Podatki: darmowe powiadomienia sms

Transkrypt

Podatki: darmowe powiadomienia sms
Podatki: darmowe powiadomienia sms
Dodano: 2017.01.27
Urząd Miasta Puławy wdraża system bezpłatnego powiadamiania sms o zaległościach w zakresie
spraw prowadzonych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, w szczególności w zakresie
podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych oraz opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
System ma na celu poprawę komunikacji urzędu z mieszkańcami w tym obszarze. Po wysłaniu
SMS-a urząd będzie oczekiwał na zapłatę zaległości, a w przypadku braku jej zapłaty wystawione
zostaną upomnienia, które generują dla podatnika dodatkowe koszty (obecnie wynoszące 11,60 zł).
Powiadomienie SMS zawierać będzie tylko informację o istnieniu zaległości z tytułu podatku lub
opłaty oraz o numerze telefonu, pod którym (po uwierzytelnieniu osoby dzwoniącej), można uzyskać
bliższe informacje. Wiadomości od urzędu nie będą zawierały informacji o wysokości zaległości ani
numerów kont, na jakie można wpłacać zaległe kwoty.
Page 1/2
Aby skorzystać z systemu należy złożyć pisemną zgodę na otrzymywanie powiadomień w Wydziale
Podatków i Opłat Urzędu Miasta Puławy.
Informacji udzielą pracownicy pod nr tel. 48 458 61 17
Źródło:
Page 2/2

Podobne dokumenty