woj. podkarpackie

Transkrypt

woj. podkarpackie
NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONE
DO SPRZEDAŻY
NINIEJSZY FOLDER NIE STANOWI OFERTY W MYŚL ART. 66 §1 KODEKSU CYWILNEGO
(DZ.U. Z 2014 R., POZ. 121 – TJ.)
TARNÓW, LIPIEC 2016 R.
Lista nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
Humniska ..........................................................................................................3
Krosno...............................................................................................................4
Kobylany ...........................................................................................................5
Chorkówka........................................................................................................6
Potakówka ........................................................................................................7
Małkowice ........................................................................................................8
Niziny ................................................................................................................9
Niziny ..............................................................................................................10
Rzeszów ..........................................................................................................11
Rzeszów ..........................................................................................................12
Rzeszów ..........................................................................................................13
Świlcza ............................................................................................................14
Świlcza ............................................................................................................15
Świlcza ............................................................................................................16
Złotniki ............................................................................................................17
Żurawica .........................................................................................................18
Zaklików..........................................................................................................19
Humniska
LOKALIZACJA
http://maps.google.com
DANE KONTAKTOWE
(14) 63-23-184 ; (14) 63-23-989
OPIS
Prawo własności niezabudowanej
w m. Humniska, gm. Brzozów.
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 4678/5 – 0,01 ha
Księga wieczysta:
 KS1B/00039036/7
nieruchomości
położonej
[email protected]
Krosno
LOKALIZACJA
OPIS
Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości
położonej
w m. Krosno
przy
ul.
Hutniczej/Krakowskiej.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 512 – 0,0318 ha
Księga wieczysta:
 KS1K/00030599/7
http://maps.google.com
DANE KONTAKTOWE
(14) 63-23-184 ; (14) 63-23-989
[email protected]
Kobylany
LOKALIZACJA
http://maps.google.com
OPIS
Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości
położonej w m. Kobylany, gm. Chorkówka.
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 1881 – 0,07 ha
Księga wieczysta:
 KS1K/00096906/3
DANE KONTAKTOWE
(14) 63-23-184 ; (14) 63-23-989
[email protected]
Chorkówka
LOKALIZACJA
OPIS
Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości
położonej w m. Chorkówka, gm. Chorkówka.
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 874/2 – 0,06 ha
Księga wieczysta:
 KS1K/00041277/4
http://maps.google.com
DANE KONTAKTOWE
(14) 63-23-184 ; (14) 63-23-989
[email protected]
Potakówka
LOKALIZACJA
OPIS
Prawo własności niezabudowanej
w m. Potakówka gm.Tarnowiec.
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 126 – 0,06 ha
Księga wieczysta:
 KS1J/00071066/0
nieruchomości
położonej
http://maps.google.com
DANE KONTAKTOWE
(14) 63-23-184 ; (14) 63-23-989
[email protected]
Małkowice
LOKALIZACJA
OPIS
Prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej
w m. Małkowice, gm. Orły.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
oraz infrastruktury technicznej.
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 532 – 0,0800 ha
Księga wieczysta:
 PR1P/00061263/6
http://maps.google.com
DANE KONTAKTOWE
(14) 63-23-184 ; (14) 63-23-989
[email protected]
Niziny
LOKALIZACJA
OPIS
Prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej
w m. Niziny, gm. Orły.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 181/3 – 0,0116 ha
Księga wieczysta:
 PR1P/00061262/9
http://maps.google.com
DANE KONTAKTOWE
(14) 63-23-184 ; (14) 63-23-989
[email protected]
Niziny
LOKALIZACJA
h
ttp://mapy.geoportal.gov.pl
OPIS
Prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej
w m. Niziny, gm. Orły.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ustanowiona
bezterminowa służebność gruntowa).
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 335/1 – 0,0386 ha
Księga wieczysta:
 PR1P/00061262/9
http://maps.google.com
DANE KONTAKTOWE
(14) 63-23-184 ; (14) 63-23-989
[email protected]
Rzeszów
LOKALIZACJA
http://maps.google.com
GALERIA OBIEKTU
OPIS
Zabudowana nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste oraz
prawo własności budynków i budowli na niej położonych.
Nieruchomość składająca się z dwóch działek gruntu, położona
w Rzeszowie przy ul. Wspólnej, zabudowana budynkiem socjalnousługowym (pow. użyt. 1241 m2). Nieruchomość posiada
bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 477/4 – 0,0987 ha
 dz. nr 477/63 – 0,0807 ha
Księga wieczysta:
 RZ1Z/00075214/5
DANE KONTAKTOWE
(14) 63-23-184 ; (14) 63-23-989
[email protected]
Rzeszów
LOKALIZACJA
OPIS
Niezabudowana nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste,
położona w Rzeszowie przy ul. Seniora. Nieruchomość posiada
bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka zlokalizowana
w terenie z dogodnym dostępem do infrastruktury.
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 1085/3 – 0,0056 ha
 dz. nr 1085/5 – 0,0077 ha
 dz. nr 1085/6 – 0,0169 ha
Księga wieczysta:
 RZ1Z/00091787/0
http://maps.google.com
DANE KONTAKTOWE
(14) 63-23-184 ; (14) 63-23-989
[email protected]
Rzeszów
LOKALIZACJA
http://maps.google.com
OPIS
Niezabudowana nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste,
położona
w
Rzeszowie
przy
ul.
Wyspiańskiego.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Działka zlokalizowana w terenie z dogodnym dostępem do
infrastruktury.
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 463/6 – 0,0656 ha
Księga wieczysta:
 RZ1Z/00134938/8
DANE KONTAKTOWE
(14) 63-23-184 ; (14) 63-23-989
[email protected]
Świlcza
LOKALIZACJA
OPIS
Niezabudowana nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste,
położona w m. Świlcza. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp
do drogi publicznej, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 94.
Działka zlokalizowana w terenie z dogodnym dostępem do
infrastruktury.
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 1810/2 – 0,07 ha
Księga wieczysta:
 RZ1Z/00097476/9
http://maps.google.com
DANE KONTAKTOWE
(14) 63-23-184 ; (14) 63-23-989
[email protected]
Świlcza
LOKALIZACJA
http://maps.google.com
OPIS
Niezabudowana nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste,
położona w m. Świlcza. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp
do drogi publicznej. Działka zlokalizowana w terenie z dogodnym
dostępem do infrastruktury.
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 838 – 0,03 ha
Księga wieczysta:
 RZ1Z/00099431/6
DANE KONTAKTOWE
(14) 63-23-184 ; (14) 63-23-989
[email protected]
Świlcza
LOKALIZACJA
http://maps.google.com
OPIS
Niezabudowana nieruchomość składająca się z dwóch działek
gruntu, położona w m. Świlcza. Nieruchomość posiada bezpośredni
dostęp do drogi publicznej. Działka zlokalizowana w terenie z
dogodnym dostępem do infrastruktury.
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 3495/1 – 0,03 ha
 dz. nr 3496/1 – 0,0035 ha
Księga wieczysta:
 RZ1Z/00093569/0
 RZ1Z/00105368/9
DANE KONTAKTOWE
(14) 63-23-184 ; (14) 63-23-989
[email protected]
Złotniki
LOKALIZACJA
OPIS
Niezabudowana nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste
położona w m. Złotniki, gm. Mielec. Nieruchomość zabudowana
metalowym kontenerem po zlikwidowanej stacji gazowej.
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 304 – 0,0144 ha
Księga wieczysta:
 TB1M/00044032/8
http://maps.google.com
DANE KONTAKTOWE
(14) 63-23-184 ; (14) 63-23-989
[email protected]
Żurawica
LOKALIZACJA
OPIS
Prawo własności niezabudowanej
w m. Żurawica, gm. Żurawica.
nieruchomości
położonej
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 691/1– 0,0133 ha
Księga wieczysta:
 PR1P/00070250/8
http://maps.google.com
DANE KONTAKTOWE
(14) 63-23-184 ; (14) 63-23-989
[email protected]
Zaklików
LOKALIZACJA
http://maps.google.com
GALERIA OBIEKTU
OPIS
Prawo
własności
zabudowanej
nieruchomości
położonej
w m. Zaklików przy ul. Dworcowej. Nieruchomość zabudowana
budynkiem biurowo-socjalnym (pow. użyt. 187,87 m2).
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Nieruchomość w pełni uzbrojona w podstawowe media.
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 838/3 – 0,0157 ha
 dz. nr 839/2 – 0,057 ha
Księga wieczysta:
 TB1S/00033797/3
DANE KONTAKTOWE
(14) 63-23-184 ; (14) 63-23-989
[email protected]
NINIEJSZY FOLDER NIE STANOWI OFERTY W MYŚL
ART. 66 §1 KODEKSU CYWILNEGO
(DZ.U. Z 2014 R., POZ. 121 – TJ.)

Podobne dokumenty