Pomoc kuchenna - Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Transkrypt

Pomoc kuchenna - Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
WOJEWÓDZKI SZPIT AL Z AK AŹN Y
W W ARSZ AWIE
Zatrudni na umowę o pracę osobę na stanowisku
Pomoc kuchenna
Wymagania: znajomość pracy w kuchni, dobra organizacja pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji
(CV+list motywacyjny) pod adres:
Dział Kadr
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY
01-201 Warszawa, ul. Wolska 37
e-mail: [email protected]
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.
Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych“.

Podobne dokumenty