promień działania EC135

Transkrypt

promień działania EC135
TABELA 4 - Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku 2012
Lp.
1
Powiat
Liczba wylotów lotniczych
zespołów ratownictwa
medycznego
2
EC135 - promień działania < = 80 km.
EC135 - promień działania > 80 km.
Uwagi:
Promień działania <= 80 km - czas gotowości do startu 4 min
Promień działania > 80 km - czas gotowości do startu 15 min
3
Średni czas interwencji
Maksymalny czas interwencji
lotniczego zespołu
lotniczego zespołu ratownictwa
ratownictwa medycznego
medycznego od przyjęcia
od przyjęcia zgłoszenia o
zgłoszenia o zdarzenia do
zdarzeniu do przekazania
przekazania pacjenta do szpitala
pacjenta do szpitala
4
261
17
5
01:03:00
01:33:00
02:46:00
03:02:00

Podobne dokumenty