Kołobrzeska 32C piwnica

Transkrypt

Kołobrzeska 32C piwnica
Kołobrzeska 32C piwnica
PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
Roboty budowlane
1 KNR 4-01
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
0354-07
4
2 KNR 4-01
0320-02
3 KNR 2-02
1203-01
4 KNR 4-01
0708-01
5 KNR 4-01
0701-02
6 KNR 4-01
0622-03
7 KNR 4-01
0716-02
8 KNR 2-02
1503-02
9 KNR 4-01
1204-02
10 KNR 4-01
1204-01
11 KNR 4-01
1215-08
12 KNR 4-01
0108-09
13 KNR 4-01
0108-10
j.m.
Poszcz.
Razem
szt.
szt.
Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z
cegieł
(0.80*2.00)*3+0.70*2.00
m2
Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 kompletne
m2
(0.80*2.00)*3+0.70*2.00
m2
m2
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien- m
nej na ościeżach szerokości do 15 cm
0.80*3+0.70+2.00*2*4
m
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila- m2
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - zawilgocone tynki na scianach
1.00*(2.75+7.00+6.00+1.75+4.20+4.20+4.30*6+2.50*2+4.20*2)
m2
Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smaro- m2
wania
1.00*(2.75+7.00+6.00+1.75+4.20+4.20+4.30*6+2.50*2+4.20*2)
m2
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
1.00*(2.75+7.00+6.00+1.75+4.20+4.20+4.30*6+2.50*2+4.20*2)
m2
Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez
szpachlowania
1.50*(2.75+7.00+6.00+1.75+4.20+4.20+4.30*6+2.50*2+4.20*2)
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
m2
0.65*(2.75+7.00+6.00+1.75+4.20+4.20+4.30*6+2.50*2+4.20*2)
m2
m2
m2
4.000
RAZEM
4.000
6.200
RAZEM
6.200
6.200
RAZEM
6.200
19.100
RAZEM
19.100
65.100
RAZEM
65.100
65.100
RAZEM
65.100
65.100
RAZEM
65.100
97.650
RAZEM
97.650
42.315
RAZEM
42.315
43.500
RAZEM
43.500
43.500
RAZEM
43.500
0.977
RAZEM
0.977
0.977
RAZEM
0.977
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2
2.60+8.80+8.10+13.80+10.20
m2
Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
m2
2.60+8.80+8.10+13.80+10.20
m2
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km
65.10*0.015
m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 14
65.10*0.015
m3
-1-
Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 17218 Użytkownik: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
m3
m3

Podobne dokumenty