oraz Światowa Organizacja Zdrowia WHO

Komentarze

Transkrypt

oraz Światowa Organizacja Zdrowia WHO
Wystąpią:
eży w Gdańsku
zi
d
ło
M
u
c
ła
Pa
z
a
zn
c
ty
* grupa artys
r 2 w Gdańsku
n
um
zj
a
n
im
G
z
”
s
r
e
d
a
le
er
* grupa taneczna „che
iego „Sako”
k
s
r
e
s
k
o
b
u
b
lu
k
z
zy
r
* Junio
i „Champion”
oraz szkoły sztuk walk
Gdańsku
w
ji
c
li
o
P
j
ie
k
js
ie
M
y
d
n
funkcjonariusze Kome
Drogowego
hu
uc
R
a
k
d
ro
ś
O
o
g
ie
k
s
oraz pracownicy Pomor
z zakresu wiedzy
h
c
ły
s
ro
o
d
i
i
c
e
zi
d
la
d
y
przeprowadzą konkurs
gowym.
ro
d
hu
uc
r
w
ie
tw
s
ń
ze
c
o bezpie
ycznego
d
e
m
a
tw
ic
n
w
o
at
r
zy
a
k
po
filaktyczne
ro
p
ia
n
a
d
a
b
e
tn
ła
zp
e
b
z
ora
towany
o
g
zy
r
p
t
ie
b
Ko
la
d
ji
c
liza
Pokaz indywidualnej sty
nę Paturalską
ży
a
r
G
y
d
o
m
ie
n
zi
d
e
zi
d
przez eksperta w
harcerze
zą
d
a
w
ro
p
ze
r
p
e
w
to
r
zabawy i konkursy spo
ji Piłki Nożnej
c
k
e
S
z
ż
e
zi
d
ło
m
,
ie
c
ś
ie
z Hufca Gdańsk – Śródm
dsas-sport
a
"r
a
m
r
fi
z
a
r
o
tu
r
po
S
ł
Towarzystwa Przyjació
i i młodzieży
c
e
zi
d
la
d
w
zó
o
b
o
r
o
at
organiz
anie buziek
w
lo
a
m
i
e
zn
c
ty
s
la
p
,
e
Konkursy ekologiczn
wni Gdańskiej
zo
a
G
y
ic
n
w
o
c
a
r
p
ią
n
w
e
zap
rtowcami
po
s
i
ym
n
a
zn
ze
ie
n
a
tk
po
zaplanowano również s
ologicznego
o
Z
u
d
ro
g
O
o
g
ie
k
js
ie
M
oraz dyrektorem
wadzi konkurs
ro
p
ze
r
p
y
r
tó
k
,
im
k
s
w
o
g
Panem Michałem Tar
tach
na temat wiedzy o zwierzę
ć nam będą:
zy
s
zy
r
a
w
to
zy
e
r
p
im
s
Podcza
ir Soft Gun”
szczudlarze, sekcja „A
Dr Clown
wolontariusze Fundacji
"LOTOR"
ia
n
ze
s
zy
r
a
w
to
s
ze
i
c
ś
motocykli
a Policji
zn
c
ty
ys
r
ro
r
te
ty
n
a
a
up
gr
renowym
e
T
e
zi
d
zą
r
a
Z
zy
r
p
i”
k
o
grupa płetwonurków „F
raz maskotki:
o
i
yn
d
G
w
w
tó
n
ja
c
li
o
P
NSZZ
- Generali
w
Le
z
a
r
o
”
IA
S
U
N
IL
„P
a
Gdańskiej Policji – Myszk
kaz sprzętu
po
ż
ie
n
w
ó
r
u
tw
s
ń
Pa
y
m
Proponuje
żarnej.
o
P
ży
a
tr
S
i
ji
c
li
o
P
iu
n
że
będącego na wyposa
atrakcji
h
yc
n
in
g
e
r
ze
s
o
n
a
zi
id
Ponadto przew
eci i dorosłych
zi
d
la
d
y
d
ro
ag
n
e
n
yj
c
Przygotowano atrak
druk:
Organizatorzy: Związki Zawodowe Policjantów
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
ORAZ RADIO PLUS
Partnerzy:
Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Gdańska Pan Paweł Adamowicz
oraz Światowa Organizacja Zdrowia WHO

Podobne dokumenty