Administracyjna egzekucja należności pieniężnych

Komentarze

Transkrypt

Administracyjna egzekucja należności pieniężnych
Urząd Transportu Kolejowego
Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/informacje-dla-przedsi/7692,Administracyjna-egzekucja-naleznosci-pienieznych.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 23:19
Administracyjna egzekucja należności pieniężnych
Przygotowaliśmy prezentację, której tematem jest egzekucja administracyjna należności
pieniężnych.
Prezentacja przedstawia zasady dochodzenia należności związanych z wydawaniem decyzji
administracyjnych oraz skutki ich nieterminowej zapłaty. Dzięki niej dowiecie się czym jest
należność pieniężna podlegającą egzekucji administracyjnej, ale również jak wygląda całe
postępowanie dotyczące dochodzenia takiej należności. Warto wiedzieć, jakie mogą być
konsekwencje w przypadku zwłoki czy też nieuiszczenia wymaganych należności w ogóle.
Czas trwania nagrania wideo - 42 min
Plik PDF z omawianą prezentacją – 1,6 MB
Aby zobaczyć odtwrzać włącz
JavaScript

Podobne dokumenty