MATeMAtyka 3

Transkrypt

MATeMAtyka 3
Szkolny zestaw podręczników,
obowiązujący w klasie III Liceum Ogólnokształcącego
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku,
w roku szkolnym 2015/2016
LP. Nazwa przedmiotu
1
JĘZYK POLSKI
2
JĘZYK ANGIELSKI
3
JĘZYK NIEMIECKI
4
HISTORIA I
SPOŁECZEŃSTWO
5
MATEMATYKA
6
GEOGRAFIA
Tytuł podręcznika
„Ponad słowami”
Podręcznik do kształcenia literackiego i
kulturowego, klasa 3 część 1 i 2
zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy
Małgorzata Chmiel
Anna Równy
1)Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość.
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla
LO i technikum.
2)Poznać przeszłość. Europa i świat.
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla
LO i technikum.
Jarosław Centek
MATeMAtyka 3
Wojciech Babiański,
Lech Chańko,
Joanna Czarnowska,
Jolanta Wesołowska
Roman Malarz,
Marek Więckowski
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zakres rozszerzony
„ Oblicza Geografii3”
Zakres rozszerzony
+ Maturalne karty czasu pracy
Wydawnictwo
NOWA ERA
NOWA ERA
Karol Kłodziński,
Tomasz Krzemiński
NOWA ERA
NOWA ERA

Podobne dokumenty