product technologist

Transkrypt

product technologist
Colep, a RAR Group company, is a leading global player in the consumer goods packaging and
contract manufacturing industries. With a turnover of 466 million euros, Colep employs about
3,200 people in Portugal, Brazil, Germany, Mexico, Poland, Spain, the United Arabe Emirates and
the United Kingdom. As part of ACOA - the Alliance of Colep & One Asia, Colep offers customers
a global supply network.
Don’t tell me that the sky is the limit when there are footprints on the moon
We are always on the lookout for new talented colleagues who can contribute to Colep’s success. If you are an enthusiastic and
motivated individual, like to deliver high quality work, are naturally curious and organised, are deadline-driven and
enjoy working in a fast-paced team environment, you are clearly interested in working with us.
If you do not find a match right now, we encourage you to keep an eye on our webpage - www.colep.com/careers - and LinkedIn
page - www.linkedin.com/company/colep - where we will announce all available jobs.
PRODUCT TECHNOLOGIST
KLESZCZÓW, POLAND
Colep Sp. z o. o. is a leading company in the Personal Care and Beauty industry, co-operating with
international clients.
The new employee will report to the Technologist Coordinator.
Main Activities and Responsibilities:
We are looking for:
• Creating, maintaining and updating technical • University degree chemical or technical related;
documentation necessary for the operation of the • Experience in the production plant (chemical industry
factory (in particular - preparation and updating of the
or food);
necessary standards for quality control and production); • Communicative knowledge of English;
• Taking care of the implementation of the requirements • Good computer skills (Office, Internet);
of customers based on quality standards, safety • Basic knowledge of quality standards;
requirements and environmental protection and • Ability to conduct laboratory tests;
procedures for best practices in the company.
• Communication skills;
• Assertiveness;
• Openness to gaining new knowledge;
• Dutifulness.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust.
Nr 133 poz. 883.”
What we offer:
• Development possibilities in international environment;
• Ability to participate in training and improve
professional qualifications;
• Work in young dynamic team.
If you relate to this profile and would like to join a truly international environment, please follow the instructions below on how to
apply. We are looking forward to meeting you. Let us surprise you!
How to apply
Get to know us better at
Send us your application (CV and cover letter) by 28/02/2017 to:
http www.colep.com
[email protected] or Colep Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa
10, 97-410 Kleszczów, with “Product Technologist” as subject.
Kindly inform that we will contact only selected candidates and do not return
submitted applications.
www.linkedin.com/company/colep
Colep, a RAR Group company, is a leading global player in the consumer goods packaging and
contract manufacturing industries. With a turnover of 466 million euros, Colep employs about
3,200 people in Portugal, Brazil, Germany, Mexico, Poland, Spain, the United Arabe Emirates and
the United Kingdom. As part of ACOA - the Alliance of Colep & One Asia, Colep offers customers
a global supply network.
“Nie mów mi, że niebo jest granicą, skoro są ślady stóp na księżycu”
Poszukujemy utalentowanych osób, które mogą przyczynić się do sukcesu firmy COLEP. Jeśli jesteś pełen entuzjazmu, dbasz o
wysoką jakość wykonywanej pracy, z natury jesteś dociekliwy i dobrze zorganizowany oraz motywuje Cię praca w dynamicznym
zespole, to z całą pewnością, nasza oferta skierowana jest do Ciebie.
Jeśli poniższa oferta nie jest tym czego szukasz, zachęcamy Cię do regularnego odwiedzania strony internetowej - www.colep.
com/careers - oraz obserwowania naszego profilu na portalu LinkedIn - www.linkedin.com/company/colep - gdzie będziemy
zamieszczać aktualne oferty pracy.
TECHNOLOG PRODUKTU
KLESZCZÓW, POLAND
Colep Polska Sp. z o.o., firma produkcyjna działająca w branży pielęgnacji ciała i urody, współpracująca
z międzynarodowymi klientami.
Nowy pracownik będzie bezpośrednio raportował do Koordynator ds. Technologii produktu.
Główne zadania:
Wymagania, jakie stawiamy kandydatom:
• Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym
• Wykształcenie wyższe chemiczne, techniczne lub
stanowisku będzie tworzenie, utrzymywanie oraz
pokrewne;
aktualizowanie dokumentacji technicznej niezbędnej
• Doświadczenie zawodowe w zakładzie produkcyjnym
dla funkcjonowania fabryki (w szczególności
(branża chemiczna bądź spożywcza);
przygotowywanie i aktualizowanie niezbędnych
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego –
standardów dla kontroli jakości oraz produkcji) i dbanie
jako warunek konieczny;
o realizację wymagań klientów w oparciu o standardy
• Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office,
jakościowe, wymogi bezpieczeństwa i ochrony
Internet);
środowiska a także procedury najlepszych praktyk
• Podstawowa znajomość standardów jakościowych;
obowiązujących w firmie.
• Umiejętność przeprowadzania badań laboratoryjnych;
• Umiejętności komunikacyjne oraz asertywność;
• Otwartość na zdobywanie wiedzy;
• Solidność i obowiązkowość.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust.
Nr 133 poz. 883.”
Osobie zatrudnionej oferujemy:
• Możliwość
rozwoju
zawodowego
w
dużej,
międzynarodowej firmie produkcyjnej;
• Możliwość uczestnictwa w szkoleniach i podnoszenia
swoich kwalifikacji zawodowych;
• Pracę w młodym, dynamicznym zespole.
Jeśli pasujesz do profilu, którego szukamy, oraz chcesz dołączyć do prawdziwie międzynarodowego środowiska, złóż swoją
aplikację. Czekamy na Ciebie. Daj się zaskoczyć!
W jaki sposób możesz przesłać swoją aplikację
Więcej informacji o nas znajdziesz na
Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji na adres:
[email protected] or Colep Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa
10, 97-410 Kleszczów. W tytule ogłoszenia proszę podać nazwę
oferty.
http www.colep.com
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami oraz nie
zwracamy nadesłanych aplikacji.
www.linkedin.com/company/colep