Ruchomy Punkt Kamerowy Serii WV-CW860

Transkrypt

Ruchomy Punkt Kamerowy Serii WV-CW860
Systemy Dozorowe CCTV
Ruchomy Punkt Kamerowy
Odporny na zmienne warunki
pogodowe & wandaloodporny
Serii WV-CW860
dzień/noc
ODPORNY NA ZMIENNE WARUNKI POGODOWE, WANDALOODPORNY
RUCHOMY PUNKT KAMEROWY DO CAŁODOBOWEGO MONITORINGU.
Nowa seria kamer WV-CW860 firmy Panasonic w zewnętrznej,
wandaloodpornej obudowie wyposażona w funkcję 22-krotnego
zoomu oraz fumkcję czarno-białego trybu pracy w słabych warunkach oświetlenia czyni te kamery idealnym rozwiązaniem dla
systemów monitoringu zewnętrznego.
Trwała obudowa, spełniająca międzynarodowe standardy IP66
dotyczące ochrony przeciwzapyleniowej i wilgotnościowej, może
być instalowana zarówno pod zadaszeniem jak i na ścianach
zewnętrznych.
Te bardzo czułe kamery dostarczają przejrzystych, kolorowych
obrazów przy oświetleniu 0,5lx oraz czarno-białych przy oświetleniu 0,03lx (w obu przypadkach przy elektronicznym wzmocnieniu x2). Automatyczne przełączanie z kolorowego trybu pracy
(dzień) do trybu czarno-białego (noc) umożliwia efektywne prowadzenie całodobowego dozoru wizyjnego. Obrót n x 360° w poziomie, 180° w pionie oraz cyfrowe odwracanie obrazu pozwalają na elastyczne śledzenie obiektów. Funkcja maskowania stref
prywatnych uniemożliwia operatorowi prowadzenie monitoringu
obszarów, które z różnych względów nie powinny być dla niego
widoczne. Programowane patrolowanie oraz wbudowana detekcja
ruchu to tylko dwie spośród licznych funkcji kamer serii
WV-CW860 wpływających na podniesienie bezpieczeństwa do
bezprecedensowego poziomu.
Kamery te stanowią idealne rozwiązanie dla systemów dozoru
wizyjnego takich obiektów jak: zewnętrzne parkingi, centra handlowe, hotele, biura, dworce kolejowe itp. .
Podstawowe cechy
- Trwała obudowa spełniająca międzynarodowe normy IP66 oraz IEC 60529
- Automatyczne lub ręczne przełączanie trybu pracy z kolorowego na czarnobiały, umożliwiające efektywny, całodobowy dozór wizyjny.
- Rozdzielczość pozioma 570 linii (tryb czarno-biały) oraz 480 linii (tryb kolorowy)
- Czułość 0.5lx w trybie kolorowym oraz 0.03lx w trybie czarno-białym (przy elektronicznym wzmocnieniu x2)
- Funkcja cyfrowego odwracania obrazu (Digital-Flip) umożliwiająca automatyczne,
natychmiastowe odwrócenie obrazu o 180°
- Funkcja maskowania stref prywatnych
- Funkcja elektronicznego, liniowego, 32-krotnego zwiększenia czułości.
- Wbudowana funkcja detekcji ruchu
- Funkcja programowanego patrolowania
- Funkcja automatycznego obrotu z 64 zaprogramowanymi pozycjami
- Prędkość obrotu maks. 300°/s w trybie położeń zaprogramowanych
- Obiektyw z 22-krotnym zoomem optycznym (3.79mm - 83.4mm przy F1.6) oraz
10-krotnym elektronicznym co sumarycznie daje 220-krotne powiększenie
- Obiektyw z funkcją automatycznego ogniskowania (Auto Focus)
- Multipleksowane przesyłanie sygnałów sterujących poprzez kabel wizyjny lub
interfejs RS485
- Cztery wejścia i dwa wyjścia alarmowe
- Wyświetlanie 16 znaków alfanumerycznych
- System optycznej transmisji sygnału wizyjnego i sterującego wewnątrz
kamery (SLIP RING)
- Możliwość generowania sygnału synchronizującego w przypadku
rozbudowanych systemów
- i więcej
PRZYKŁAD KONFIGURACJI SYSTEMU
WV -C S 854A x 4
WV -C S 854A x 4
S pot
WV-C U50
WJ -MP 204C x 4
R ejes trator cyfrowy
WJ -HD500A
(z 16 kan. multipleks .)
WV -C W860 x 4
Multi
s creen
K olorowy monitor x 2
P S -Data Link
WJ -HDB 502
LAN
Zlacze P S -Data
WV-C A48/10K x 4
E thernet
100 B as e-T
WV -C W860 x 4
WA N
PC
PC
S ystem C ontroller
S ystem C ontroller
WV-C U360C x 2
Zakres pochylenia
Tryb pochylania
Prędkość pochylania
Sterowanie
OKABLOWANIE
Złącze wejść alarmowych
Złącze wyjść alarmowych
Wyjście wizyjne
Linka zabezpieczająca
przed upadkiem
Złącze portu danych RS485
Kabel zasilający dla WV-CW860
Rura mocująca
Złącze kabla zasilającego dla
WV-CW864
Górna podstawa
Obudowa
Kamera
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
250
25 60
1.2 85
58
270
WV -C W860
WV -C W864
220V - 240V AC, 50 Hz
24V AC, 50 Hz
18W (61W przy włącz. grzałce)
18W (59W przy włacz. grzałce)
-30°C ~ +50°C
200 (D) x 360 (H) mm
~ 5 kg
752 (H) x 582 (V)
3.65 mm (H) x 2.71 mm (V), CCD 1/4"
Wewnętrzna / Siecią zasilającą / Sygnałem multipleksowanym VD2
15.625 kHz
50.00 Hz
1.0 V[p-p] PAL całkowity sygnał
½ wizyjny / 75W
więcej niż 480 linii (tryb kolorowy), 570 linii (tryb czarno-biały)
więcej niż 400 linii
50 dB (ważony, wyłączone AGC)
0.5 lx - tryb kolorowy, 0.03 lx tryb czarno-biały (przy "Sens Up" x2)
~4.5 s (Tele/Wide) w trybie ręcznym
~6.0 s (Far/Near) w trybie ręcznym
Automatyczna / Ręczna
1 : 1.6 (Wide) - 3.0 (Tele)
3.79 - 83.4 mm
2.6° - 51.7°
2.0° - 39.9°
1/50 (Off), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000 s
Wł.(Low) / Wł.(Mid) / Wł.(High) / Wyłącz.
maks. 32 razy, Auto/Fix
Włącz. / Wyłącz. (SETUP MENU)
optyczne x22 plus elektroniczne x10
F1.6 - 22, zamknięta
Ręczne / Automatyczne
wył./sekwencyjny/wybrane polożenia/obrót auto./patrolowanie
sekwencyjny/wybrane polożenia/obrót auto./patrolowanie
Włącz. / Wyłącz.
programowanie nazwy/nazwa kamery/nazwa obszaru/maks. 16 zn.
Włącz. / Wyłącz.
Włącz. / Wyłącz.
4 wejscia (Alarm IN 1-4)
2 wyjścia (Alarm/Aux1, B/W/Aux2)
Automatyczny/Włącz./Wyłącz.
Włącz. / Wyłącz. , do 8 stref
Włącz. / Wyłącz.
Programowanie/Odtwarzanie/Zatrzymanie, do 30 sekund
Włącz. / Wyłącz.
Włącz. / Wyłącz.
360° głowica pełnoobrotowa
możliwe (w trybie auto-pan)
Ręczny/Sekwencyjny/Pozycje wybrane/Automatyczny
Tryb ręczny : ok. 0.1°/s - 120°/s, 8 krokó
ów/64-kroki
tryb sekwencyjny : maksymalnie ok. 300°/s
0°-180°
Ręczny/Sekwencyjny/Pozycje wybrane
Tryb ręczny : ok. 0.1°/s - 120°/s, 8 krokó
ów/64-kroki
tryb sekwencyjny : maksymalnie ok. 300°/s
obrót/pochylenie,obiektyw,64 programowane pozycje,pozycja wyjść.
183.8
CCIR
360
PA L
16
Model
Zasilanie
³Pobór mocy³
Zakres temperatury pracy
Wymiary
Masa
Liczba elementów obrazu
Przetwornik obrazu
Synchronizacja
Częstot. odchylania poziomego
Częstot. odchylania pionowego
Wyjście video
Rozdzielczość pozioma
Rozdzielczość pionowa
Stosunek sygnał/szum
Minimalne oświetlenie
Prędkść powiększania
Prędkść ogniskowania
Przysłona
Maks. współcz. apertury
Długość ogniskowej
Szerokość kąta widzenia
H
V
Elektroniczna migawka
AGC
Zwiększenie czułości
Kompensacja tylniego oświetlenia
Powiększenie
Otwarcie przysłony
Automatyczne ogniskowanie
Tryb automatyczny
Przycisk Auto Pan
Cyfrowy obrót obrazu
Nazwa kamery (ID)
Kompensacja tylniego oświetlenia
Detekcja ruchu
Wejście alarmowe
Wyjście alarmowe
Tryb pracy czarno-białej
Maskowanie stref prywatnych
Proporcjonalny obrót/pochylenie
Patrolowanie
Czyszczenie
"Zamrażanie" obrazu
Zakres obrotu
Ustawianie kąta obrotu
Tryb obrotu
Prędkość obrotu
74
SPECYFIKACJA
150
200
J ednos tki: mm
AKCESORIA OPCJONALNE
Uchwyt ścienny
Osłona przeciwsłoneczna
WV -Q110
WV -7176
Standardowe wyposażenie
Obudowa ..................................................... 1 s zt.
. wej. ..................................... 1 s zt.
Kable alarmowe
Kable alarmowe wyj. ....................................... 1 s zt.
Złącze zasilania 24V AC (tylko dla WV-CW864) 1 s zt.
Masa i wymiary są przybliżone. Dane techniczne moga ulec zmianie bez stosownego ostrzeżenia. Urządzenia mogą być dostosowane do przepisów obowiązujących w danym kraju.
P anas onic is the brandname of Mats us hita E lectric.
P rinted in J apan
WV -J K C W860T (2N-689A)