Numer PESEL Oświadczenie Rodziców lub Opiekunów Prawnych

Transkrypt

Numer PESEL Oświadczenie Rodziców lub Opiekunów Prawnych
Imię i nazwisko zawodnika/
zawodniczki
…………………………………………………………………………………..
I I I I I I I I I I I I
Numer PESEL
Oświadczenie Rodziców lub Opiekunów Prawnych
Ja ………………………………………………………………. oraz…………………………………………………………….
/imię i nazwisko/
/imię i nazwisko /
Wyrażamy zgodę na uprawianie sportu piłki siatkowej mojemu synowi/córce
……………………………………….……………………………………………………..
w Klubie Sportowym AZS-AWF WROCŁAW
oraz na udział w treningach i rozgrywkach organizowanych przez KS AZS-AWF
Wrocław (Turnieje: Volleymania, Kinder+Sport, Otwarte Mistrzostwa Wrocławia,
Dolnośląskie Święto Sportu i inne).
Biorą
pełną
odpowiedzialność
za
bezpieczny
dojazd
mojego
syna/córki…………………………………………………………………………………………..na miejsce
zbiórki przed zawodami oraz bezpieczny powrót do domu po zakończonych
zawodach.
Zaświadczam, że mój syn/córka ……………………………………………………………………………………..
nie posiada żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu piłki siatkowej

1. ………………………………………………….
2. ………………………………………………
/podpis/
/podpis/
Data………………………….

Podobne dokumenty