Protokół uzgodnień procedur zamówień publicznych

Transkrypt

Protokół uzgodnień procedur zamówień publicznych
Wzór nr 3
Kraków, dnia ................................
Protokół uzgodnień procedur zamówień publicznych
(dotyczy Projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, środków zagranicznych oraz funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej)
Nazwa Projektu ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Koordynator (Kierownik) Projektu ..............................................................................................
Okres trwania Projektu..................................................................................................................
Ogólna wartość Projektu ..............................................................................................................
Na podstawie przedstawionego budżetu Projektu, który stanowi załącznik do niniejszego
protokołu ustalono:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Koordynator (Kierownik)
Projektu

Podobne dokumenty