Informe Datos FT

Transkrypt

Informe Datos FT
Karta techniczna
Środek czyszczący. Elew. z granitu i kamienia szl..
Usuwa osady, rdzę i zabrudzenia. Odnawia powierzchnie narażone na ostre
zanieczyszczenia. Nie uszkadza powierzchni .
Właściwości fizyczne i chemiczne:
Płyn przezroczysty
pH:
Kolor:
Różowy
Gęstość:
Zapach:
Charakterystyczny
Wygląd:
Format opakowania:
5-25 kg
1,25+-0,01
Skład jakościowy:
Związki powierzchniowoczynne. Kwasy
nieorganiczne. Związki antykorozyjne.
Barwniki. Woda.
Dawka:
Zastosowanie:
Firmy/Instytucje:
Budownictwo.
25-50 %
Fasady z kamienia szlachetnego
Obszary zastosowania:
Można stosować do:. Podłogi. Materiały odporne na kwasy. Granit, łupek, ceramika
kamienna, gruba terakota. Nie stosować na marmurach, wapieniach lub posadzkach
podatnych na działanie kwasu.
Instrukcja użycia:
Rozpuścić 25-50% preparatu w wodzie. Nanieść produkty czyszczące jak zazwyczaj.
Szorować szczotką lub innym przedmiotem. Wypłukać w wodzie, aby otrzymać pH
neutralne. Ilość oraz czas reakcji zależą od stanu powierzchni.
Kod:
320020
Akredytacje:
Suministros Científicos Técnicos, S.A.U.
C/ Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210
Barberà del Vallés (Barcelona) – España (Spain) - Tel.
902 121411 - Fax. 902 121419
Rejestry:
Wersja/Data:
Język:
PLK
2 / 03/01/2014
Strona:
1
/ 1
Informacja orientacyjna w celach handlowych. Postępuj zgodnie ze wskazówkami etykiety i karty charakterystyki dotyczącymi
prawidłowego posługiwania się i stosowania produktu. Skontaktuj się z naszym Działem Technicznym w celu rozwiania wszelkich
www.sucitesa.com

Podobne dokumenty