 zł
UWAGA ! Istnieje możliwość wczytywania dokumentów do naszego systemu księgowego z innych
systemów. Jeśli z Państwa programu do fakturowania jest możliwość wyeksportowania dokumentów
do formatu czytelnego przez nasz system – cena zostanie zmniejszona!
OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
Do 3 pracowników / zleceniobiorców
Każdy dodatkowy pracownik
Cena netto
W cenie usług
księgowej i
30 zł
Dla nowych firm (nowo zakładanych) promocja: 50% rabatu przez 2 m-ce.

Podobne dokumenty