ii rekrutację (uzupełniającą) do programu

Transkrypt

ii rekrutację (uzupełniającą) do programu
Wydział Filologiczny UJ oraz Instytut Filologii Romańskiej ogłaszają
II REKRUTACJĘ (UZUPEŁNIAJĄCĄ)
DO PROGRAMU WYMIANY STUDENTÓW ERASMUS
na semestr wiosenny roku akademickiego 2010/2011
na wolne miejsca z puli umów zawartych między IFRom a uczelniami
partnerskimi
Kandydaci spełniający warunki określone w linku Erasmus 2010 od strony
internetowej IFRom powinni do dnia 20 października 2010 roku złożyć w
sekretariacie ds. studenckich IFRom lub bezpośrednio koordynatorom
poszczególnych filologii następujące dokumenty:
a)list motywacyjny (wzory znajdują się w linku Erasmus 2010), zawierający informację o
roku studiów, na którym znajduje się kandydat, oraz jego adres e-mail;
b)zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów, a w przypadku
studentów I roku studiów II stopnia – kserokopię dyplomu licencjackiego z oceną;
c) w przypadku ubiegania się o wyjazd do kraju innego niż ten, w którym mówi się w
pierwszym języku romańskim studenta, zaświadczenie o dobrej znajomości języka danego
kraju (dyplom międzynarodowy lub opinię lektora IFRom).
Można dołączyć dokumenty poświadczające aktywność kandydata na uczelni (koła naukowe,
Erasmus Student Network, itp.) lub poza nią, oraz pisma z poparciem od wykładowców
IFRom lub uczelni partnerskich.
Rejestracja
kandydata.
elektroniczna
będzie
wymagana
dopiero
zakwalifikowaniu
Uwaga: kwalifikacja ma charakter warunkowy. Ze względu na ograniczone
środki finansowe uczelni koordynator uczelniany w porozumieniu z
Rektorem A. Manią podejmą ostateczną decyzję i ogłoszą listę
stypendystów drugiego naboru.
Koordynatorami programu Erasmus w semestrze jesiennym roku akademickiego
2010/2011 są następujące osoby:
Filologia hiszpańska – dr Marta Wicherek
Filologia francuska – mgr Barbara Grzywacz
Filologia portugalska – dr Anna Rzepka
Filologia włoska – dr Alicja Paleta
Uczelnie rumuńskie – dr Joanna Porawska
Miejsca niewykorzystane w I rekrutacji
Uczelnie partnerskie filologii francuskiej w programie Erasmus 2010/2011
Miejscowość
AIX-enPROVENCE
CLERMONTFERRAND
Nazwa uczelni
Université de Provence
Aix Marseille
Université Blaise Pascal
Ilość miejsc
2
Adres internetowy
www.up.univ-mrs.fr
ORLEANS
4 - Lettres
1 – Communication
(w tym doktoranci)
Université de Génève
1 (w tym doktorant)
(najchętniej dla
mediewisty)
Haute-École
Charloi2 (w tym
Europe
doktoranci)
(szkoła licencjacka o
profilu
pedagogicznym)
Université d’Orléans
2 – Linguistique
POITIERS
Université de Poitiers
GENÈVE
LOVERVAL
(Belgia)
TENERYFA
SORIA
www.univbpclermont.fr
www.unige.ch
www.hece.eu
www.orleans.fr
2 studentów
www.univ-poitiers.fr
1 doktorant
Universidad de la Laguna
1
www.ull.es
dla osoby mówiącej
po hiszpańsku,
najchętniej
mediewisty
Universidad de Valladolid
2 (w tym
www.uva.es
doktoranci)
(dla traduktologa
mówiącego po
hiszpańsku)
Uczelnie partnerskie filologii portugalskiej w programie Erasmus
2010/2011
Nazwa uczelni
Universidade de Lisboa
Universidade do Porto
Liczba miejsc
1
1
Uczelnie partnerskie w Rumunii w programie Erasmus 2010/2011
JASSY, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 2 miejsca
CLUJ-NAPOCA, 1 miejsce
Uczelnie partnerskie filologii włoskiej w programie Erasmus 2010/2011
Nazwa uczelni
Università di l’Aquila
Università di Bari
Università di Bologna
Università di Cagliari
Università di Catania
Università di Ferrara
Università di Foggia
Università del Salento, Lecce
Università di Macerata
U. Cat. Sacro Cuore di Milano
Universita di Napoli „Orientale”
Università di Pavia
Università di Perugia
Università di Pisa
Università di Salerno
Università di Siena per Stranieri
Università di Torino
Università di Trieste
Università di di Udine
Liczba miejsc
2
5
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
5
1
5
2
1
2
2

Podobne dokumenty