III Spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki

Transkrypt

III Spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki
III Spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej
ds. Zrównoważonej Turystyki
24-25 kwietnia 2015 r.
Pensjonat Natanael (ul. Cyrla 62, 34-432 Łopuszna)
PROGRAM
(we rsja robocza z 26.03.2015)
piątek, 24 kwietnia 2015
9.30
Rejestracja
10.00
Rozpoczęcie spotkania, prezentacja uczestników
10.20
Prezentacja działań Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem” oraz
projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania
konwencji karpackiej”
Monika Ochwat-Marcinkiewicz, Stowarzyszenie Ekopsychologia
10.40
Wołosi – społeczność bez granic
prof. dr hab. Ilona Czamańska, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
11.00
Szlak Kultury Wołoskiej – droga życia Karpat
dr inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, Instytut
Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej
11.20
Dyskusja
11.30
Przerwa kawowa
12.00
Podsumowanie dotychczasowych prac grupy roboczej
Małgorzata Fedas, Stowarzyszenie Ekopsychologia
Dyskusja i podział na grupy robocze
Stowarzyszenie Ekopsychologia
ul. Grabina 6/18, 32-840 Zakliczyn
tel.: 785 341 089
e-mail:[email protected], www.ekopsychologia.pl
12.30
Praca w grupach roboczych (wstępna propozycja tematów):
1. Wytyczne dla rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach
(koordynator: Bernadetta Zawilińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
2. Zachowanie i ochrona krajobrazu kulturowego Karpat jako podstawy
oferty turystycznej regionu
(koordynator grupy: Jadwiga i Krzysztof Wielgusowie, Politechnika Krakowska)
3. Wykorzystanie Telewizji Turystycznej w promocji Szlaku Kultury
Wołoskiej i innych przedsięwzięć turystycznych w Karpatach
(koordynator grupy: Maria Kawecka, Krakowska Organizacja Turystyczna)
14.00
Obiad
15.00
Praca w grupach roboczych – ciąg dalszy
16.30
Przerwa kawowa
17.00
Dyskusja i podsumowanie I dnia
19.00
Kolacja
sobota, 25 kwietnia 2015
08.00
Śniadanie
09.00
Prezentacja efektów prac grup roboczych
11.00
Przerwa kawowa
11.30
Podsumowanie II dnia i efektów spotkania
12.30
Omówienie terminu, miejsca i programu kolejnego spotkania
Wolne wnioski
13.00
Obiad
Stowarzyszenie Ekopsychologia
ul. Grabina 6/18, 32-840 Zakliczyn
tel.: 785 341 089
e-mail:[email protected], www.ekopsychologia.pl

Podobne dokumenty