XV Olimpiada Lingwistyki Matematycznej 1. Terminarz zgłoszenia

Transkrypt

XV Olimpiada Lingwistyki Matematycznej 1. Terminarz zgłoszenia
XV Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
1. Terminarz
zgłoszenia
do 23 X 2016
I etap (szkolny)
25 X 2016
odsyłanie wyników i poprawionych prac
do 22 XI 2016
ogłoszenie listy zakwalifikowanych do II 10 I 2017
etapu
II etap (regionalny)
11 II 2017
ogłoszenie listy finalistów
do 7 III 2017
konsultacje dla finalistów
7 IV 2017, godz. 10:30-15:30
III etap (ogólnopolski)
8 IV 2017, Wrocław
obóz przygotowawczy do IOL
VI 2017, Wrocław
XV Olimpiada Międzynarodowa
VII-VIII 2017, Irlandia
2. Przebieg olimpiady
Zawody stopnia I- zawody szkolne odbywają się w macierzystej szkole, w całym
kraju w tym samym terminie i polegają na samodzielnym rozwiązaniu 4-5 zadań
w ciągu 120 min.
Zawody stopnia II- zawody regionalne odbywają się w siedzibach Komitetów
Okręgowych Olimpiady, które zostaną powołane w kilku lub kilkunastu miastach,
w zależności od wyników etapu I. Polegają na indywidualnym pisemnym
rozwiązywaniu przez zawodników 4-5 zadań w czasie 3-4 godzin.
Zawody stopnia III- Finał odbywa się we Wrocławiu na Wydziale Matematyki
i Informatyki. Polega na indywidualnym, pisemnym rozwiązywaniu 3-4 zadań w
czasie 3-4 godzin. W razie remisu zawodnicy z najwyższymi ocenami mogą zostać
poproszeni o ustną obronę rozwiązań przed jury. W wyniku finału wyłaniana jest
reprezentacja Polski na zawody międzynarodowe.
3. Dlaczego warto wziąć udział w tej olimpiadzie?
Aby wziąć udział w olimpiadzie nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy
lingwistycznej ani znać języków obcych. Istotna jest umiejętność analitycznego
i syntetycznego myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez i jedynie
standardowa szkolna wiedza językoznawcza. Poza tym Olimpiada Lingwistyki
Matematycznej może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie;
jest to jednak samodzielna decyzja danej uczelni. Ponadto uczniowie, którzy docierają
do etapu finałowego, mają niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w popularnych
wykładach lingwistycznych.
4. Adres strony głównej olimpiady:
http://www.math.uni.wroc.pl/fmw/dla-uczni%C3%B3w-lingwistykamatematyczna/olimpiada-lingwistyczna/olimpiada-lingwistyki-matematycznej
5. Koordynator olimpiady - Maciej Műller

Podobne dokumenty