pobierz Program

Transkrypt

pobierz Program
I Konferencja
„Odzież służbowa dla transportu publicznego”
20 - 21 stycznia 2016 r.
Centrum Konferencyjne „MOLO”, Smardzewice
ORGANIZATOR
Pod Patronatem
PROGRAM KONERENCJI
20 stycznia 2016 r. – środa
11.00 – 11.45 rejestracja uczestników
11.45 – 12.00 uroczyste rozpoczęcie konferencji
Adam Musiał, Dyrektor, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Moderator spotkania
Marek Ulewicz, Prezes
Związek Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego
Przedsiębiorstwo Odzieżowe „MODUS” S.A.
12.00 – 15.00 wystąpienia zaproszonych gości

Urząd Transportu Kolejowego

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Bartłomiej Buczek, Ekspert Izby
Temat: „Historia

munduru w transporcie”
Urząd Zamówień Publicznych
dr Justyna Pożarowska, Radca Generalny
Temat: ”Co

pozwalają uwzględniać przepisy z zakresu zamówień publiczny? Kwestie jakościowe,
społeczne i innowacyjne”
Związek Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego
Paweł Tkaczyk, Członek Zarządu
Temat: „Korzyści

współdziałania transportu publicznego i przemysłu włókienniczego”
Federacja Niezależnych Samorządowych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego
Zbigniew Kaniewski, Przewodniczący
Temat: „Społeczne

aspekty w zamówieniach publicznych i sektorowych”
Instytut Włókiennictwa
dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Dyrektor
Temat: „Rola

i zadania Instytutu Włókiennictwa w kreowaniu nowych rozwiązań branży
włókienniczej”
Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego
dr hab. inż. Jarosław Konieczny, Adiunkt
Temat: „Właściwości

fizyczne materiałów mundurowych teraźniejszość i przyszłość”
Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce
Sławomir Centkowski, V-ce Przewodniczący
Temat: „Odzież

służbowa maszynisty, doświadczenia i uwagi”
Związek Zawodowy Drużyn Konduktorskich i Pracowników Transportu
Krzysztof Piejko, V-ce Przewodniczący
Temat: „Odzież

służbowa drużyn konduktorskich, doświadczenia i uwagi”
Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz
Mariusz Gotowicz, Mecenas
Temat: „Podatkowe aspekty rozliczania odzieży mundurowej, służbowej i reklamowej”
Strona 1

CP Centrum Prawa Sp. z o.o. S.K.
Maciej Sarnowski, Doradca ds. zamówień publicznych
Temat: „Odpowiedzialność
pracodawcy za bezpieczeństwo użytkowania odzieży służbowej w
odniesieniu do dyrektyw prawa unijnego oraz krajowego”
15.00 – 16.00 Obiad
16.00 – 18.00 Przemówienia i prezentacje


Maria Budzińska, Ekspert konstrukcji odzieży
Temat: „Prawidłowe przygotowanie dokumentacji technicznej”
Instytut Włókiennictwa
mgr inż. Halina Królikowska, Kierownik Laboratorium
mgr inż. Wiesława Lota, Z-ca Kierownika Laboratorium Badań chemicznych i Analiz Instrumentalnych
Temat: „Parametry
techniczne i użytkowe tkanin i materiałów używanych do produkcji odzieży
mundurowej”

Andrzej Pilc, Ekspert
Temat: „Wełna
sprawdzonym wyrobem od tysiącleci”
Zakłady Przemysłu Wełnianego 9 Maja S.A., Prezes Zarządu

TOMTEX S.A.
Adam Miernik, Prezes Zarządu
Temat: „Proces

produkcyjno-technologiczny tkanin mundurowych”
Przedsiębiorstwo Odzieżowe MODUS S.A.
Marek Ulewicz, Prezes Zarządu, Iwona Kłóskowicz, Specjalista ds. handlowych,
Temat: „Doświadczenia

w kontekście obsługi transportu publicznego - przykłady z życia
wzięte"
Fabryka Nici AMANDA Sp. z o.o.
Janusz Mirowski, Prezes Zarządu,
Temat: „Jak

wykończyć mundur, a nie wykończyć producenta”
Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej
Pułkownik Grzegorz Mosiołek, Zastępca Szefa Służby Materiałowej
Temat: „Dobre praktyki dotyczące odzieży mundurowej w Wojsku Polskim”
18.00
Dyskusja
19.30
Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości
Pokaz „Mundur wczoraj i dziś”
Przedsiębiorstwo Odzieżowe „MODUS” S.A.
21 stycznia 2016 r. – czwartek
8.00 – 9.30
9.45
10.00
śniadanie
zbiórka przed hotelem
wyjazd studyjny
Zakłady Przemysłu Wełnianego „TOMTEX” S.A.
12.00
12.15
12.45
powrót do hotelu
zakończenie konferencji, losowanie upominków.
Lunch
*)Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w programie.
Zapraszamy na stoiska firm:
Strona 2