TISO (Technical Information Security Officer) w

Transkrypt

TISO (Technical Information Security Officer) w
TISO (Technical Information Security Officer)
w Departamencie Informatyki w Warszawie
Nr ref.: 3137115
Miejsce pracy: Warszawa
Opis stanowiska:
TISO to specjalista w zakresie bezpieczeństwa aplikacji i/lub infrastruktury informatycznej, posiadający dogłębną wiedzę
informatyczno-techniczną dotyczącą wykorzystywanych technologii, mechanizmów zabezpieczeń oraz obowiązujących
standardów bezpieczeństwa,
Główne zadania:


zapewnianie zgodności zasobów informatycznych, z zasadami określonymi w politykach bezpieczeństwa Banku;


zapewnienie wdrożenia mechanizmów kontrolnych dla zidentyfikowanych rodzajów ryzyka bezpieczeństwa informacji;

współpraca z właścicielami aplikacji oraz BISO (Business Information Security Officer) w zakresie bezpieczeństwa
podległych mu aplikacji;

reprezentowanie obszaru bezpieczeństwa IT w projektach informatycznych.
opracowanie zasad oraz monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji aplikacji i
infrastruktury;
dokumentowanie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji w kompetencji dla przypisanych komponentów
architektury IT;
Wymagania:





wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne;
doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa IT;
bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
znajomość aspektów bezpieczeństwa Unix/Windows, baz danych (Oracle, MS SQL), serwerów aplikacyjnych;
znajomość procesów ITIL.
Dodatkowe atuty:


certyfikat CISSP, CISM, CISA lub inny międzynarodowy z obszaru bezpieczeństwa;
Znajomość norm serii ISO/IEC 27000.
Cechy osobowości i umiejętności:

dobrze rozwinięte umiejętności analityczne i komunikacyjne;
Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesów rekrutacyjnych w Deutsche Bank Polska S.A.”
(zgodnie w Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz.1182).


umiejętność szybkiego i samodzielnego rozwiązywania problemów, również pod presją czasu;
zaangażowanie w realizowane projekty;
Wybranym Kandydatom oferujemy:





zatrudnienie na umowę o pracę (pełen etat)
szerokie możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwój osobisty w jednej z wiodących grup finansowych
bardzo dobrą atmosferę pracy
pakiet socjalny (m.in. prywatna opieka medyczna)
szerokie możliwość współpracy i rozwoju w ramach międzynarodowych zespołów Grupy Deutsche Bank
Aplikacje prosimy nadesłać za pomocą przycisku
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesów rekrutacyjnych w Deutsche Bank Polska S.A.”
(zgodnie w Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz.1182).

Podobne dokumenty