Historia - Płockie Towarzystwo Wioślarskie

Komentarze

Transkrypt

Historia - Płockie Towarzystwo Wioślarskie
PŁOCKIE
TOWARZYSTWO
WIOŚLARSKIE
130 LAT TRADYCJI
PŁOCKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE
Dziękujemy naszym Przyjaciołom, Partnerom i Sponsorom
za okazywaną pomoc i waspacie
Partnerzy PTW:
Urząd Miasta Płocka
Urząd Marszłkowski Województwa Mazowieckiego
Szkoła Mistrzostwa Sportowego przy ZST w Plocku
Polski Związek Towarzystw Wioślarskich
Sponsorzy Towarzystwa: PKN Orlen SA, PETRO WodKan Sp. Z O.O.,
Krajowa Spółka Cukrowa SA, Agencja Handlowa Łożyska Toczne - Jolanta i Tomasz Mireccy,
Centromost SA, Mostostal Płock, Naftoremont Płock, ADET, ELMIR, TERBUD,
Clima Hit S.J., Urlopy.pl, IVY Jan Peche
.
Wioślarstwo sposobem na życie
Minęło 130 lat istnienia Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Dzięki ofiarności, poświęceniu
i odwadze wielu członków, Towarzystwo przetrwało kolejne dekady, pokonując wszelkie trudy
i przeciwności, takie chociażby jak pożary przystani, powodzie czy wojny. Przetrwało również
kolejne zmiany polityczne, a nawet ustrojowe pomnażając swój dorobek materialny i sportowy.
Przez wszystkie lata było ważnym elementem sportowego krajobrazu Płocka. Stanowiło
również ważną przestrzeń kształtowania młodych ludzi. Nade wszystko dawało szansę realizacji marzeń miłośników wioślarstwa.
Zmieniali się ludzie, ale pozostawała ta sama. pasja uprawiania sportów wodnych i pasja
żeglowania po Wiśle.
Dziś jest w Płocku święto wszystkich wioślarzy, którzy
przez dziesięciolecia tworzyli historię Towarzystwa. Pragnę
oddać hołd wspaniałym ludziom, którzy pracowali przez te
lata w różnych warunkach na rzecz Płockiego Towarzystwa
Wioślarskiego. Przypomnę w tym miejscu tylko kilku jak
Juliusz Kawiecki, Maciej Sandomierski czy olimpijczycy
Grzegorz Stellak i Wojciech Jankowski. Dzięki ich
wysiłkowi i zaangażowaniu możemy dziś zapisywać kolejne
karty w historii płockiego wioślarstwa.
Górny Rząd od lewej:
Piotr Perkowski (V-ce Prezes ds. gospodarczych), Marek
Chądzyński (Gospodarz ), Piotr Sałkowski (Sekretarz –
Urzędujący Członek Zarządu)
Dolny rząd od lewej:
Marek Jaszczak (Członek ds. Tenisa), Jerzy Podsędek (V-ce
Dziękuję także wszystkim pracującym na rzecz Szkoły Mistrzostwa Sportowego, którzy w minionych dziesięcioleciach
nadali nowy impuls w działalność Towarzystwa. Dziękuję
również włodarzom Miasta Płocka i licznym sponsorom,
dzięki którym możemy poszerzać naszą działalność,
organizując kolejne imprezy sportowe i przywracając Wisłę
miastu.
Mamy wyremontowane obiekty sportowe, świetnych trenerów, ambitnych wychowanków i wielu przyjaciół –
przyszłość jest więc tylko w naszych rękach.
Płockie Towarzystwo Wioślarskie stało się jednym z tych
elementów, które nadają naszemu miastu niepowtarzalnego
charakteru, będąc szkołą szlachetnej rywalizacji i sposobem
na pogodne i dobre życie. W tym duchu starajmy się w
następnych latach rozwijać działalność Towarzystwa,
abyśmy za kolejne 100 lat byli z takim samym szacunkiem
wspominani przez następne pokolenia płockich wioślarzy.
Jacek Karolak
Prezes
Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego
1
PŁOCKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE
Historia Płockiego Towarzystwa
Pomysł powołania Towarzystwa Wioślarskiego w Płocku
powstał w dniu 14 sierpnia 1882 roku, podczas goszczenia
wioślarzy z Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego.
Tego samego roku zawiązało się kółko wioślarskie którzy
założyli młodzi ludzie i za składkowe pieniądze zbudowali
łódź którą nazwali „ZULUS”. Członków tej grupy zaczęto
nazywać Zulusami. Pod koniec roku 1882 w Płocku były już
trzy łodzie wioślarskie. Głównym celem „Zulusów” było nie
tylko uprawianie wioślarstwa, ale również zawiązanie
Towarzystwa Wioślarskiego. Pionierami płockiego
wioślarstwa są: Bronisław i Stanisław Chudzyńscy, Wacław
Bajer, Eugeniusz Majewski, Kazimierz Staszewski, Antoni
Maruszewski, Jan Gerosiński, Honoriusz Wolski,
Władysław Robakiewicz, Stanisław Mańkowski, Stanisław
Gebhardt, Józef Jezierski, Marian Kozarski.
1882
- wizyta w Płocku wioślarzy
Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego
narodziny
pomysłu
powołania
Towarzystwa
Wioslarskiego w Płocku
- kółko wioślarskie liczy 20
osób i posiada 3 łodzie
wioślarskie:
Zulus,
Płocczanka, Maniusia
1884
- kółko Zulusów liczy 36
członków i posiada 4 łodzie
wioślarskie i ujednolicony
strój wioślarski
- płoccy wioślarze wśród
delegacji witającej w Modlinie cara Aleksandra III szczęśliwy zbieg okoliczności
stwarza podstawy do zatwierdzenia statutu Towarzystwa
1885
- zatwierdzenie statutu Płockiego
Towarzystwa Wioślarskiego
- pierwsze legalne wybory
do władz Towarzystwa - na czele
Zarządu
staje
Zbigniem
Woźnicki
- otwarcie pierwszej przystani
pływackiej
- pierwszy start płockich
wioślarzy na regatach wyjazdowych w Warszawie
2
Historia Płockiego Towarzystwa
W roku 1884 do Modlina na urodziny cara Aleksandra III
udali się płoccy wioślarze. Witali go w strojach wioślarskich,
trzymając w rękach wiosła. Car zainteresował się nimi i ten
gest pomógł do zatwierdzenia statutu Towarzystwa. Stało
się to dnia 18 marca 1885 roku. Dnia 3 maja 1885 roku
odbyło się pierwsze legalne zebranie Towarzystwa
Wioślarskiego
na którym wybrano Zarząd: prezes
– Zbigniew Woźnicki, Ludwik Lewinsohn – wiceprezes,
naczelnik przystani – Witosław Grzebski, gospodarz lokalu
– Kazimierz Staszewski, skarbnik – Jan Ligowski, sekretarz
Wacław Bajer, członek zarządu – Piotr Potworowski.
Dnia 23 czerwca 1885 roku uroczyście otworzono
nowo wybudowaną przystań pływającą w Płocku.
Płockie Towarzystwo Wioślarskie dało początek
uprawianiu sportu mieszkańcom miasta. Działały
w nim sekcja łyżwiarstwa, saneczkarstwa, gimnastyczna, żeglarska i pływaków. W początkach swojej
działalności PTW podnosiło nastroje patriotyczne
wśród członków, oraz dbało o polską tradycję.
W roku 1885 zorganizowano po raz pierwszy
„Wianki” a w kolejnych latach bale maskowe i
regaty.
1886
- pierwsze międzyklubowe
regaty wioślarskie w Płocku
1892
- pożar przystani pływackiej
1895
- pierwsze “regaty dystansowe”
na
trasie
Płock-Dobrzyków-Płock
1901
- pierwszy spływ turystyczny do Ciechocinka
1912
zatonięcie
wioślarskiej
1897
początki
uprawiania
gimnastyki i kajakarstwa
w PTW
1906
- pierwsze zawody pływakó
organizowane przez Towarzystwo
1910
- oddanie do użytku
II przystani pływającej
przystani
1918
- pierwsze w Płocku regaty
wioślarskie z udziałem
kobiet
zawodniczek
Warszawskiego
Towarzystwa Wioślarskiego
3
1919
- Płockie Towarzystwo
Wioślarskie,
razem
z innymi towarzystwami
wioślarskimi,
powołuje
do życia Polski Związek
1920
Powołanie
“Koła
Wioślarek” w PTW
- pierwszy start płockich
wioślarzy w Mistrzostwach
Polski
PŁOCKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE
Historia Płockiego Towarzystwa Wioślarskego
W roku 1932 tytuł Mistrza Polski Seniorów (dwójka bez sternika) zdobyli Juliusz
Jakub Kawiecki i Stanisław Łukaszewski. Było to pierwsze mistrzostwo w dziejach
PTW. W czasie II wojny światowej cały sprzęt sportowy i hangary na łodzie niestety
uległy zniszczeniu. Płoccy wioślarze ponownie pojawili się na treningach w 1945
roku wraz z powrotem wielu oddanych tej dyscyplinie ludzie, między innymi Juliusza
Kawieckiego, wiceprezesa odrodzonego towarzystwa. Dzięki ich staraniom w 1955
roku powstała nowa baza treningowa z hangarami, pływalnią i siłownią. Od 1961
roku zawodnicy PTW zaczęli ponownie startować, w 1969 roku Grzegorz Stellak
i Sławomir Maciejowski zdobyli pierwszy medal na Mistrzostwach Świata Juniorów
w Neapolu. W 1978 roku klub wrócił do historycznej nazwy – Płockie Towarzystwo
Wioślarskie z dopiskiem „ Budowlani”.
Najważniejsze osoby, które zapisały się w historii Płockiego Towarzystwa
Wioślarskiego to: Juliusz Jakub Kawiecki, Mieczysław Welenc, Jerzy Przyboro,
Maciej Sandomierski.
Juliusz Jakub Kawiecki (1895 – 1973)
Urodził się w 1895 r. w Mławie, skąd w 1923 r. trafił
do Płocka. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej
1920 r. i jako żołnierz Armii Krajowej podczas II
wojny światowej. Wielki miłośnik sportu. Jeszcze w
Mławie uprawiał gimnastykę, szermierkę i
żeglarstwo.
Po przyjeździe do Płocka
zakochał się we wioślarstwie. Uprawiał je w Płockim
Towarzystwie Wioślarskim,
do którego
wstąpił w 1923 r. Dziewięć lat później, razem ze
Stanisławem Łukaszewskim, sięgnął po mistrzostwo
Polski w kategorii dwójek. Było to pierwsze mistrzostwo w dziejach PTW. Kawiecki
w barwach
PTW startował do 1945 r., później został działaczem
klubu. Po wojnie wyszukał dla towarzystwa łodzie
wioślarskie na przystaniach poniemieckich nad Odrą,
w Elblągu i Gdańsku. Zainicjował budowę nowowoczesnego ośrodka sportów wodnych, który powstał
pod koniec lat 50. u podnóża skarpy wiślanej. Obiekt
stał się wkrótce bazą przygotowującą zawodników do
startów na igrzyskach olimpijskich. W latach 1957-
1921
- zmiana nazwy Towarzystwa
na nową: “Towarzystwo
Wioślarskie w Płocku”
- pierwszy strat płockich
wioślarek
w
regatach
w Płocku
1922
- uroczyste otwarcie III
pływającej przystani
1921
- zakup importowanych łodzi
1922
- pierwsze w historii Towarzystwa hangary na lądzie
na sprzęt wioślarski
1928
- Towarzystwo otrzymuje
pierwszy w historii sztandar
1928
powołanie
sekcji
żeglarskiej przy Towarzystwie połączenie telefoniczne przystani z miastem
1929
- zatrudnienie pierwszego
wykwalifikowanego trenera
wioślarstwa
1930
- poświęcenie pomnika dla
uczczenia pamięci ofiar
utonięcia wioślarzy Towarzystwa w Grabówce
4
Partnerstwo ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego
w Zespole Szkół Technicznych w Pocku
W sierpniu 1984 roku z inicjatywy PTW „ Budowlani” (prezes
Maciej Sandomierski), dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych
nr 3 w Płocku (dyrektor Janusz Małaczewski) oraz wojewódzkich władz sportowych i oświatowych powołana została
Szkoła Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie
przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3 (obecnie Zespół Szkół
Zawodowych).
Celem jej powołania było stworzenie lepszej struktury organizacyjnej oraz warunków treningowych dla istniejących od
1976 roku w ZSZ nr 3 klas sportowych i wioślarskich, których
uczniowie osiągali już znaczące sukcesy. Szkoła rozpoczęła
funkcjonowanie dzięki umowie patronackiej podpisanej z
Płockim Towarzystwem Wioślarskim „Budowlani”.
Dyrektorem Szkoły Mistrzostwa Sportowego
został Bogdan Kołodziejski, który sprawował tę
funkcję przez rok. W latach 1984-1994 szkołą
kierował Marian Choczyński – doświadczony
trener i nauczyciel wychowania fizycznego w ZSZ
nr 3. Po nim obowiązki przejęli Tadeusz Cieszkowski (1995 – 2002) i Bernard Szymański
(2002-2005). Obecnie dyrektorem SMS jest
Leszek Brzeski.
Pierwszymi trenerami byli: Bohdan Karwowski,
Grzegorz Stellak, Janusz Kołodziejski, Ryszard
Olczuk, Piotr Władyniak, Jerzy Podsędek, Eugeniusz Błaszczak.
W kolejnych latach funkcję szkoleniowców pełnili:
Tadeusz Jasiński, Elżbieta Jankowska, Jacek
Karolak,
Wojciech
Jankowski,
Andrzej
1932
Juliusz
Kawiecki
i Stanisław Łukaszewski
zdobywają pierwszy historii
Towarzystwatytuł Mistrza
Polski Seniorów
1939
wybuch
II
wojny
światowej
- zniszczeniu ulega tabor
łodziowy, utrata majątku
Towarzystwa
1947
- Jerzy Przyboro, Edward
Sergot, Stanisław Jankowski
w dwójce ze sternikiem oraz
Mirosław Kawiecki, Grzegorz Pawlak, Jan Kawiecki
i Halladin zdobywają tytuły
Mistrzów Polski Seniorów -pierwsze w powojennej
historii Towarzystwa
1945
- działacze i zawodnicy
z okresu II Rzeczpospolitej
reaktywują
działalność
Twoarzystwa
dzięki
aktywnej
działalności
Juliusza
Kawieckiego Towarzystwo
zdobywa sprzęt wioślarski
na tzw. ziemiach odzyskanych
5
1949
- decycją władz politycznych
Towarzystwo
Wioślarskie w Płocku
zostaje przydzielone do
pionu sportowego “Budowlani ”; zmieniono nazwę na
“Związkowy Klub Sportowy Budowlani”; patronem
Klubu zostają Zakłady
Stolarki Budowlanej
PŁOCKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE
1950
- nowe władze wprowadzają
sekcje: tenisa stołowego,
szachów, piłki nożnej
1955
- powrót do dzaiłalności
dwanych działaczy
- zmiana nazwy na Płocki
Klub Wioślarski “Budowlani”
Obiekty sportowe PTW
1955
- prezesem Zarządu Klubu
zostaje Juliusz Kawiecki
1963
- zakończenie budowy
ośrodka treningowego
- pracę w klubie rozpoczyna
trener Bohdan Karwowski,
twórca “płockiej szkoły
wioślarstwa”
1958
- rozpoczęcie budowy
obecnej przystani - powstają
hangary
na
łodzie
wioślarskie,później budynek
z pierwszą w Płocku krytą
pływalnią
1965
- Klub otrzymuje sztandar drugi w swoich dziejach
6
Olimpijczycy - Wychowankowie Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego
1972 Monachium
1976 Montreal
1980 Moskwa
1988 Seul
1992 Barcelona
1996 Atalanta
Grzegorz Stellak
Sławomir Maciejowski
Grzegorz Stellak
Włodzimierz Chmielewski
brązowy medal
Grzegorz Stellak
Stanisław Wierzbicki
Elżbieta Jankowska
Wojciech Jankowski
Jacek Streich
brązowy medal
Wojciech Jankowski
Michał Cieślak
Tomasz Tomiak
Jacek Streich
Wojciech Jankowski
Jacek Streich
Piotr Olszewski
8+
8+
2+
4+
4+
4x
4+
2+
2+
4+
4+
4+
4+
44–
4–
Medaliści Mistrzostw Świata Seniorów
Wychowankowie Płockiego Towarzystwa
1972 Nottingham
Mistrzostwa Europy
Grzegorz Stellak
2+
1991 Wiedeń
Wojciech Jankowski 4 +
Michał Cieślak
4+
1993 Roudnice
Wojciech Jankowski 4 1995 Tampere
Wojciech Jankowski 4 2000 Zagrzeb
Honorata Motylewska 4 -
1965
- dwójka ze sternikiem:
Mieczysław Welenc, Jerzy
Milczarek i Marek Bartosiak
zdobywają
tytuł
Mistrzów Polski Juniorów,
pierwszy po wieloletniej
przerwie
- początek passy sukcesów
płockich wioślarzy w Polsce
2 miejsce
3 miejsce
3 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
2 miejsce
1966
- wioślarstwo staje się
dyscypliną wiodącą w Klubie;
poza nią działają sekcja
kajakowa oraz sekcje rekreacyjne: tenisa ziemnego, brydża
sportowego i wędkarska
- patronat nad Klubem
przejmuje Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego
“Petrobudowa”
1969
- dwójka ze sternikiem:
Sławomir
Maciejowski,
Grzegorz Stellak (sternik
Mariusz Domachowski AZS Szczecin) zdobyła
srebrny medal w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata
Juniorów w Neapolu
7
1970
- czwórka ze sternikiem,
po 22 latach, zdobywa tytuł
Mistrza Polski Seniorów;
skłąd osady: Stanisław
Bartkowski,
Grzegorz
Filiński,
Mieczysław
We,enc,
Sławomir
Salamonowicz
(sternik
Mirosław Cichy - Skra
Warszawa)
PŁOCKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE
Medaliści Młodzieżowych Mistrzostw Świata
Wychowankowie Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego
1994 Paryż
Honorata Motylewska
4x
Konrad Pietrzak
8+
Mariusz Arcichowski
8+
1998 Joanina Andrzej Latała
4+
2001 Linz
Bogdan Zalewksi, Łukasz Olczak,
Piotr Lepczak, Rafał Dubielak,
Paweł Rakowsk
8+
1 miejsce
2 miejsce
2 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
Medaliści Mistrzostw Świata Juniorów
Wychowankowie Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego
1969 Neapol
1974 Ratzeburg
1991 Banyalos
1996 Strathcylde
1998 Ottenshheim
1999 Płowdiw
2004 Banyoles
Sławomir Maciejowski
Grzegorz Stellak
Krzysztof Michalski,
Jerzy Bednarski,
Marek Kamiński,
Walenty Walkowski
Artur Szachmytowski,
Piotr Olszewski,
Sławomir Malec
Rafał Chrobociński,
Mariusz Kopycki,
Maciej Gomułka
Tomasz Sobierajski
Bogdan Zalewski,
Piotr Buchalski,
Łukasz Olczak
Tomasz Cichocki,
Michał Grzelak,
Rafał Cholewiński
1972
Grzegorz
Stellak
i Sławomir Maciejowski,
wychowankowie
PKW
“Budowlani” - w barwach
WKS Zawisza Bydgoszcz reprezentują Polskę na
Igrzyskach
Olimpijskich
w Monachium; startują
w skłądzie ósemki, która
zajęła VI miejsce
2+
2+
2 miejsce
2 miejsce
4-
3 miejsce
2+
3 miejsce
4+
4-
3 miejsce
2 miejsce
8+
1 miejsce
2+
3 miejsce
1973
- zmarł Juliusz Kawiecki,
współtwórca
płockiego
wioślarstwa
- prezesem zostaje Maciej
Sandomierski, były Mistrz
Polski i reprezentant kraju
1972
- czwórka ze sternikiem:
Stanisław
Bartkowski,
Grzegorz
Filiński,
Mieczysław Welenc, Maciej
Woliński,
sternik
Włodzimierz Chmielewski,
mimo wygranych eliminacji
w kraju nie wyjechała
na Igrzyska Olimpijskie
w Monachium
8
Seniorzy
Trener: Jacek Karolak
Plewiński Damian, Paweł Pabian, Salak Damian,
Pudlik Konrad, Lewandowski Michał, Wiśniewski
Konrad, Mikołajewski Michał, Zajkowski Kamil,
Zajkowski Rafał, Ludwikowski Bartłomiej
1974
- do użytku zostaje oddany
główny budynek przystani
z
basenem
wioślarskim,
siłownią, gabinetem lekarskim
- czwórka bez sternika
(Krzysztof Michalski, Jarzy
Bednarski, Walenty Walkowski,
Marek Kamiński) zdobyła
brązowy medal w Mistrzostwach Świata Junioró w Ratzeburgu
1975
- Grzegorz Stellak - wychowanek PKW “Budowlani” w barwach Zawiszy Bydgoszcz, razem z Ryszardem
Stadniukiem (SKS CZarni
Szczecin)
i
sternikiem
Ryszardem
Kubiakiem
(klub Zawisza Bydgoszcz),
zdobywa na Mistrzostwach
Świata Seniorów Nottingham
srebrny medal
1976
- Grzegor Stellak (osada
dwójki
ze
sternikiem)
i Włodzimierz Chmielewski bierze ( czwórka
ze
sternikiem)
udział
w Igrzyskach olimpijskich
w Montrealu
- trener Bohdan Karwowski
zostaje trenerem kadry
narodowej mężczyzn
9
1978
- z inicjatywy Zarządu PKW
“Budowlani”
powstaje
w Zespole Szkół Zawodowych
nr 3 (obecnie Zespół Szkół
Technicznych w Płocku) klasa
sportowa o profilu wioślarskim
- powrót do nazwy Płockie
Towarzystwo
Wioślarskie;
człon “Budowlani” pozostaje
jako uhonorowanie patronatu
płockich firm budowlanych
PŁOCKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE
Juniorzy
Trener: Krzysztof Kaliński
2012 Złoty Medal w Mistrzostwa Polski Juniorów w Poznaniu na 4–
(Krajewski Łukasz, Płoski Jakub, Iskra Michał, Bielski Michał)
2012 Srebrny Medal w Mistrzostwa Polski Juniorów w Poznaniu na 2–
(Krajewski Łukasz, Płoski Jakub)
2012 Srebrny Medal w Mistrzostwa Polski Juniorów w Poznaniu na 8+
(Ignasiak Kamil, Bielski Michał, Iskra Michał, Szczerbowski Leszek,
Pawłowski Adrian, Świgoński Kamil, Wyrzykowski Patryk, Piłat Paweł,
ster. Gurzkowski Kamil)
2012 Złoty Medal – Puchar Młodzierzy w Banyoles - 4–
(Krajewski Łukasz, Płoski Jakub, Iskra Michał, Bielski Michał)
2012 Złoty Medal w Regatach o „Puchar Bałtyku” w Kruszwicy 4–
(Krajewski Łukasz, Płoski Jakub, Iskra Michał
2012 Złoty Medal w Mistrzostwa Polski Juniorów w Warszawie na 2–
(Krajewski Łukasz, Płoski Jakub)
2012 Złoty Medal w Mistrzostwa Polski Juniorów w Warszawie na 2+
(Iskra Michał, Bielski Michał, ster. Radwański Sebastian)
1980
- Grzegorz Stellak zdobywa
brązowy medal (w czwórce ze
sternikiem), a Stanisław Wierzbicki VII miejsce w czwórce
podwójnej podczas Igrzysk
Olimpijskich w Moskwie
1982
- styczniowa powódź zalewa
częściowo obiekty Towarzystwa
1983
- w rocznicę śmierci Juliusza
Kaweckiego
uroczyście
odsłonięto
pamiątkową
tablicę i nadano części
ul. Rybaki imię Juliusza
Kaweckiego
1981
- Ryszard Olczuk został
wybrany na przewodniczącego
Rady Trenerów PZTW
10
1984
- rozegranie I Memoriału
Juliusza
Kaweckiego;
głównym biegiem regat jest
ósemka mężczyzn
- z inicjatywy Zarządu
PTW “Budowlani” powstaje
w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 ( obecnie Zespół
Szkół Technicznych) Szkoła
Mistrzostwa
Sportowego
w wioślarstwie
Juniorzy
Trener: Piotr Sałkowski
Od lewej I rząd: Czajkowska Aleksandra, Gawlińska Wioletta, Osędowska
Aleksandra, Lewandowski Kamil, Goliszewski Mateusz, Lewandowski
Michał, Kobuszewski Patryk
Od lewej II rząd: Sałkowski Piotr, Pawłowski Krzysztof, Kamiński Kamil,
Gołębiewski Mateusz, Sikorski Filip, Szczepański Piotr, Budzyński Bartosz,
Cieśla Sebastian
2012 - Brązowy medal Olimpic Hoop’s (2- MJM) Czechy Racice –
Szczepański, Kamiński)
2012 - Złoty medal Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (8+ MJM:
Szczepański, Kamiński, Piątkowski, Budzyński, Sikorski, Pawlak,
Rutkowski, Krysiński, ster. Kalack)
2012 – Złoty medal Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (2- MJM:
Szczepański, Kamiński)
2012 – Złoty medal XXIX Memoriał Juliusza Kawieckiego (4- MJ/MJM:
Szczepański, Kamiński, Budzyński, Sikorski)
2012 – Brązowy medal Długodystansowe Mistrzostwa Polski (2- MJ/MJM
Szczepański Piotr, Kamiński Kamil)
1988
- Wojciech Jankowski, Jacek
Streich
i
Elżbieta
Jankowska biorą udział
w Igrzyskach Olimpijskich
w Seulu.
- Elżbieta Jankowska jest
pierwszą kobietą-olimpijką,
która reprezentowała Płock
w Igrzyskach Olimpijskich.
1986
- Towarzystwo podpisuje
umowę o współpracy ze
Szkołą Sportową w Orsovie
(Rumunia)
1987
Elżbieta
Jankowska,
Renata
Drajer,
Anna
Przeradzka, Barbara Kopiczko zdobywają pierwszy w
historii Towa- rzystwa tytuł
Mistrzyń Polski Seniorek
11
1990
- Ryszard Olczuk został
wybrany na stanowisko
wiceprezesa ds. sportowych
Zarządu PZTW
1991
- Wojciech
Jankowski
i Michał Cieślak (czwórka
ze sternikiem) zdobywają
brązowy medal Mistrzostw
Świata Seniorów w Wiedniu
PŁOCKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE
Juniorzy Młodsi
Trener: Jerzy Podsędek
Górny Rząd od lewej:
Cywiński Mateusz, Zajączkowski Patryk, Dobies
Arkadiusz, Szoplik
Patrycja, Kolankiewicz
Dominika, Podsędek Jerzy – Trener, Nowak Tomasz,
Donarski Bartłomiej, Wojda Igor
Dolny rząd od lewej:
Sobiecki Michał, Graczyk Sebastian, Wiśniewski
Adrian, Szcześniakiewicz Oliwia, Markowska Aleksandra, Smoliński Sebastian, Grudziński Damian,
Sosnowski Przemysław
Trener: Bogdan Zalewski
1991
- zmarł Maciej Sandomierski, zasłużony zawodnik
i działącz PTW, przez 18 lat
pełnił
funkcję
Prezesa
Zarządu PTW
- Prezesem PTW został Jan
Kawiecki, Mistrz Polski
i reprezentant kraju, działacz
sportowy,
syn
Juliusza
Kawieckiego
1992
wydanie
monografii
„Płockie
Towarzystwo
Wioślarskie w latach 1885 –
1939”
- W. Jankowski, M. Cieślak,
T. Tomiak, J. Streich zdobyli
brązowy medal Igrzysk
Olimpijskich w Barcelonie
- Miasto Płock przekazało w
wieczne użytkowanie grunty,
pod obiektami Towarzystwa
12
1993
- z inicjatywy Kazimierza
Młynarkiewicza oraz PTW
zorganizowano
masową
imprezę
wioślarską
dla
młodzieży szkolnej „Płockie
Ergowiosła”
- Wojciech Jankowski, Jacek
Streich, Tomasz Tomiak
zdobyli
srebrny
medal
na Mistrzostwach Świata
Seniorów w Roudnicach
Młodzicy
Trener:
Andrzej Petrykowski
Od prawej: Andżelika Kapuścińska, Julita Jeżewska,
Natalia Sikorska, Oliwia Nowak - III miejsce w biegu
sztafetowym UKS mini
Od prawej: Dawid Karpiński, Budnicki Wiktor, Adrian
Strzeszewski, Marcin Makowski III miejsce w biegu sztafetowym UKS mini
Od prawej: Lukasz Gołębiewski, Tobiasz Polit, Sylwester
Kaczmarek, Mateusz Kwasiborski - II miejsce w biegu sztafetowym UKS mini
Mastersi
Od lewej: Marek Chądzyński, Bogdan Guzior, Bogdan Skierski,
Henryk Szlachta, Jan Skowroński, Jarosław Filiński, Zbigniew
1996
- rozpoczęto modernizację
przystani Towarzystwa
- powołanie przy Szkole
Podstawowej Nr 4 w Płocku
Uczniowskiego Klubu Wioślarskiego
- zmiana nazwy Towarzystwa – z dotychczasowej
nazwy wyeliminowano człon
„Budowlani”
1999
- Bogdan Zalewski, Piotr
Buchalski, Łukasz Olczak zostali
mistrzami
świata
juniorów
w ósemce
2001
- zmarł Jerzy Chwiałkowski –
współtwórca sekcji tenisa ziemnego; od 2001 roku rozgrywany
na kortach PTW turniej deblowy
nosi jego imię
13
2004
- A. Wojciechowska oraz
T. Cichocki, M. Grzelak,
R. Cholewiński - brązowe
medale Mistrzostw Świata
Juniorów w Banyoles
2005
- R. Milczarek, P. Nowicki,
K. Karolkowski - brązowy
medal Mistrzostw Świata
Juniorów w Brandembyrgu
2009
Kamil Zajkowski (jedynkarz)
- srebrny medal Mistrzostw
Świata Juniorów
2012
- ukończenie gruntownego
remontu obiektów Towarzystwa
- rozegranie I Regat Ósemek
Miast
Nadwiślańskich
o Puchar Prezydenta Miasta
Płocka
Publikacja wydana dzięki dotacji Urzędu Miasta Płocka
Opracowanie i projekt graficzny Aleksander Zalewski
Płock,2012