Badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie innowacyjnych

Transkrypt

Badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie innowacyjnych
Badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie innowacyjnych maszyn rolniczych
Beneficjent: R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu: 18 440 958,00 PLN
Wartość dofinansowania: 7 067 813,00 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4.
Wsparcie projektów celowych
Informacje na temat programu:
http://www.ncbir.pl/
"Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość."

Podobne dokumenty