Szkolny konkurs Sudoku - Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach

Transkrypt

Szkolny konkurs Sudoku - Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
Szkolny konkurs Sudoku
Autor: Hanna Szczygie?
18.06.2012.
Trzynastego czerwca 2012 r. po raz piąty odby? si? fina? konkursu Mistrz Sudoku Gimnazjum im. Rodziny
Rembieli?skich w Krośniewicach. Sudoku to gra logiczna, cz?sto nazywana Krzy?ówką, w której zamiast
hase? wyst?pują cyfry. Celem gry jest wype?nienie cyframi wszystkich pól kwadratu zgodnie z pewnymi
zasadami.
Do konkursu przystąpi?o pi?tnastu uczniów naszej szko?y. Udzia? w takim konkursie to nie tylko dobry
trening dla umys?u i rozwój intelektualnych mo?liwości uczniów, ale i… świetna zabawa.
Cierpliwości i umiej?tności logicznego myślenia nie zabrak?o Magdzie Paw?owskiej z klasy Ia i
Arkadiuszowi Michalakowi z klasy IIIe. To oni w finale rywalizowali o tytu? mistrza. Zwyci??y?a Magda
Paw?owska i zdoby?a tytu? Mistrza Sudoku Gimnazjum im. Rodziny Rembieli?skich w Krośniewicach w
roku szkolnym 2011/2012.
Organizatorem konkursu by?a p. Hanna Szczygie?.
http://www.gimkace.info
Kreator PDF
Utworzono 3-03-2017, 00:02

Podobne dokumenty