aborcja jako element praw obywatelskich czy przejaw kultury śmierci?

Transkrypt

aborcja jako element praw obywatelskich czy przejaw kultury śmierci?
DEBATA
ABORCJA JAKO
ELEMENT PRAW OBYWATELSKICH
CZY PRZEJAW KULTURY ŚMIERCI?
Data - 15 grudnia, godzina - 11,00
Miejsce - Nowa Aula WNS UŚ
Adam Bartoszek
vs
Antoni Bartoszek
dr hab. socjolog
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Śląski
w Katowicach
ks. dr hab. teolog
Wydział Teologiczny
socjologia struktur
niewierzący katolik
świecki humanista, badacz
kulturowej genezy wartości
pluralizm moralny
empiryzm
akademickie powołanie
szacunek innych wartości
rozumienie cierpienia
wolność od agresji
polimorfizm ludzkiej natury,
empatia w poszukiwaniu osobowego
dobra i moralnego schronienia
dla słabych
teoria mimetycznej rywalizacji,
podmiotowość osoby ludzkiej,
aksjologia etyczna a status sacrum,
granice roszczeń władzy i biowładza,
rozgraniczenie roszczeń
dyktatu prawa od ideałów etyki
i moralności,
biblijny i osobowy heroizm,
prawo do godnego życia a
ochrona dóbr najwyższych
Podmiotowość obywateli
w pluralistycznym społeczeństwie
i prawo kobiet do godnego życia
wymaga dostępu do aborcji płodu
ludzkiego w sytuacjach wyższej
konieczności etycznej !
bazowe różnice
wspólnota
myśli
kultura polemiki
źródła
idei etycznych
teoretyczne
podstawy
dyskursu
Kontr tezy
debaty
teologia moralna
wierzący katolik
teolog życia, cierpienia
i śmierci
personalizm chrześcijański
racjonalizm
uniwersum etyczne
szacunek dla każdego człowieka
przekaz miłości życia
wolność od fanatyzmu
Powołanie człowieka
do czynienia dobra
i niekrzywdzenia innych
Niezbywalna wartość
ludzkiego życia od poczęcia
do naturalnej śmierci.
Integralna wizja osoby ludzkiej.
Rola prawa stanowionego
w służbie dobra wspólnego.
Godność życia dziecka
nienarodzonego od poczęcia
wymaga całkowitej jego ochrony,
przy równoczesnym zachowaniu
pełnego szacunku dla godności
kobiety. Z tego względu aborcja
jest przejawem kultury śmierci !

Podobne dokumenty