1.Pojęcie przyrody i jej zasobów. 2.Środowisko – definicja i rodzaje

Transkrypt

1.Pojęcie przyrody i jej zasobów. 2.Środowisko – definicja i rodzaje
1.Pojęcie przyrody i jej zasobów.
2.Środowisko – definicja i rodzaje.
3.Co oznacza pojęcie „ochrona środowiska” ?
4.Zrównoważony rozwój.
5.Przesłanki prawne polityki ekologicznej.
6.Budownictwo energooszczędne i pasywne.
7.Cechy budynku pasywnego.
8.Ogrzewanie i wentylacja w budynku pasywnym.
9.Efekt cieplarniany – przyczyny i skutki dla klimatu Ziemi.
10. Hipotezy dotyczące przyczyn zmian globalnej temperatury
11. Źródła emisji CO2 do atmosfery.
12. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych w warunkach klimatu Polski.
13. Produkcja biogazu.
14. Procesy jednostkowe oczyszczania wody i ścieków.
15. Schemat funkcjonalny biologicznej oczyszczalni ścieków.
16.Regulacje prawne Unii Europejskiej w obszarze gospodarki odpadami.
17.Rodzaje odpadów.
18.Charakterystyka odpadów komunalnych.
19.Zanieczyszczenia powietrza.
20.Pojęcie pyłu zawieszonego i jego skutki zdrowotne.
21.Techniczne aspekty ochrony atmosfery.
22.Działania podejmowane dla ochrony powietrza.
23.Skutki oddziaływania hałasu na organizm człowieka.
24.Techniczne aspekty ochrony przed hałasem.
25.Wpływ pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka.

Podobne dokumenty