Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Transkrypt

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Wykaz podpisanych umów o współpracy w ramach programu LLP Erasmus
ZUT Szczecin
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Koordynator Wydziałowy - dr inż. Daniel Polasik
Lp.
1
kraj
Francja
miasto
Clermont
uczelnia
Universite
Blaise Pascal
dziedzina
studiów
biology
ostateczny termin
poziom
nadsyłania dokumentów
czas
studiów
obowiązywania
(1-inż./2-mgr/ semestr
zimowy semestr letni
umowy
3- dok.)
1i2
2010-2013
strona uczelni
http://www.univ-bpclermont.fr/rubrique4.html
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Podobne dokumenty