Przykładowe zadania – kolokwium 1 – część dotycząca

Transkrypt

Przykładowe zadania – kolokwium 1 – część dotycząca
Przykładowe zadania – kolokwium 1 – część dotycząca wartościowanie
Zadanie
Dokonać wartościowania stanowisk pracy następującymi metodami sumarycznymi:
rangowanie,
porównywanie
parami
oraz
klasyfikacja
stanowisk
pracy.
W przypadku klasyfikacji stanowisk pracy, należy posłużyć się następującymi kryteriami:
 Wykształcenie niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku,
 Miejsce w hierarchii,
 Wpływ na zasoby ludzkie,
 Odpowiedzialność za zarządzanie finansami,
 Wiedza specjalistyczna.
W metodzie kwalifikacyjnej należy zbudować tabelę dla kryteriów i uporządkować
stanowiska od największego do najmniejszego nasilenia danej cechy.
Zadanie
W przykładowej organizacji dokonano wyceny punktowej stanowisk pracy metodą UMEWAP-2000. Dokonać przeliczenia
wyników na płacę metodą najmniejszych kwadratów i metodą Martyniaka (N=5, Pktmax=470) oraz ustalić
płacę zasadniczą dla poszczególnych stanowisk.
Lp.
1
2
3
4
5
6
Nazwisko i imię pracownika
Landowska Elżbieta
Czubaśna Milena
Dziuba Hubert
Bończyk Zenon
Szczebiutko Olga
Duda Rafał
Stanowisko
Dyrektor personalny
Księgowa
Magazynier
Pracownik produkcyjny
Przedstawiciel handlowy
Specjalista ds. rekrutacji
Komórka organizacyjna
Dział kadr
Dział księgowości
Dział marketingu i sprzedaży
Wydział produkcyjny I
Dział marketingu i sprzedaży
Dział kadr
Płaca
Liczba
zasadnicza punktów
5200
300
4300
290
2500
275
2100
210
2900
245
3400
270

Podobne dokumenty