Pomoc publiczna - Gaz

Transkrypt

Pomoc publiczna - Gaz
Pomoc publiczna
GAZ-SYSTEM otrzymuje dozwoloną pomoc publiczną w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Projekty spółki realizowane są w ramach działania 10.1 „Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i
przebudowa magazynów gazu ziemnego”.
Więcej o dofinansowaniu GAZ-SYSTEM ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znajduje się w zakładce Wsparcie z UE na
korporacyjnych stronach spółki.
Decyzje Komisji Europejskiej o przyznawanej pomocy publicznej publikowane są na stronie internetowej www.ec.europa.eu.
Licznik odwiedzin: 1967
data utworzenia: 03.02.2015 14:49
data ostatniej modyfikacji: 01.02.2017 11:01
Rejestr zmian

Podobne dokumenty