Prowincja Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w Polsce 1923

Komentarze

Transkrypt

Prowincja Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w Polsce 1923
Prowincja Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
lata 1923–1939
Zakonu Braci Mniejszych w Polsce
1923
1923
generał zakonu o. Bernard Klumper wydaje dekret Antiqua Ordinis
Provincia, mocą którego odrodzona została dawna Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP w Prusach Zachodnich i Wielkim Księstwie
Poznańskim (jednocześnie przyłączono do niej Komisariat św. Jadwigi
na Śląsku – klasztory w Panewnikach, Rybniku, Wieluniu i Choczu)
1923–1939 – nabywanie i budowa nowych klasztorów prowincji
1924 – Wronki,
1929 – Kobylin,
1931 – Pakość-Kalwaria,
1934 – Chorzów-Klimzowiec,
1931–1935 – Turza koło Ostrzeszowa
1923
1929
dekret Sacra visitationis canonica generała zakonu o. Bonawentury
Marraniego, dzięki któremu prowincja stała się pełnoprawną jednostką
administracyjną w zakonie
Klasztor we Wronkach,
zdjęcie z okresu międzywojennego
1929
Klasztor w Kobylinie, zdjęcie z okresu międzywojennego
1932
zmiana dotychczasowej nazwy prowincji na
Prowincję Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
1937 – odwiedziny prowincji dokonane przez generała zakonu
1932
5 V 1932
źródło: www.pl.wikipedia.org
święcenia pierwszych czterech kapłanów wykształconych i wyświęconych w Panewnikach
Klasztor w Osiecznej, zdjęcie z roku 1932
1934
o. Leonarda Bello
Mapa państwa polskiego
Lata 1923–1939
1934–1939
budowa gmachu nowego Kolegium Serafickiego i klasztoru w Jarocinie
1937
Wronki
1939
Osieczna
Jarocin
Warszawa
Miejska Górka
Kobylin
1939–1945
Chocz
Rybnik
Lwów
II wojna światowa
Prowincjałowie:
1945
1939
Józef Piłsudski (źródło: www. pl.wikipedia.org)
Adolf Hitler (źródło: www.vetamix.net/)
papież Pius XI (źródło: www.nato.int)
1923–1926 o. Kolumban Sobota – komisarz prowincji
1926–1929 o. Wilhelm Rogosz – komisarz prowincji
1929–1931 o. Ludwik Kasperczyk – prowincjał
1931–1932 o. Augustyn Gabor – wikariusz prowincji
1932–1935 o. Augustyn Gabor – prowincjał
1935–1938 o. Michał Porada – prowincjał
Katowice międzywojenne, ulica Młyńska (źródło: www.pl.wikipedia.org/)

Podobne dokumenty