Załącznik nr 5a Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia

Transkrypt

Załącznik nr 5a Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia
Załącznik nr 5a
..............................................
wykonawca
..........................................
data
Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części zamówienia,
której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I - oświetlenie
ulicy Biskupie.
a)* Całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi wykonawcy.
b)* Podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac
w zakresie:
-
...............................................................................
-
...............................................................................
-
...............................................................................
........................................................
podpis osoby / osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy
* Niepotrzebne (a lub b) skreślić.
UWAGA: Brak wskazania w pkt b) zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom
oznacza wykonanie całości zamówienia siłami własnymi wykonawcy.
ZP.P.I.341-1-140/09
Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części
zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Strona 1 z 9
Załącznik nr 5b
..............................................
wykonawca
..........................................
data
Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części zamówienia,
której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II - oświetlenie
ciągu pieszego przy ul. Romantycznej.
a)* Całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi wykonawcy.
b)* Podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac
w zakresie:
-
...............................................................................
-
...............................................................................
-
...............................................................................
........................................................
podpis osoby / osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy
* Niepotrzebne (a lub b) skreślić.
UWAGA: Brak wskazania w pkt b) zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom
oznacza wykonanie całości zamówienia siłami własnymi wykonawcy.
ZP.P.I.341-1-140/09
Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części
zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Strona 2 z 9
Załącznik nr 5c
..............................................
wykonawca
..........................................
data
Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części zamówienia,
której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część III - oświetlenie
fragmentu ul. Wolińskiego (odc. od ul. Diamentowej do ul. Wapowskiego).
a)* Całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi wykonawcy.
b)* Podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac
w zakresie:
-
...............................................................................
-
...............................................................................
-
...............................................................................
........................................................
podpis osoby / osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy
* Niepotrzebne (a lub b) skreślić.
UWAGA: Brak wskazania w pkt b) zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom
oznacza wykonanie całości zamówienia siłami własnymi wykonawcy.
ZP.P.I.341-1-140/09
Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części
zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Strona 3 z 9
Załącznik nr 5d
..............................................
wykonawca
..........................................
data
Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części zamówienia,
której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część IV - oświetlenie
fragmentu ul. Laury.
a)* Całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi wykonawcy.
b)* Podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac
w zakresie:
-
...............................................................................
-
...............................................................................
-
...............................................................................
........................................................
podpis osoby / osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy
* Niepotrzebne (a lub b) skreślić.
UWAGA: Brak wskazania w pkt b) zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom
oznacza wykonanie całości zamówienia siłami własnymi wykonawcy.
ZP.P.I.341-1-140/09
Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części
zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Strona 4 z 9
Załącznik nr 5e
..............................................
wykonawca
..........................................
data
Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części zamówienia,
której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część V - oświetlenie
fragmentu ul. Boryny.
a)* Całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi wykonawcy.
b)* Podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac
w zakresie:
-
...............................................................................
-
...............................................................................
-
...............................................................................
........................................................
podpis osoby / osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy
* Niepotrzebne (a lub b) skreślić.
UWAGA: Brak wskazania w pkt b) zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom
oznacza wykonanie całości zamówienia siłami własnymi wykonawcy.
ZP.P.I.341-1-140/09
Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części
zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Strona 5 z 9
Załącznik nr 5f
..............................................
wykonawca
..........................................
data
Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części zamówienia,
której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część VI - oświetlenie
ul. Związkowej ( przy Kisielewskiego ).
a)* Całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi wykonawcy.
b)* Podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac
w zakresie:
-
...............................................................................
-
...............................................................................
-
...............................................................................
........................................................
podpis osoby / osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy
* Niepotrzebne (a lub b) skreślić.
UWAGA: Brak wskazania w pkt b) zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom
oznacza wykonanie całości zamówienia siłami własnymi wykonawcy.
ZP.P.I.341-1-140/09
Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części
zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Strona 6 z 9
Załącznik nr 5g
..............................................
wykonawca
..........................................
data
Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części zamówienia,
której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część VII - oświetlenie
ul. Orlanda – skwer.
a)* Całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi wykonawcy.
b)* Podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac
w zakresie:
-
...............................................................................
-
...............................................................................
-
...............................................................................
........................................................
podpis osoby / osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy
* Niepotrzebne (a lub b) skreślić.
UWAGA: Brak wskazania w pkt b) zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom
oznacza wykonanie całości zamówienia siłami własnymi wykonawcy.
ZP.P.I.341-1-140/09
Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części
zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Strona 7 z 9
Załącznik nr 5h
..............................................
wykonawca
..........................................
data
Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części zamówienia,
której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część VIII oświetlenie ul. Nektarowej .
a)* Całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi wykonawcy.
b)* Podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac
w zakresie:
-
...............................................................................
-
...............................................................................
-
...............................................................................
........................................................
podpis osoby / osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy
* Niepotrzebne (a lub b) skreślić.
UWAGA: Brak wskazania w pkt b) zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom
oznacza wykonanie całości zamówienia siłami własnymi wykonawcy.
ZP.P.I.341-1-140/09
Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części
zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Strona 8 z 9
Załącznik nr 5i
..............................................
wykonawca
..........................................
data
Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części zamówienia,
której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część IX - oświetlenie
ciągu ul. Sierpińskiego – Gałczyńskiego.
a)* Całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi wykonawcy.
b)* Podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac
w zakresie:
-
...............................................................................
-
...............................................................................
-
...............................................................................
........................................................
podpis osoby / osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy
* Niepotrzebne (a lub b) skreślić.
UWAGA: Brak wskazania w pkt b) zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom
oznacza wykonanie całości zamówienia siłami własnymi wykonawcy.
ZP.P.I.341-1-140/09
Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części
zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Strona 9 z 9