Spotkanie informacyjne „KASA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Transkrypt

Spotkanie informacyjne „KASA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI
Spotkanie informacyjne „KASA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ”
Data dodania: 31.01.2017 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Seminaria, konferencje
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniu na
którym omówiona zostanie oferta pożyczkowa projektu „Gotówka na start”.
Data – 23 lutego 2017 r. godzina: 9:00
Miejsce - Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ul. Żurawia 32/34 lok.32,
00-515 Warszawa
Temat: Przedstawienie uczestnikom spotkania możliwości pozyskania wsparcia finansowego z
projektu „Gotówka na start”. Omówienie zasady aplikowania o środki w ramach projektu, w tym:
•
Kwalifikowalność wsparcia: beneficjenci, grupa docelowa, wydatki kwalifikowane
•
Szczegółowe kryteria oceny wniosków
•
Zasady składania wniosków
•
Szczegółowe omówienie wniosku oraz biznes planu
Udział w spotkaniu bezpłatny.
Zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy wysyłać na adres @ lub zapisać telefonicznie:
e-mail.: [email protected]; tel.: 22 521 06 51; 784 507 848
Ilość miejsc ograniczona.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Podobne dokumenty