Czy można ukraść dom?

Komentarze

Transkrypt

Czy można ukraść dom?
Golczewo:
Piątek
Oddali hołd Świętemu Janowi Pawłowi II
Czytaj s. 7
Dzień Godności
- podziękowali
przedsiębiorcom
9 maja 2014 r.
Nr 18 (315)
Rok V ISSN 1899-2048
Czytaj s. 8
Cena 1,80 zł
TELEWIZYJNY DODATEK
DO TWOJEJ GAZETY - w środku
Szok i niedowierzanie
ul. Szczecińska 24 • Kamień Pomorski
tel. 91 38 222 00
pon. - pt. 8:30 - 17:00 • sobota 8:30 - 13:30
Czy można
ukraść dom?
AUTO CZĘŚCI
Oleje silnikowe
Akcesoria motoryzacyjne
Częsci zamienne
Kosmetyki samochodowe
Akumulatory
W42.4.P.7.03.d/o
Matura
dawniej i dziś
Czytaj s. 3
Czytaj s. 2, 5 i 7
Działkowcy pytają
Burmistrz Karpiński
Prezes Mańczak
milczy
rozdaje prezenty
W Kołczewie dalej
niebezpiecznie
Czytaj s. 4
Czytaj s. 5
2014 r.
Czytaj s. 4
Lepsi od futsalistów
Pogoni 04’
1
Czytaj s. 13
Składnica złomu
Marcin Gawron
ul. Wolińska 51
Kamień Pomorski
Telefon
605 587 643
Najwyższe ceny!!!
W8.1.P.07.09.30.05
S/0
finanse dla domu
zatrudni
PRZEDSTAWICIELI
w miejscowościach:
Goleniów, Kamień Pomorski,
Nowogard i okolice.
Atrakcyjna prowizja,
praca dodatkowa,
również dla emerytów!
Tel. 58 554 80 80
lub 801 800 200
W69.4.P.04.04.do
W43.2.P.07.03.d/o
W101.2.P.09.05
2
Nr 18 (315)
Ujęcia z Powiatu
Szach i mat. Na terenie kamieńskiej mariny przybyła kolejna
atrakcja. Od maja obok kawiarni Pisctacchio można rozgrywać
pojedynki szachowe pod gołym niebem.
Trwają prace remontowe ciągu pieszego na zbiegu ulic Rejtana i Chrobrego. Prace wykonywane są przez grupę remontową
działającą przy Urzędzie Miejskim.
Kamieńska katedra wzbogaciła się o dźwiękoszczelny konfesjonał. Będzie to udogodnienie dla osób słabosłyszących, które
do tej pory miały trudności w czasie przyjmowania sakramentu pokuty.

Halo tu redakcja!
Tel. 692 153 166
Ukazuje się w każdy piątek
na terenie powiatu kamieńskiego

Przemysław Saja - redaktor naczelny, 692 153 166;
501 294 118
Karolina Klonowska, dziennikarz
Karolina Anna Sałaga - redaktor techniczny,
Wioleta Dziedzic - reklama,
Jerzy Salwa - kolportaż
e-mail: [email protected];
Wy­daw­nictwo, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o.,
72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a.
Re­dak­cja nie od­po­wia­da za treść re­klam i ogło­szeń,
za­strze­ga so­bie pra­wo ad­iu­sta­cji te­kstów.
NASZA SONDA
Matura to niezwykłe wydarzenie w życiu każdego młodego człowieka, wielkimi krokami wkraczającego w dorosłość. Egzamin dojrzałości to coś, czego nigdy się nie zapomina, nawet jeśli minęło wiele lat
od jego napisania. Dziś, w ramach naszej cotygodniowej sondy, tym razem nieco nietypowej, zwróciliśmy się do osób, piastujących wysokie stanowiska w Kamieniu Pomorskim, z pytaniem, jak wspominają
swój egzamin maturalny i co mogliby powiedzieć tegorocznym maturzystom ku pokrzepieniu ich serc.
Krzysztof Zakrzewski, dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty: Doskonale pamiętam swoją maturę. To był egzamin starego typu, który wspominam
naprawdę dobrze. Po sali roznoszono jeszcze wtedy bułki z serem, a maturzystom
nie zabraniano kontaktu wzrokowego. Atmosfera, panująca wśród członków komisji, była bardzo miła. Cała matura odbywała się bez żadnych zakłóceń i problemów. Szkoda, że dziś nie ma tak przyjemnie przebiegających matur. Dziś, od
członków komisji wymaga się bardziej restrykcyjnego zachowania. Dawniej, komisja pracowała nieco swobodniej. Mogła częściej chodzić po sali, nie zakłócając przy tym pracy maturzystów. Trzeba pamiętać, że uczymy się cały czas. Kiedy
przychodzi czas matury, zdający muszą uwierzyć w siebie i w to, że tego dnia są w stanie sięgnąć do najgłębszych zakątków swojej pamięci. Widzę, jaką dysponują, zdobywa się przez cały okres nauki, nie na kilka dni
przed egzaminem. Dlatego nie powinni się martwić, że coś wyleci im z głowy.
Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej: Moja
matura nie odbyła się w dniu, w którym zaplanowano jej zdawanie. Akurat
wtedy w Szczecinie były strajki. Kiedy przyszedłem na maturę, okazało się, że
egzamin nie dojdzie do skutku. Pisaliśmy go następnego dnia albo dwa dni później, nie pamiętam już dokładnie. Jeśli chodzi o towarzyszące mi wtedy emocje,
powiem tak: stres jest zjawiskiem permanentnym w takich przypadkach. Wiadomo, że będzie się pojawiać przy okazji podchodzenia do jakiegokolwiek egzaminu. Niemniej, powiem szczerze, że wielkiego stresu przed maturą nie czułem.
Wszyscy wiedzieliśmy, że jesteśmy dobrze przygotowani do egzaminu. Miałem
to szczęście, że nie musiałem zdawać matematyki. Mam raczej duszę humanisty, więc przypuszczam, że mógłby się pojawić problem. Zdawałem za to historię. Akurat w tym roku było dwustulecie podpisania Konstytucji 3 Maja, więc każdy spodziewał się pytania o to. Nie muszę chyba dodawać, że
było. Tegorocznym maturzystom życzę wszystkiego dobrego. Muszą pamiętać, że matura jest w dorosłym życiu pierwszym etapem do osiągnięcia czegokolwiek. Jest to zatem otwarcie pierwszej furtki. Za nią pojawiać się
będą kolejne.
Piotr Bahrynowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: To
była zupełnie inna forma matury niż obecnie. Dawniej szkoły nie miały specjalnie przygotowanych do pisania matury pomieszczeń, a zatem egzamin odbywał się
przeważnie w halach sportowych. Pamiętam, że kiedy ja pisałem maturę, wynajęto
nam salę w jakimś zakładzie produkcyjnym. Nie pamiętam już , jaki to był zakład.
W każdym razie, moja matura nie odbywała się na terenie szkoły, do której chodziłem. Jak już wspomniałem, forma egzaminu była inna niż teraz. Z języka polskiego
mieliśmy kilka tematów do wyboru. Oczywiście, tak wtedy, jak i teraz, pojawiały
się spekulację a propos tego, co mogłoby się pojawić. Przeważnie przypuszczenia się
sprawdzały. Na maturze miałem obowiązkową matematykę. Nie wiem, czy była znienawidzona, ale na pewno
kojarzyła się zdającym z większym stresem niż inne przedmioty. Przed maturą towarzyszył mi mały stres, ale z
tego, co pamiętam, nie było aż tak źle. Teraz zasady są nieco bardziej rygorystyczne. Dawniej, egzaminy maturalne mógł sprawdzać nauczyciel danego przedmiotu, a zatem zawsze był jakiś cień nadziei, że przymknie oczy
na drobne błędy. Teraz, wszystko owiane jest tajemnicą. Tegorocznym maturzystom mogę powiedzieć tyle: stres
będzie zawsze, ale należy pamiętać o tym, że jeśli człowiek uczył się w miarę systematycznie przez ubiegłe lata,
nie ma się co przejmować. Trzeba uwierzyć we własne zdolności i możliwości.
Stanisław Motyka, dyrektor Kamieńskiego Domu Kultury: Kończyłem liceum plastyczne w Jarosławiu. Pamiętam nawet swoje oceny z egzaminów. Osobiście uważam, że matura to bardzo fajny okres. Ja podszedłem do tego na całkowitym luzie. Pamiętam taką jedną anegdotę z tamtych lat. Jestem szachistą i z racji
tego, że od zawsze poświęcałem temu zajęciu sporo czasu, w dniu, kiedy miałem
pisać egzamin z geografii, wraz z kolegą zatraciłem się w grze. Zamiast pójść na
maturę, graliśmy w szachy. Po prostu przegapiliśmy godzinę. Komisja wysłała po
nas jedną z uczennic z prośbą, abyśmy łaskawie przyszli na egzamin. Niewątpliwie było to z naszej strony ogromne faux pas. Świadczy to pewnie o tym, że nie
do końca przejmowaliśmy się maturą. Do wszystkiego podchodziliśmy na luzie,
chociaż matematyki trochę się baliśmy. Wcześniej, przed maturą, zdawaliśmy egzamin zawodowy. Prawdę powiedziawszy, był on chyba ważniejszy niż ten egzamin dojrzałości, który, de facto, odgrywał wtórną rolę. Maturę trzeba było po prostu zdać, nie miała ona takiego znaczenia, jak teraz. Jeżeli mógłbym cokolwiek poradzić maturzystom, to na pewno to, aby teraz dali sobie już spokój z nauką. Lepiej odpocząć, dotlenić się, pójść na spacer.
Elżbieta Słowik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w
Kamieniu Pomorskim: Takich rzeczy, jak matura, nie zapomina się nigdy. Osobiście uważam, że stara matura była dużo lepsza od tej, którą uczniowie zdają
teraz. Z pewnością sprawdzała więcej wiedzy maturzystów oraz weryfikowała
wykorzystanie tej wiedzy. Owszem, obecne testy również sprawdzają wiedzę, ale
nie podoba mi się ocenianie według określonego klucza odpowiedzi. Ogranicza
to z pewnością swobodę wypowiedzi i inwencję twórczą młodych ludzi. Dawniej,
kiedy na maturze zadano temat przekrojowy, należało odnosić się do wszystkich
lektur, nie tylko do fragmentu konkretnej książki. Reasumując, oprócz języka polskiego, nie mam żadnych zastrzeżeń. Matura z pozostałych przedmiotów jest w porządku. Jeśli chodzi o emocje,
to na pewno mogę wymienić stres. To był mój pierwszy tak poważny egzamin. Tegorocznym maturzystom życzę
jak najmniej nerwów. Nie ma sensu się denerwować. Teraz, przed samym egzaminem, powinni odpoczywać, a
nie siedzieć nad książkami, bo to nic nie da.
Rozmawiała: Karolina Klonowska
www.dziennikkamienski.pl
3
09.-15.05.2014 r.
Szok i niedowierzanie!
Czy można ukraść dom?
Okazuje się, że spłata kredytu hipotecznego to nie wszystko, aby odetchnąć pełną piersią. Przekonał się o tym pan Piotr Jaworski z Buniewic, któremu cały czas
wydawało się, że mieszka „na swoim”. Okazuje się jednak, że najtrudniejsze czekało go w momencie dokonania wpisu do księgi wieczystej.
Piotr Jaworski ze swoją
żoną Haliną mieszka w Buniewicach od dawna. Połowę nieruchomości 26 lutego 2009 roku przekazałem
córce i zięciowi. Drugą połowę domu zostawił sobie.
W międzyczasie miał założoną hipotekę. Dług wobec
banku został spłacony wraz
z początkiem tego roku.
- Dostałem pismo z banku, że mogę hipotekę wykreślić. Poszedłem do Wydziału Ksiąg Wieczystych przy
kamieńskim sądzie, aby
dokonać wszelkich formalności. Wydawało mi się, że
najgorsze mam już za sobą.
Przez wiele lat musiałem
spłacać niemałą ratę kredytu. Ale to, co co usłyszałem
od pracownika Wydziału
Ksiąg Wieczystych nie mieści mi się w głowie - opowiada Piotr Jaworski.
Dopiero tam pan Piotr
doznał szoku. Proszę pana,
ale pan tu nie ma nic - miał
powiedzieć
pracownik
sądu.
- Otrzymałem odpowiedź,
że zostałem skreślony jako
właściciel połowy nieruchomości, a pracownik sądu
nie był w stanie podać żadnej przyczyny. Pomyłka? Jeśli nastąpi błąd, to zapis
zawsze można naprostować. Pracownik wyciągnął
wszystkie dokumenty dotyczące nieruchomości mojej i córki. Później poszedł
na zaplecze. Po niedługiej
chwili powrócił i stwierdził,
że od ręki nie może nic zrobić i muszę sprawę zgłosić
do sądu - mówi mieszkaniec Buniewic.
Na początku wydawało
się, że mogą to być błędne
zapisy u rejenta. Tego samego dnia Piotr Jaworski
pojawił się w biurze notarialnym, gdzie w 2009 roku
sporządzono akt notarialny. Tam okazało się, że
wszystko jest w porządku
i dokumenty zostały prawidłowo wysłane. Żeby nie
być gołosłownym, w biurze
redakcji pokazał wszystkie
materiały świadczące, że
jest właścicielem nieruchomości w Buniewicach. Wychodzi na to, że przez lata
spłacał należność za dom,
którego w myśl zapisów w
księgach wieczystych nie
jest nawet właścicielem.
Mało tego, jako właściciel,
co roku uiszczał podatek
od nieruchomości.
- Teraz wychodzi na to,
że płacę podatek za nieruchomość, której nie jestem
właścicielem – rozkładając
ręce, mówi poszkodowany.
Co można zrobić w takiej sytuacji? Poszkodowa-
ny napisał pozew do sądu.
W takim przypadku Piotr
Jaworski musiał kogoś pozwać. Powodem miał być
Wydział Ksiąg Wieczystych
kamieńskiej filii Sądu Rejonowego w Świnoujściu.
Niedługo później otrzymał odpowiedź o niemożliwości wszczęcia dochodzenia. Chodziło o sprawy formalne. Księgi wieczyste nie mogą być stroną takiego postępowania.
Pan Piotr musiałby pozwać
Skarb Państwa. Zdaniem
sądu taki pozew jest bezprzedmiotowy. Nie czekając długo, mieszkaniec Bu-
Piotr Jaworski nie ma wątpliwości, że jest właścicielem tego domu
niewic udał się do prokuratury. Może tutaj uda mu
się zawalczyć o sprawiedliwość. W zawiadomieniu wskazał zaginięcie majątku o wartości 180 tys. zł,
gdyż na tyle wycenia swoją
posiadłość. Pierwsze przesłuchanie miało miejsce 5
maja. Jeszcze nie wiadomo,
czy prokuratura nada bieg
sprawie.
- Cały problem w tym, że
muszę walczyć z wiatraka-
„Wzruszenie i modlitwa”
Pięcioosobowa grupa z Kamienia Pomorskiego wzięła udział w pielgrzymce do
Rzymu na kanonizację Jana Pawła II.
Znamy już zwycięzców konkursu ogłoszonego w poprzednim wydaniu Dziennika.
Przypomnijmy, do wygrania były dwa podwójne zaproszenia na koncert Sylwii
Grzeszczak, który odbędzie
e-mail: [email protected]
Red
Przemysław Saja
Kanonizacja bł. Jana Pawła II
Wyniki konkursu
się 24 maja w Teatrze Letnim
w Szczecinie. Zgodnie z regulaminem konkursu wejściówki otrzymały dwie osoby, które wykażą się największym
refleksem i wysłały sms-a na
numer telefonu do redakcji
Dziennika. Miło jest nam poinformować, że szczęśliwy
posiadaczami wejściówek na
koncert zostaną Panie: Ewa
Czerniak oraz Małgorzata Boguszewska. Obu Paniom serdecznie gratulujemy!
mi o swoją własność. Nie
chodzi tylko o czas, ale również o pieniądze, które trzeba wydać, aby o swoje się
upomnieć. Pomoc ze strony
prawnika kosztuje, jeszcze
więcej będzie mnie kosztowało dochodzenie swoich
racji przed sądem - kończy
Piotr Jaworski. Do sprawy
wrócimy.
Teresa i Piotr Konieczny przed bazyliką Santa Maria degli Angeli (Matki Bożej Anielskiej), w pobliżu Asyżu.
Pielgrzymka na kanonizację Jana Pawła II
trwała łącznie dziewięć dni. Kamieńskiej grupie
towarzyszyli pielgrzymi z Nowogardu, Szczecina, Trzebiatowa, Świnoujścia i innych miejscowości. Program był bardzo bogaty. Pielgrzymi
mieli możliwość odwiedzenia m.in. Wiednia,
Padwy, Loreto czy Lanciano. Jednak najważniejszy dzień podczas pielgrzymki to kanoni-
zacja dwóch papieży bł. Jana Pawła II i bł. Jana
XXIII. Grupa pobudkę miała już o 2-ej w nocy.
O godz. 3.00 nastąpił wyjazd do Rzymu na kanonizację papieży. Około godziny 5-ej grupa
dotarła na miejsce.
- O godz. 6.00 nie mieliśmy, już szans aby być
w centrum, więc rozlokowaliśmy się w możliwie jak najlepszym miejscu. Mieliśmy telebim na
wprost Fortu Anioła. Rozpostarliśmy nasze flagi i transparenty. Atmosfera była niesamowita,
wszędzie radosne śpiewy. Dużo było pielgrzymów z całego świata. O godzinie 10.00 rozpoczęła się Msza święta kanonizacyjna pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. Byliśmy
wszyscy wzruszeni, modliliśmy się, ogólnie atmosfera była podniosła. Puszczone w niebo balony układały się w kształt ryby, robiło to niesamowite wrażenie - wspomina opiekun grupy, ks.
Robert Dąbrowski z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie. W jaki
sposób zapamiętają kanonizację bł. Jana Pawła
II kamieńscy pielgrzymi?
- Jestem zachwycona pielgrzymką na kanonizację Jana Pawła II. Taki wyjazd można polecić
każdemu. Jest to absolutnie wyjątkowe wydarzenie w moim życiu. Najbardziej wzruszającym i
zapadającym w pamięć był sam moment kanonizacji na Placu Św. Piotra. Należy pochwalić organizatorów za sprawne zorganizowanie naszego pobytu. Jeszcze raz chciałabym podziękować
za wspaniale spędzony czas – powiedziała Teresa
Konieczna, która wraz z mężem, Piotrem, udała
się do Rzymu.
psa
4
Kamień Pomorski
Nr 18 (315)
Burmistrz rozdaje prezenty
Na ostatniej sesji, debata nad umorzeniem podatku Cechowi Rzemiosł Różnych
stała się powodem do dyskusji na temat umowy zawartej między stowarzyszeniem a Gminą Kamień. Czy burmistrz dopilnował, by w zapisach porozumienia
zagwarantować interes gminy?
Jeszcze w 2011 roku zostały
zawarte umowy między Gminą
a Cechem Rzemiosł Różnych i
Przedsiębiorców dotyczące użyczenia kilku działek z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę targowiska miejskiego w
Kamieniu Pomorskim. Umowy
zostały zawarte do końca 2019
roku. Zgodnie z podjętą przez
Radę Miasta uchwałą w przypadkach, w których ulga stanowić ma pomoc publiczną do
umarzania należności uprawniony jest Burmistrz Kamienia
Pomorskiego po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w przypadku
gdy kwota należności przekracza 2000 zł. Wniosek burmistrza
dotyczy umorzenia w 2014 roku
części opłaty rocznej za działkę 340/7 (za 350 m kw z ogólnej
powierzchni 1593 m kw) oraz
całości opłat rocznych trzech innych działek w łącznej kwocie
8 466 zł. Jednak nie sama kwota umorzenia podatku wywołała
największe kontrowersje, które
zostały wyrażone przez radnych
opozycji, tylko zapisy dotyczące
umowy z 2011 r.
- Mam przed sobą umowę porozumienia użyczenia inwestycji, która znajduje się na terenie
należącego do Cechu Rzemiosł
Różnych. Zaniepokoił mnie jeden fakt. Chodzi o to, że po 10
latach inwestycja realizowana
przez Gminę Kamień Pomorski
przejdzie we władanie CECH-u.
Dlatego też, po tym czasie otrzymają od nas prezent w postaci
tej inwestycji. Dlaczego teraz jesteśmy chętni umorzenia podatku od nieruchomości? - zapytał
radny Stanisław Kuryłło z klubu Nasza Gmina.
Zdaniem radnego, ta inwestycja będzie wielokrotnie
przewyższała wartość umorzenia tego podatku.
- Nie ma takiej decyzji, że po
zakończeniu 10-letniej umowy,
gmina przekaże ten teren nieodpłatnie. Burmistrz przekazał
dokładne informacje mówiące o
tym, że będzie to podlegało negocjacjom i ewentualnej wycenie, co do dalszego użytkowania tego terenu. Jest to sprawa
otwarta i nie zapadła wiążąca
decyzja, co do przekazania tej
inwestycji – ripostował zastępca burmistrza, Andrzej Jędrzejewski.
Jednak same zapisy umowy
mówią co innego. Biorący do
użyczenia, czyli Burmistrz Kamienia Pomorskiego, może żądać zwrotu wydatków poniesionych na przedmiot użyczenia tylko i wyłącznie w momencie wypowiedzenia niniejszej umowy przez użyczającego
przed terminem jej zakończenia. Po terminie nie ma mowy
o żadnych negocjacjach. Broniąc swojego stanowiska, Burmistrz Karpiński, zwrócił uwagę na kontekst całej sprawy.
- Kiedy podejmowaliśmy decyzję o przeniesieniu targowiska,
trzeba było zapewnić wszystkim kupcom miejsca do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. CECH wyraził daleko idącą wolę współpracy użyczając nam terenu, gdzie praktycznie przez wiele lat szukaliśmy możliwości przemieszczenia
kupców w okolice centrum pod
pewnymi warunkami. Mówiąc
o możliwościach negocjacji, to
Działkowcy pytają
den sposób nie zabezpiecza gminy i nie gwarantuje tych negocjacji, o których Pan Burmistrz
mówi. Inwestycja automatycznie przechodzi na rzecz Cechu
Rzemiosł Różnych. Też życzyłbym sobie, aby Pan wybudował
hotel na mojej działce i po 10ciu latach ten hotel przeszedł na
moją własność. Chodzi tylko o
zabezpieczenie inwestycji, która
po 10 latach przejdzie na własność CECH-u, a my dodatkowo co roku umarzamy podatki
- skonkludował dyskusję radny
Kuryłło.
Mimo nieścisłości dotyczących interpretacji zapisów radni przychylili się do wniosku
burmistrza i podjęli decyzję o
kolejnym umorzeniu podatku
Cechowi Rzemiosł Różnych.
W tym roku w kwocie 8 466 zł.
psa
Tylko do września
Prezesowi ROD, Jerzemu Mańczakowi, nie spieszy się z odpowiedzią na pytania
działkowców, które padły na ostatnim Walnym Zebraniu Członków w kwietniu
tego roku.
instytucje. W myśl zapisów, jakie
możemy znaleźć w KPA, na zadane pytania zarząd powinien odpowiedzieć w przeciągu 14 dni. Tylko w uzasadnionych przypadkach
ten czas wydłużony zostaje do jednego miesiąca. Jednak Ryszard
Kielesiński, który na ręce sekretarza zarządu ROD złożył listę 9 pytań, na odpowiedź czeka do dziś.
- Prezes Mańczak w sposób ewidentny nie wywiązuje się ze swojego obowiązku. Już nie chodzi o
przepisy prawa, ale o zwykłą przyzwoitość w przypadku osoby pełniącej tak wiele funkcji publicznych. Wobec tego, że sprawy zostały
podjęte przeze mnie na oficjalnym
spotkaniu, o podanych kwestiach
dowiedzieli się także inni działkowcy. Oni również czekają na te
odpowiedzi. Zwłoka, w tak oczy-
takie możliwości zawsze są.
Jest to podmiot, który dba o to,
aby mały biznes mógł się utrzymać i rozwijać. W tym kontekście uważam, że współpraca jest
warta kontynuowania - powiedział Burmistrz Bronisław Karpiński.
Intencją wszystkich jest, aby
lokalni kupcy mieli możliwość
rozwoju. A miasto w pośredni sposób zdecydowało się na
wsparcie lokalnego biznesu w
postaci budowy infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców. Jednak, na razie nie
ma żadnych gwarancji, że w
2019 roku miastem rządzić będzie ta sama ekipa, która będzie
mogła negocjować cenę. Umowa zawsze jest umową, a nie
deklaracją.
- Każdy z nas podpisze się
pod tym, aby wspierać lokalny
biznes. Jednak ta umowa w ża-
Burmistrz mianował dyrektora muzycznej
Prezes Mańczak milczy
Ryszard Kielesiński, użytkujący działkę nr 175, listę pytań złożył na ręce zarządu ROD na ostatnim Walnym Zebraniu Członków
na początku kwietnia. Zagadnień
podejmowanych przez działkowca jest mnóstwo. Chodzi już nie
tylko o nieudolnie przeprowadzaną elektryfikację działek, ale zakres odpowiedzialności prezesa,
występowaniu do PZD o dotacje
i pomoc finansową w ubiegłym
roku, sposób przydzielania kluczy do bram wjazdowych, kwestie
wynagrodzeń członków zarządu.
Lista pytań była o wiele dłuższa.
Zawierała się w dziewięciu punktach. Zagadnienia w formie kserokopii na walnym zebraniu otrzymali także inni działkowcy. Rodzinne Ogrody Działkowe obowiązują podobne zasady, jak inne
Radni po raz kolejny umorzyli podatki Cechowi Rzemiosł Różnych.
wistej sprawie jak udzielenie informacji dotyczącej organizacji mającej działać jawnie, jest dla mnie
niepojęta – skonkludował sprawę
w rozmowie z Dziennikiem Ryszard Kielesiński.
Udało nam się skontaktować
także z przedstawicielem obecnego zarządu ROD w Kamieniu Pomorskim z prośbą o komentarz.
- Ryszard Kielesiński miał prawo
zadać pytanie na Walnym Zebraniu i to zrobił. To, że odpowiedź go
nie zadowoliła, to drugie. Zresztą,
jeśli ktoś ma wątpliwości dotyczące
działalności zarządu, to powinien
zwrócić się najpierw do komisji rewizyjnej, a nie wszem i wobec mówić o nieprawidłowościach - odpowiedział sekretarz ROD.
psa
Jolanta Przybycień od 1 maja pełni obowiązki dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Kamieniu Pomorskim. Jednak umowa zawarta jest tylko do końca września.
Funkcję w nowej placówce,
mieszczącej się w budynku szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu
Pomorskim, powierzył obecnej
wicedyrektor Publicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich
Burmistrz Karpiński.
- Z Panią Jolantą Przybycień
została zawarta umowa na czas
określony. Swoje obowiązki przejęła 1 maja. Jej rolą będzie organizacja pracy szkoły w początkowym
okresie. W szczególności mam na
myśli przeprowadzenie naboru do
nowej placówki. Umowa zawarta
jest do września 2014 roku
- poinformował dyrektor
GZOO, Krzysztof Zakrzewski.
W chwili obecnej jeszcze nie
wiadomo, czy zostanie ogłoszony
kolejny konkurs na stanowisko
dyrektora szkoły. W poprzednim
naborze nie wpłynęła ani jedna
oferta, więc burmistrz Karpiński ma prawo mianować dyrektora bez konkursu. Niewykluczone, że dyrektorem na stałe zostanie Jolanta Przybycień. Jednocześnie prowadzony jest nabór do
szkoły muzycznej na rok szkolny 2014/2015 w dziewięciu specjalnościach. Wniosek i kwestionariusz osobowy można pobrać
od 06.05.2014 w siedzibie PSM I
st. (budynek SP nr1 ul. Kazimierza Wielkiego5) w dniach: wtorek, środa, piątek w godz. 15.0017.00 , w sekretariacie GZOO
ul. Wąska 1 w Kamieniu Pomorskim lub z tej strony internetowej
www.psmkamienpomorski.jimdo.com. Rekrutacja potrwa do
28 maja tego roku.
psa
www.dziennikkamienski.pl
5
09.-15.05.2014 r.
Matura 2014 – pierwsze koty za płoty
Mimo stresu, humory dopisują
Jak co roku, wraz z kwitnącymi kasztanami, choć przy nieco chłodniejszej pogodzie niż w roku ubiegłym, uczniowie z ostatnich klas kamieńskich szkół średnich, przystąpili do matury. Egzamin dojrzałości, zarówno w części ustnej, jak i
pisemnej, potrwa do końca maja. W powiecie kamieńskim do egzaminu maturalnego przystąpiło 155 absolwentów średnich szkół publicznych, których organem prowadzącym jest powiat.
W tym roku matury zaczęły się 5 maja (poniedziałek).
Uczniowie zmierzyli się wówczas z częścią pisemną egzaminu z języka polskiego. 6 maja
stawili czoła matematyce, a 7 –
językowi angielskiemu. Dalsze
dni zarezerwowano na resztę
przedmiotów oraz części ustne
egzaminów językowych. Czas
trwania egzaminu ściśle związany jest ze zdawanym przez
maturzystę przedmiotem oraz
jego poziomem, np. egzamin
z języka polskiego na poziomie podstawowym maturzyści
mogą pisać przez 170 minut,
a na poziomie rozszerzonym
– 180 minut. Czas egzaminu
z języka obcego na poziomie
podstawowym jest nieco krótszy – 120 minut, natomiast dla
poziomu rozszerzonego przewidziano 190 minut. Egzaminy pisemne potrwają do 23
maja.
We wtorek, 6 maja, postanowiliśmy odwiedzić jedną z kamieńskich szkół średnich, by
sprawdzić, jakie nastroje panują wśród tegorocznych maturzystów. Był to dzień, w którym odbywał się egzamin z
matematyki. – W tym roku
mamy 50 absolwentów, piszących maturę. Do tego należy
dodać jeszcze osoby, które z różnych przyczyn poprawiają wyniki – poinformowała dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim,
Teresa Malec – Jeśli chodzi o
najczęściej wybierane przez
maturzystów przedmioty, muszę powiedzieć, że bywa różnie. To wszystko zależy o tego,
o jakim profilu klasę skończył
dany uczeń. Szczególnie chętnie wybierają geografię i WOS.
Zdarza się też historia, biologia
i chemia. Mamy też jedną klasę, z której wszyscy uczniowie
zdają rozszerzoną matematykę. Większość uczniów wybrało poziom rozszerzony zdawanych przedmiotów. Owocuje to
bowiem wyższą punktacją, jeśli
chodzi o uczelnie.
W środę maturzyści stawili czoła językowi angielskie-
mu. W Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego zdawała go większość
absolwentów trzecich klas. Jeśli natomiast chodzi o język
niemiecki – odsetek uczniów
jest dużo mniejszy. Angielszczyzna cieszy się większym
powodzeniem. – Trudno powiedzieć, dlaczego jest taka, a
nie inna tendencja. Zdawać by
się mogło, że skoro, mieszkając blisko granicy, mamy możliwość częstszego obcowania z
sąsiadami, większym zainteresowaniem będzie się cieszyć język niemiecki. Mimo wszystko, wolą język angielski – mówi
pani dyrektor.
Spośród sześciu przedmiotów dodatkowych, jakie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym może wybrać maturzysta są też przedmioty nietypowe, takie jak: język łaciński i kultura antyczna, język
mniejszości etnicznej, język
regionalny (kaszubski) oraz
wiedza o tańcu. W kamieńskim liceum jest jedna osoba,
która wyrwała się ze szponów
konwenansu i postanowiła
zdawać historię sztuki.
Z maturzystami porozmawialiśmy już po egzaminie z
matematyki. – Jeżeli chodzi o
poziom trudności matury z matematyki, uważam, że w tym
roku był on średni – mówi Bartłomiej Redosz, tegoroczny
absolwent liceum – Owszem,
egzamin był trudniejszy od
tego, który pisaliśmy na maturze próbnej, ale nie było aż tak
źle. Bywało gorzej. Ja nigdy nie
miałem problemu z matematyką, więc jakoś sobie poradziłem. Natomiast prawdą jest, że
osoby, które są nieco słabsze z
matematyki, mogły mieć problemy. Jeśli chodzi o poniedziałkową maturę z języka polskiego,
również nie miałem większych
trudności. Wybrałem temat
dotyczący „Wesela” Wyspiańskiego i mam nadzieję, że dobrze sobie poradziłem. Nastroje prze maturą są indywidualną
sprawą każdego zdającego. Jeśli
ktoś potrafi radzić sobie ze stresem, bez większych problemów
e-mail: [email protected]
go opanuje. Jak na razie, ja się
nie denerwuję. Gorzej będzie z
przedmiotami na poziomie rozszerzonym, ponieważ mam tę
świadomość, że wyniki akurat
z tych matur, będą mieć wpływ
na to, czy dostanę się na studia.
Tradycją jest, że zaraz po napisaniu egzaminu wszyscy dzielą się wrażeniami.
go nikt nie zdoła człowiekowi
odebrać – wspomnienia i pamięć o tych, których spotkaliśmy w swoim życiu. Maturzyści poznają swoje wyniki egzaminów pisemnych pod koniec
czerwca. Redakcja Dziennika
Powiatu Kamieńskiego życzy
wszystkim tegorocznym abiturientom zdania egzaminów
maturalnych, a następnie dostania się na wymarzone kierunki studiów.
Karolina Klonowska
W Kołczewie dalej niebezpiecznie
Bartłomiej Redosz niedługo po wyjściu z
sali maturalnej.
Maturzyści nastawieni są zatem pozytywnie. Wbrew pozorom, okazuje się, że język polski sprawił zdającym więcej
trudności niż budząca grozę
matematyka. – Niektóre zadania na dzisiejszym egzaminie,
zwłaszcza te zamknięte, były
naprawdę banalne! – mówią
zgodnie tegoroczne maturzystki, Adrianna Łysy i Amanda
Siomka – Wydaje nam się, że
ten test nie był aż taki trudny,
jak mogłoby się wydawać. Jeśli
natomiast chodzi o język polski, było zdecydowanie gorzej.
Nigdy nie wybrałybyśmy „Potopu”, a prawdę powiedziawszy
była to lepsza opcja. Nie wszyscy są zadowoleni z tego, jak im
poszło na dotychczasowych egzaminach, ale jakiegoś większego stresu wśród naszych rówieśników nie widać.
Amanda Siomka i Adrianna Łysy po egzaminie z matematyki.
Niewątpliwie wielu byłych
trzecio- i czwartoklasistów z
wielkim sentymentem powracać będzie do czasów szkolnej ławy. Teraz czekają ich
nowe doświadczenia i kolejne
wyzwania, już poza murami
szkół, do których uczęszczali
przez ostatnie lata. Czas płynie
nieubłaganie, ale jest coś, cze-
Ile można czekać?
Mieszkańcy Kołczewa czekają już pół roku na oznakowanie ruchliwego przejścia dla pieszych przy ul.
Zwycięstwa. Czy dyrektor ZDP dotrzyma słowa i
prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku?
Przypomnijmy, w zeszłym
roku mieszkańcy Kołczewa we
wniosku do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim sformułowali żądania przywrócenia
przejścia dla pieszych przy ulicy Zwycięstwa przy budynku o
numerze 22. Chodzi o dość ruchliwe miejsce. Tamtędy przechodzą mieszkańcy, głównie
dzieci, na drugą stronę ulicy w
drodze do szkoły, przedszkola, kościoła, banku czy sklepów. Zdaniem mieszkańców
brak tego przejścia odzwyczaił kierowców jadących od strony Wolina w kierunku ronda od ograniczenia nadmiernej prędkości w tym miejscu,
co stanowi poważne zagrożenie dla pieszych. Petycja został złożona do Zarządu Dróg
Powiatowych w Kamieniu Pomorskim 24 września 2013
roku. Pod wnioskiem podpisali się mieszkańcy Kołczewa, w
tym sołtys, proboszcz, właścicieli okolicznych sklepów oraz
aptek. Łącznie akcję poparło
145 osób. Jeszcze w zeszłym
roku mieszkańcy za pośrednictwem Dziennika otrzymali
odpowiedź. Wówczas dyrektor
Kwiatkowski zasłaniał się brakiem środków finansowych na
realizację przedsięwzięcia. O
jaka kwotę chodzi? Niewielką. Szacunkowo wszelkie prace miały zmieścić się w 2 000
zł. Jednak ZDP zwleka z podjęciem konkretnych prac.
W chwili obecnej Zarząd
Dróg Powiatowych jest na etapie opracowywania organizacji
ruchu niezbędnej do zlokalizowania przejścia, a planowany
termin wykonania oznakowania - do końca września br –
poinformował Marcin Kwiatkowski, dyrektor ZDP w Kamieniu Pomorskim.
Jeśli dyrektor ZDP Marcin
Kwiatkowski dotrzyma słowa,
mieszkańcy Kołczewa będą
czekać ponad rok na realizację
inwestycji wartej 2 000 zł.
psa
6
Nr 18 (315)
PKS zostaje, ale....
Gmina za to zapłaci
Znamy już wynik trzymiesięcznych negocjacji w PKS Kamień Pomorski. Stawką
było zatrzymanie przedsiębiorcy w naszym mieście, a przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy. Kosztować to będzie gminę umorzeniem podatku przedsiębiorstwu w wysokości 90 tys. zł.
nej z ościennych gmin, gdzie
podatek jest znacznie niższy,
niż ten obowiązujący na terenie Gminy Kamień. Podał
konkretne liczby. Np. w Płotach, gdzie siedzibę ma obecnie PKS Gryfice podatek ten
wynosi jedynie 500 zł. Władze
PKS dopiął swego. Burmistrz umorzył przedsiębiorstwu ponad 90 tys. zł zaległych podatków.
Przypomnijmy, jeszcze w
grudniu ubiegłego roku wiceprezes PKS Kamień Michał
Schlif wprost zasugerował władzom Kamienia konieczność
obniżenia stawki podatku od
autobusów o liczbie miejsc 30
i więcej. W przeciwnym razie
firma ma możliwość przeniesienia swojej siedziby do jed-
tej gminy obliczyły, że opłaci się
utrzymywać niską stawkę podatków dla autobusów, aby przyciągnąć potencjalnych przedsiębiorców. Dodatkowo zastępca prezesa
wskazuje fakt, że przeniesienie siedziby spółki do Płotów kosztowałoby nas ok. 10 tys. zł jednorazowego
wydatku, a oszczędności z tytułu
niższego podatku wyniosłyby tylko za rok 2014 ok 73 tys. zł. Burmistrz zobowiązał się do negocjacji
z kamieńską firmą, aby nie posunęła się do tak drastycznych działań, jak opuszczenie miasta. Roz-
Sezon na sadzonki powoli się
kończy
Lato zbliża się wielkimi krokami. W tym
roku, z racji sprzyjających warunków pogodowych, działkowcy nieco wcześniej rozpoczęli prace w swoich ogrodach. Jakiś czas
temu, w Kamieniu Pomorskim pojawiły się
stoiska wolnostojące, przy których kupić
można sadzonki warzyw i kwiatów. Jak zapewniają sprzedawcy, maj to ostatni gwizdek, by zapełnić grządki w ogródkach.
Wysiew większości roślin ma miejsce przeważnie
bardzo wczesną wiosną, aby w okresie, kiedy ogrody warzywne są już obsadzane, sadzonki były odpowiednio wyrośnięte. Teraz jest już za późno na
nasiona, ale dla spóźnialskich nie musi to oznaczać,
że ich ogrody będą świecić pustkami. W Kamieniu Pomorskim jest kilka punktów, w których można kupić gotowe sadzonki. Właścicielka jednego z
nich podpowiedziała nam, co w obecnym okresie
cieszy się największym zainteresowaniem klientów.
– Teraz ludzie kupują zazwyczaj sadzonki pomidora, selera, pora, czyli te sztandarowe, które każdy
chce mieć w swoim ogródku – mówi w rozmowie z
Dziennikiem Powiatu Kamieńskiego Henryka Kąkolewska, właścicielka jednego ze stoisk, znajdującego się przy ul. Mieszka I – Jeśli chodzi o warzywa, na które jest jeszcze za wcześnie, to mogę powiedzieć tyle, że ludzie zawsze czekają do 15 maja, czyli do „zimnej Zośki”, z posadzeniem gruntowych pomidorów. Wydaje mi się, że ten okres już przeszedł,
bo przecież w zeszły weekend było tak zimno, ale ludzie wolą nie ryzykować i jednak czekają do połowy
maja. Szczerze powiem, że w zeszłym roku ten handel był bardziej żwawy, więcej ludzi kupowało sa-
dzonki. Teraz jest trochę inaczej. Nie uprawia się już
takich ogródków, jak kiedyś. Działki służą bardziej
celom rekreacyjnym. Sadzi się tylko kilka sadzonek,
aby coś do zupy było, a duże ogrody odeszły w zapomnienie.
Powodem spadku zainteresowania uprawą własnego ogródka mogłyby być ceny sadzonek… gdyby tylko rzeczywiście były one wysokie i odstraszające. Tymczasem, tegoroczne ceny sadzonek nie
różnią się znacznie od cen z tamtego roku. – Mam
tutaj towar, nie przekraczający 50 gr. Mówię tu o sadzonkach korzeniowych, które wsadza się bezpośrednio do gruntu – mówi właścicielka stoiska – Natomiast, jeśli chodzi o te w doniczkach, są droższe, wiadomo. U mnie pomidor w doniczce kosztuje 3 zł, ogórek do namiotu – 5 zł. Poza warzywami, mam jeszcze sadzonki kwiatów ogrodowych – astry, cynie i gazanie. Te sadzonki również nie przekraczają 40 gr.
Sadzonki przy wolnostojących stoiskach będzie
można kupić do 25 maja. Jeszcze nie jest zatem za
późno, by wypełnić grządki w ogrodach warzywnych.
Wystarczy odrobina dobrej woli i każdy może mieć
pachnący świeżymi warzywami kawałek gruntu.
Karolina Klonowska
mowy trwały ponad trzy miesiące.
Jaki jest ich efekt?
- Wspominałem wielokrotnie, że
rozmowy były prowadzone. Decyzje, które do mnie dotarły są optymistyczne jeżeli chodzi o zarząd
PKS. Nie ma takiej woli, aby przenosić swoją siedzibę poza Kamień
Pomorski - powiedział burmistrz
Karpiński na ostatniej sesji.
Podczas odpowiedzi na interpelacje zadane przez radnego Jacka Golusdę nie padły
żadne konkrety. Z pytaniem
zwróciliśmy się do skarbnik
gminy.
- W grę wchodziły przepisy
dotyczące pomocy de minimis
z której przedsiębiorstwo mogło skorzystać. PKS Kamień Pomorski zawnioskował u umorzenie części zaległości podatkowych za kilka ubiegłych lat.
Ten wniosek przez burmistrza
został zaakceptowany - poin-
formowała skarbnik Irena Dobersztajn.
Nie są to małe kwoty. Z samego tylko podatku od nieruchomości w kwietniu burmistrz Bronisław Karpiński umorzył w kwietniu tego
roku zaległości firmy na łączną kwotę nieco ponad 50 tys
zł. Kolejna umorzenie podatku
dotyczy podatku od środków
transportu. Tutaj szczodrość
gminy zatrzymała się na 40 tysiącach złotych. Łącznie daje to
ponad 90 tys zł., co stanowiło
umorzenie 80% ogólnej kwoty
zaległości podatkowych. Warunkiem umorzenia tej kwoty
jest terminowość spłaty przez
PKS pozostałej kwoty 20% należności oraz bieżącego uiszczania opłat podatkowych na
konto Gminy Kamień.
psa
NASZA SONDA - Golczewo
W poniedziałek, 5 maja, rozpoczęły się matury. O godzinie
9:00, uczniowie trzecich i czwartych klas szkół średnich przystąpili do najważniejszego sprawdzianu w życiu, który wprowadzi ich w dorosłość i zweryfikuje stopień przyswojenia wiedzy z kilku lat nauki. Przez wzgląd na odbywające się do końca maja matury, dziś, w ramach sondy ulicznej, postanowiliśmy zapytać naszych rozmówców, jak wspominają okres, gdy
zdawali egzamin dojrzałości i jakie emocje im wtedy towarzyszyły.
Pani Aleksandra z córką Celiną: Matury z tamtych lat z pewnością różniły się
nieco od tych, które są teraz. Wtedy, kiedy
pisałam egzamin dojrzałości, matematyka nie była obowiązkowa, tak jak to jest
dziś. Dawniej zdawano jedynie język polski i jakiś przedmiot dodatkowy. Ja akurat
pisałam maturę z historii. Powiem szczerze, że przed maturą bardzo się denerwowałam. Wiadomo, każdy chciał napisać
egzamin jak najlepiej, wykuć wszystkie daty „na blachę”. Przepytywaliśmy się z rówieśnikami nawzajem. Pamiętam, że przed samą maturą
nawet mój wychowawca pytał mnie na wyrywki z dat. Tegorocznym maturzystom mogę powiedzieć jedno – będzie dobrze!
Pani Katarzyna: Wiadomo, stresu trochę było. Pamiętam, że jeszcze przed samą
maturą stłukło mi się lusterko. Egzaminy
dojrzałości z dawnych lat na pewno różniły się trochę od dzisiejszych. Wydaje mi
się, mimo wszystko, że teraz maturzyści
mają jednak dużo łatwiej. Chociaż przyznam szczerze, że obowiązkowej matematyki na maturze nie miałam. Zdającym w
tym roku egzamin mogę życzyć, aby się nie załamywali i byli dobrej myśli. Na pewno wszystko pójdzie po ich myśli.
Pani Andżelika: Oczywiście, że przy
zdawaniu matury towarzyszył mi stres.
Niemniej, jakoś to było i wszystko potoczyło się dobrze. Nie mam pojęcia, czy jest jakaś znacząca różnica pomiędzy maturami z
tamtych lat a obecnymi. Po prostu od wielu
lat się w to nie zagłębiam. Wiem tylko tyle,
że teraz maturzyści muszą zdawać matematykę. Ja nie musiałam. Tegorocznym
maturzystom mogę powiedzieć tyle, że matura jest bardzo ważna. Jest to
taki egzamin dojrzałości z prawdziwego zdarzenia. Muszą się jakoś trzymać! Wbrew pozorom, matura nie jest aż tak straszna.
Rozmawiali: Karolina Klonowska
www.dziennikkamienski.pl
7
09.-15.05.2014 r.
Golczewo
Oddali hołd Świętemu Janowi Pawłowi II
Z okazji Kanonizacji Naszego Papieża Jana Pawła II, w niedzielę 27 kwietnia br. odbył się piknik przy kościele św. Andrzeja Boboli w
Golczewie.
Część oficjalna rozpoczęła się w kościele, transmisją z
uroczystości kanonizacyjnych
z Watykanu, a następnie Ks.
Jacek Fabiszak odprawił mszę
świętą. Po uroczystościach
wszyscy przybyli goście, wzięli
udział w pikniku, podczas którego wystąpili: Romcio Tomcio ze swoim programem artystycznym, młodzież z Zespołu
Szkół Publicznych w Golcze-
Znalazł dom
w Sosnowicach
który ma właściciela i ów właściciel w sposób nieodpowiedzialny sprawuje opiekę nad
swoim pupilem. Należy pogratulować mieszkańcom Gminy
Golczewo za sumienne i rzetelne sprawowanie opieki nad
swoimi czworonożnymi podopiecznymi.
Inf. UM Golczewo
W dniu 3 maja br. na jeziorze Szczucze w Golczewie zorganizowane zostały
pierwsze w tym sezonie Zawody Wędkarskie Grand Prix.
Pogoda dopisała i zaraz po oficjalnym rozpoczęciu tuż po godzinie 8 rano wszyscy uczestnicy zajęli
swoje miejsca. Po trzech godzinach wędkowania nastąpiło ważenie złowionych ryb. W zawodach wzięło udział łącznie 45 uczestników – w kategorii senior
36 osób, w kategorii junior 9 osób, w tym zaproszeni wędkarze z okolicznych kół. Nie zabrakło także
przedstawicielek płci pięknej – w zawodach wzięły
udział Ewelina Grabczak i Kamila Adamowicz.
Wyniki przedstawiają się następująco:
Kategoria Senior:
I miejsce – Krzysztof Izbecki (Koło Goleniów) –
3,8 kg
II miejsce – Jarosław Liber (Koło Golczewo, Mistrz
Koła) – 3,7 kg
III miejsce – Paweł Witczak (Koło Golczewo) – 2,9 kg
Kategoria Junior:
I miejsce – Rafał Marzec - 1,2 kg
II miejsce – Jakub Cieślikiewicz – 0,9 kg
III miejsce – Jakub Tomczyk – 0,7 kg
Wszyscy nagrodzeni otrzymali pamiątkowe pu-
chary, które ufundował i wręczył Burmistrz Golczewa Pan Andrzej Danieluk. Po zawodach przyszedł
czas na wspólne biesiadowanie i pieczenie kiełbasek,
poczęstunek zapewnił współorganizator zawodów
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie.
Uczestnikom gratulujemy udanego wędkowania i
już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych
na kolejne zawody, które odbędą się 8 czerwca br.
Przyznali się do winy Majowa Jutrzenka
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w
Kamieniu Pomorskim ustalili i doprowadzili do jednostki Policji dwóch sprawców kradzieży oraz zniszczenia mienia na szkodę zakładu produkującego torf
z terenu gminy Golczewo.
- Policjanci od jakiegoś już
czasu znali sprawców tych przestępstw, w tym czasie gromadzony był również materiał dowodowy. Podczas przesłuchań
mężczyźni ci przyznali się do
zniszczenia mienia i kradzieży.
Policjanci prowadzą postępowanie w tej sprawie – poinformowała st. sierż Marta Szołtun
z Komendy Powiatowej Policji
w Kamieniu Pomorskim.
e-mail: [email protected]
Inf. UM Golczewo
Rafał Marzec najlepszym juniorem
Ujęto sprawców kradzieży torfu Golczewo
Do zdarzenia doszło na początku kwietnia. Sprawcy dokonali zniszczenia części worków z torfem a około 250 worków zostało skradzionych.
Łączna suma strat poniesiona
przez zakład to około 1000 zł.
ki, ciasta, własne wypieki Pani
Marianny Mikołajczak, pieczony prosiak od Państwa Grabowskich czy potrawy z rożna
Pana Edwarda Bąbla. Zabawa
była bardzo udana, a pogoda
wyjątkowo dopisała. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w organizacji pikniku, a
gościom dziękujemy za przybycie.
Wędkarskie Grand Prix
Dnia 29 kwietnia na terenie Gminy Golczewo została przeprowadzona akcja wyłapywania bezdomnych
psów.
W jej wyniku do Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach
trafił jeden pies z terenu Gminy
Golczewo. Akcję wyłapywania
bezdomnych psów przeprowadziła firma Animal Control z
Polic. Podczas akcji wyłapywania psów był obecny pracownik Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Sosnowicach. Całe przedsięwzięcie należy zaliczyć do
udanych gdyż w jego wyniku
do Komunalnego Schroniska
w Sosnowicach trafił faktycznie bezpański pies a nie pies
wie z montażem słowno – muzycznym, jak również Julia Berezowska, Ola Król i Wiktoria Kiełbasa z piosenkami dedykowanymi Ojcu Św. Janowi
Pawłowi II. Odbył się też konkurs wiedzy na temat Naszego
Papieża, w którym najmłodsi chętnie wzięli udział, a niektóre pytania nie należały do
łatwych. Znalazło się również
coś i dla łasuchów: kremów-
Red
Społeczeństwo Golczewa 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęło udziałem w uroczystej mszy
św. za ojczyznę w kościele parafialnym. Charakter wydarzenia podkreślił udział pocztów sztandarowych Szkoły
Podstawowej im. B. Chrobrego oraz Gimnazjum im. M.
Skłodowskiej – Curie.
Uroczysta akademia, która miała
miejsce w sali GOKiS, rozpoczęła wystąpienie Burmistrza Golczewa Andrzeja Danieluka. W swym przemówieniu nawiązał do czasów działalności Sejmu Czteroletniego, który po
burzliwej debacie 3 maja 1791 r. przyjął przez aklamacją ustawę rządową,
zapisaną w historii, jako Konstytucja
3 Maja. Podkreślił również, iż Konstytucja była pierwszą w Europie ustawą
regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.
Stała się symbolem, wolności, dumy
narodowej i patriotyzmu. W dalszej
części uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie zaprezentowa-
Inf. UM Golczewo
li montaż słowno – muzyczny. Zwieńczeniem całości był koncert pieśni patriotycznych pt. Majowa Jutrzenka w
wykonaniu artystów Magdaleny Tunkiewicz – sopran i Wojciecha Bardowskiego – baryton. Artystom akompaniował na fortepianie Mariusz Dubrawski – wykładowca Akademii Muzycznej im F. Chopina w Warszawie.
Na przypomnienie zasługuje także
fakt, iż fortepian, który podkreśla charakter golczewskich koncertów został
ufundowany przez państwa Teresę i
Tomasza Waszczenków.
Inf. UM Golczewo
8
Nr 18 (315)
Dzień Godności Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Podziękowali przedsiębiorcom
Osiemnaście lat działalności kamieńskiego koła PSOUU i osiemnasty raz mogliśmy wziąć udział w obchodach Dnia Godności. W bieżącym roku nowością
było uhonorowanie kamieńskich przedsiębiorców, którzy w szczególny sposób
przyczynili się do włączenia osób niepełnosprawnych w lokalny rynek pracy.
5 maja Dzień Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną obchodziliśmy po raz
osiemnasty. Przez ten czas udało się wejść na stałe do harmonogramu imprez i uroczystość
jest szeroka rozpoznawalna nie
tylko w Kamieniu Pomorskim.
Impreza rozpoczęła się barw-
nym przemarszem ulicami miasta, w którym uczestniczyli podopieczni PSOUU, przedszkolaki
i uczniowie kamieńskich szkół,
zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta. W amfiteatrze na
przywitanie zagrała orkiestra
dęta Kamieńskiego Domu Kultury. Organizatorzy zadbali o
liczne atrakcje dla uczestników
festynu - Klaun Tomi zabawiał
najmłodszych, na scenie pojawiły się grupy z programem artystycznym, były stoiska z upominkami, a także smaczny poczęstunek. Najważniejsza jest
jednak sama idea. Przez ostatnie
lata, mając na uwadze postrzeganie osób niepełnosprawnych,
zmieniło się wiele. Dziś środowisko wyznaczona sobie kolejne cele. Godność osoby niepełnosprawnej intelektualnie wyraża się w tym, że może pracować, samodzielnie egzystować,
mieszkać, być aktywnym uczestnikiem społeczeństwa. Nawiązała do tego przewodnicząca kamieńskiego koła PSOUU podczas otwarcia uroczystości.
- Chciałabym jeszcze raz powitać wszystkich zaproszonych, któ-
rzy chcą uczcić ten ważny dla nas
dzień. W dzisiejszym dniu chcielibyśmy szczególnie podziękować
naszym pracodawcom, którzy
otworzyli rynek pracy dla osób z
upośledzeniem umysłowym. Takich pracodawców jest już bardzo dużo. Chcielibyśmy im w
tym dniu gorąco i bardzo mocno podziękować - powiedziała
przewodnicząca koła Jolanta Janik.
Na słowach się nie skończyło. Z tej okazji zostały wręczone specjalne certyfikaty „Lider
Tolerancji”. Wśród osób i instytucji odznaczonych znaleźli się:
Stanisław Jankowski (Zakład
Usług Remontowo – Budowlanych), Andrzej Gałka z przedsiębiorstwa przemysłowo-han-
dlowego
„Hydroelektromet”,
Adam Tetela (Cech Rzemiosł
Różnych), Karolina Tarnowska (Sklep „Groszek”), dyrektor
Helena Zwolska z Powiatowej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kamieniu Pomorskim, Przedszkole „Kajtuś”, ks. kanonik Dariusz Żarkowski, PKS Kamień
Pomorski, Wiesław Żelek, Jarosław Butlewski (PHU „Flora”, prezes PGK Adrian Guranowski, Beata Hernet – naczelnik Poczty Polskiej w Kamieniu
Pomorskim, Piotr Bahrynowski
(MOSiR), oraz Intermarche w
Kamieniu Pomorskim.
Przemysław Saja
740-lecia Kamienia Pomorskiego
Wystawa uczniów klas II
Inauguracja jubileuszu
Informują
o atrakcjach miasta
26 kwietnia oficjalnie rozpoczęliśmy świętowanie jubileuszu 740-lecia nadania
praw miejskich Kamieniowi Pomorskiemu. Obchody jubileuszowe rozpoczęły
się częścią artystyczną w Szkole Podstawowej nr 1.
Jako pierwszy wystąpił zespół Baltic Neopolis Quartet, który wykonał utwór Carla Loewego – Kwartet
smyczkowy nr 4 op. 26 „Quatour spirituel”. Następnie
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława
Chrobrego przedstawili inscenizację legendy o Głazie
Królewskim, w której główną rolę odgrywa postać Bolesława Krzywoustego. Dzieci zaprezentowały moment
przywitania księcia Bolesława przez mieszkańców grodu na czele z księciem Warcisławem, składania mu hołdu oraz defilady podporządkowanej pomorskiej floty.
Po zakończonym występie odbył się wykład historyczny prof. Włodzimierza Stępińskiego pt. „Kamieńskie
impresje – między przeszłością a teraźniejszością”. Ko-
lejnym punktem programu był pokaz tańca historycznego w wykonaniu Dworu Krzywoustego z Liceum
Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w
Kamieniu Pomorskim. Następnie został odczytany akt
nadania Kamieniowi przywileju lokacyjnego, który
przekazano na ręce Burmistrza Kamienia Pomorskiego oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej. Na zakończenie zostały wręczone nagrody uczniom szkół podstawowych z naszej gminy - wyróżnionym w konkursie
plastycznym pt. „Kamień Pomorski wczoraj i dziś”. Po
części artystycznej uczestnicy uroczystości eskortowani przez Bractwo Słowian Zachodnich „Strażnicy Nawii” przeszli na Plac Wolności, gdzie zasadzono dąb
Św. Jana Pawła II Honorowego Obywatela Kamienia
Pomorskiego oraz odsłonięto okolicznościową tablicę.
Na zakończenie na Starym Rynku pod tablicą upamiętniającą nadanie Honorowego Obywatelstwa Kamienia
Pomorskiego Janowi Pawłowi II zostały złożone kwiaty – w przeddzień jego kanonizacji. Obchodom jubileuszowym patronują Metropolita Szczecińsko-Kamieński, Wojewoda Zachodniopomorski oraz Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego.
25 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego podczas odbywającej się w tym czasie sesji Rady
Miejskiej zaprezentowane zostały radnym oraz
przybyłym gościom prace wykonane w ostatnim
czasie przez dzieci klas II ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Kamieniu Pomorskim.
Inf. UM Kamień
Wymagające sporego nakładu pracy, atrakcyjne w formie
albumy informują o historii i
atrakcjach naszego miasta, zapraszając w ten sposób do odwiedzin naszej małej ojczyzny.
To kolejny pomysł zrealizowa-
ny w związku z przypadającą
w tym roku rocznicą 740-lecia
nadania praw miejskich Kamieniowi Pomorskiemu.
Inf. UM Kamień
www.dziennikkamienski.pl
9
09.-15.05.2014 r.
Z Archiwum Fotograficznego MHZK (13)
W „Dzienniku Powiatu Kamieńskiego” mamy zaszczyt kontynuować cykl „Z Archiwum Fotograficznego
MHZK”, w którym zamieszczamy fotografie ze zbiorów Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Zaprezentują
one dawny Kamień, najczęściej ten powojenny, zapamiętany z pewnością przez wielu Czytelników, chronologicznie nie tak odległy, sprzed 50, 40 czy 30 lat – z jego często nieistniejącą już zabudową, codziennością,
budową współczesnego nam, nowego miasta, zakładami pracy, ważnymi wydarzeniami i uroczystościami przybliżając najnowszą historię naszego miasta.
Dziś prezentujemy naszym Czytelnikom jedną z pierwszych powojennych pocztówek dotyczących naszego
miasta, która znajduje się w zbiorach
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.
Na zamieszczonej widokówce, wydanej przez Spółdzielczy Instytut Wydawniczy „Kraj” w Warszawie, znalazła się fotografia Zdzisława Flacha, na
której uwieczniono widok z baszty
na Stare Miasto. Na fotografii z końca lat czterdziestych ubiegłego wieku
dostrzegamy prowadzącą do Bramy
Wolińskiej ulicę. Jej przebieg nie pokrywa się jednak w całości z dzisiejszą ulicą Basztową, której patronem,
do zmiany w 1992 r., był Jarosław Dąbrowski. Do lat sześćdziesiątych, tak
jak i przed wojną, ruch tą ulicą przechodził przez Bramę Wolińską łącząc
się z ulicą Mikołaja Kopernika. Po
uporządkowaniu okolic zabytku ulica nie przechodziła już przez bramę,
a tak jak dziś obok baszty.
Na pocztówce w oddali dostrzega-
my bryłę katedry, wypalony gmach
ratusza z ocalałą cudem sygnaturką i ruiny południowej pierzei rynku, gdzie dziś znajduje się blok przy
ulicy Strzeleckiej 12. Na zdjęciu Flacha widoczne są też ocalałe kamieniczki ulicy Dąbrowskiego. Budynki
te, mimo że ocalały były jednak nie
remontowane i z czasem uległy rozbiórce. Resztki zabudowy dzielnicy
staromiejskiej, które przetrwały działania wojenne 1945 r. przechodziły
do przeszłości.
W 1946 r. „Kurier Szczeciński” donosił z Kamienia o przypadłości charakterystycznej dla tzw. Ziem Odzyskanych. Dziennik donosił: „Z braku
funduszów nic się jednak nie robi dla
zabezpieczenia tych domów mieszkalnych, które lekko uszkodzone, po małym remoncie mogłyby dać pomieszczenie wciąż przybywającym osadnikom. Kredyty na ten cel powinny się
szybko znaleźć, bo inaczej budynki te
pod wpływem działań atmosferycz-
nych zamienią się w ruiny nadające
się tylko do rozbiórki”.
Apele te jednak nie przynosiły efektu. W większości ryglowa zabudowa,
nie konserwowana ulegała postępującej degradacji. W 1947 r. przystąpiono na dobre do usuwania ruin z terenu miasta, których najwięcej było na
starówce. „Kurier” pisał wówczas o
Kamieniu pytając „Zamiast odbudowy dewastacja. Kto za to odpowie?”.
W mieście miały być rozbierane nawet częściowo tylko zniszczone budynki. Nie było to jednak tylko kamieńską bolączką. „Choroba niszczenia obiektów staje się u nas nagminną,
wystarczy bowiem aby „ktoś” pierwszy
oderwał jedna deskę na opal, a wnet
znajdzie się 100 naśladowców, którzy
dokończą dzieła zniszczenia rozbierając dany obiekt do fundamentów” - jak
czytamy w „Kurierze” sprzed 67 lat.
Muzeum
Historii Ziemi Kamieńskiej
Muzeum otworzyło kolejną wystawę
Potrzeba więcej optymizmu....
W sobotę, 26 kwietnia, w Kamieniu Pomorskim gościliśmy Marka Waszczuka, którego prace złożyły się na wystawę fotograficzną, zaprezentowaną w kamieńskim muzeum, zatytułowaną „Relacje współzależne”.
Marek Waszczuk świetnie
znany jest mieszkańcom Kamienia Pomorskiego. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w
Łodzi, właściciela, fotografa
i głównego projektanta Profesjonalnego Studia Fotografii Filmu i Reklamy 2M ARTSTUDIO w Szczecinie, które do niedawna mieściło się
w naszym mieście, w dawnym
barze „Świtezianka”. Ekspozy-
cja „Relacje współzależne” złożona jest z trzeciej ekspozycji.
Cykle „Wewnętrzne ja”, „Kryzys sytuacyjny” oraz „Optymiści dla Kamienia”. Ostatni cykl z pewnością jest przez
część mieszkańców doskonale pamiętany. Pierwszy zatytułowany „Wewnętrzne ja” jest
pracą dyplomową Autora. W
ciekawy sposób, poprzez pryzmat indywidualnego wystroju wnętrza pokoju, pokazuje
e-mail: [email protected]
zależności pomiędzy człowiekiem a otaczającą go „mikroprzestrzenią”. Drugi cykl, do
którego zdjęcia wykonane zostały w naszym Muzeum, to
„Kryzys sytuacyjny” podejmujący tematykę zmieniającego się stylu życia w okresie
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W powstanie tego cyklu,
obok Autora i asystentki Moniki Zielińskiej, zaangażowały się również: Magdalena Lasocińska, łódzka stylistka, kreator wizerunku i choreograf
sesji zdjęciowych oraz szczecińska wizażystka Agnieszka
Szeremeta, a także modelki –
Joanna Bąk i Sylwia Bakunowicz. Zdjęcia tego cyklu prezentowane są na tle przedmiotów życia codziennego z tamtego okresu. W tym miejscu
serdecznie dziękujemy Przyjacielowi i Darczyńcy naszego
Muzeum Panu Jerzemu Bogdanowiczowi za podarowanie
nam większości z nich. Trzeci
cykl to „Optymiści dla Kamie-
nia” będący owocem zrealizowanego podczas II Kamieńskiego Jarmarku Świątecznego
projektu o tym samym tytule. Wówczas to na fotografiach
zostali uwiecznieni uśmiechnięci mieszkańcy i goście naszego miasta dzielący się swym
optymizmem.
- Wiele osób mówiło, że pomysł nie ma szans na realizacje. Powtarzały się opinie, że
Kamień jest miastem smutnym.
Chcieliśmy zadać kłam takiemu twierdzeniu. W czasie dwudniowej akcji - na rynku starego
miasta - w wzięło w niej udział
ponad 130 osób. Mogę z czystym
sumieniem powiedzieć, że ak-
cja okazała się naszym wspólnym sukcesem. Chciałbym podziękować wszystkim Optymistom z Kamienia, którzy chcieli
się podzielić swoim uśmiechem.
Bardzo dziękuję, gdyż jest to dla
mnie coś bardzo ważnego. Jest to
coś dużo mówiącego o Kamieniu Pomorskim - powiedział w
rozmowie z Dziennikiem Marek Waszczuk.
Wystawa „Relacje współzależne” będzie prezentowana w
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej do 19 maja br., od
poniedziałku do soboty w godzinach 10.00 – 16.00, a od
maja do 17.00.
MHZK/ psa
10
Nr 18 (315)
Słowo
Boże
II Jarmark Dominikański
W tym roku impreza odbyła się 2 maja, w dniu Święta Flagi, na terenie Mariny w Kamieniu Pomorskim.
na niedzielę
Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 10,1-10)
Dobry Pasterz
Z
aprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest
pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po
imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za
nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie
znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co
im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja
jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie
posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie
i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości.
Nie pojęli znaczenia tego, co im mówił
Nie dano nam innego imienia,
w którym moglibyśmy być zbawieni. Nie ma dla nas innej możliwości na zdobycie życia wiecznego, jak pójście za Chrystusem. To
jedyna droga. W wieczerniku, tuż
przed wydarzeniami paschalnymi, powiedział Apostołom, że On
jest drogą, prawdą i życiem. Podkreślił, że nikt nie przychodzi do
Jego Ojca inaczej, jak tylko przez
Niego. Jest jedyny i niezastąpiony. Jest prawdziwym Pasterzem,
który oddaje życie za swoje owce.
Naukę swoją potwierdził czynami
w stu procentach.
Ale przyszedł czas, żeby pożegnać się ze swoimi uczniami. Odszedł do nieba, dając nam jednocześnie Pocieszyciela – Ducha
Świętego. Właśnie w taki tajemniczy sposób jest obecny ze swoim ludem. Obiecał być z nami do
skończenia świata. A że zawsze
dotrzymuje swoich obietnic, to o
Jego obecność możemy być spokojni. Jest ciągła i niezależna od
niczego, bez względu na to, jak
toczy się historia, a szczególnie ta
dotycząca Kościoła.
Tajemniczość tej Jego obecności powoduje, że wydaje się ona
być czasem wręcz nieobecnością. Jest tak subtelna i delikatna,
że wielu ludzi może ją całkowicie
przeoczyć. W dzisiejszym świecie
widać to szczególnie wyraźnie. Z
natury swojej bardzo słabo widzący człowiek ośmiela się na stwierdzenie, że skoro Go nie widać,
to po prostu Go nie ma. Z drugiej strony nie ma się co dziwić,
bo skoro nie potrafimy zobaczyć
bardzo wyraźnych i często rzucających się wręcz w oczy sytuacji,
jak chociażby czyjegoś cierpienia,
smutku, czy prośby o cokolwiek,
to jakim cudem dostrzeżemy to,
że jest On z nami?
Nie tylko nasze niedoskonałe zmysły nam przeszkadzają. Ta
ich niedoskonałość powoduje, że
skupiamy się na tym, co widzimy.
A skoro nie widzimy wyraźnie i
nie wszystko, to przyjmujemy, że
to, co i jak dostrzegamy, jest prawdziwe. Jeżeli odniesiemy tą sytuację do drugiego człowieka, to
od razu doświadczymy, jak bardzo można się pomylić. Takie doświadczenia na pewno przeżywaliśmy już wiele razy i jeszcze pewnie wiele ich przed nami. Niestety
jesteśmy na nie skazani. Nie wyłączając naszego bycia we wspólnocie Kościoła z realnie obecnym w
nim Jezusem Chrystusem. Tu też
nie raz można się rozczarować.
Zbawiciel daje nam swoich pasterzy, których powołuje do tej
wyłącznej służby. Wysyła słabego człowieka, aby słabym ludziom
pomagał w dojściu do wieczności.
No i taki powołany robi to w stylu,
w jakim potrafi. Oczywiście pod
warunkiem, że się stara. Bo jeżeli
nie, to wygląda to jeszcze bardziej
mizernie. Dlatego też ciągle potrzebna jest modlitwa o nowych
pasterzy, a także za tych, którzy
są już z nami. Trudne to zadanie
być dobrym pasterzem. Nigdy nie
było ono łatwe, ale w dzisiejszym
świecie staje się szczególnym wyzwaniem, biorąc pod uwagę przeciwności, które się nawarstwiają.
Nie pomaga nam w tym nasza słaba kondycja i fizyczna, i psychiczna, a przede wszystkim duchowa.
Pasterze mocno muszą się natrudzić, żeby jakoś sprostać wymaganiom swojej profesji.
Ale i owcom wcale nie jest łatwiej. Muszą niekiedy wiele po-
święcić, żeby chociażby usłyszeć
głos pasterza. O pójściu za nim
już nie wspomnę, bo to wydaje
się dla niektórych nieosiągalne.
A przecież innej drogi nie było i
nie będzie. Tylko w ten sposób,
słuchając tego, co mówi pasterz
i wprowadzając to w swoje życie,
możemy osiągnąć to, co jest dla
nas przygotowane przez Boga.
Jest oczywiście inna opcja, w której człowiek traci wszystko z wyjątkiem świadomości, że nic nie
ma i że stało się tak na jego własną
prośbę. Temu wszystkiemu oczywiście towarzyszy cierpienie, które trudno sobie wyobrazić.
Skoro tak się sprawy mają, to
wybór powinien być bardzo prosty. Ale wcale taki nie jest. Może
dlatego, że brakuje nam, zarówno
pasterzom jaki i owcom, otwartości na siebie, życzliwości, wyrozumiałości, serdeczności, wzajemnej modlitwy, zdolności wybaczania, umiejętności zapominania, chęci niesienia pomocy, nieulegania presji nieprzychylnych,
bo tacy zawsze się znajdą, niepowielania stereotypów, ale przede
wszystkim brakuje najzwyklejszej
pracy nad sobą, jak również wielu innych czynników, bardzo pomocnych w pokonywaniu własnych ograniczeń, spowodowanych tą naszą osłabioną naturą.
Jest jeszcze jedna sprawa, o której nigdy nie wolno zapomnieć.
To Jezus Chrystus obecny w swoim Kościele, to Duch Święty działający w nim nieustannie, To Bóg
Ojciec opiekujący się każdym
człowiekiem, bez wyjątku. Kto
będzie potrafił to dostrzec, nigdy
się nie zawiedzie.
W programie imprezy znalazły się atrakcje zarówno dla
najmłodszych
uczestników
(budowa kamienic z klocków,
poszukiwanie skarbów archeologicznych w piasku, ekspozycja kolejek z Parku Miniatur), dla młodzieży (gra miejska, obozowisko słowiańskie,
pokazy
średniowiecznych
walk, koncert zespołu Centrala
57). Było tez coś dla starszych
odbiorców m.in. pokaz kulinarny Roberta Sowy z degu-
stacją przygotowanych przez
niego potraw, kabaret Koń
Polski, pokaz łucznictwa konnego, teatr ognia czy koncert
zespołu Brathanki. Ważnym
elementem programu będzie
widowisko historyczne ,,Święto Flagi’’, które w tym szczególnym dniu przybliżyło odbiorcom historię biało-czerwonej.
Na uczestników festynu czekało także wiele innych niespodzianek. Jedną z nich były eliminacje dzieci do udziału w sponsorowanych przez KTBS rejsach na jachtach regatowych
dzień przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów Marina Kamień Match Race 2014 zaliczanych do Pucharu Świata ISAF.
Red/ UM Kamień
Ks. Grzegorz Podlaski
www.dziennikkamienski.pl
11
09.-15.05.2014 r.
Obchody rocznicy Konstytucji
3-go Maja
„Ostatnia wola
i testament Ojczyzny”
W Kamieniu Pomorskim obchody rocznicowe rozpoczęły się o godz. 10.00 od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. Dalsze uroczystości odbyły się przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.
Przed 223 laty 3 maja Sejm Czteroletni uchwalił dokument zbudowany wokół praw i swobód obywatelskich, z którego jesteśmy dumni do dziś. - Konstytucja 3 Maja to
swojego rodzaju testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów, który połączył chrześcijańskie tradycje Europy i wartości Oświecenia.
Była to pierwsza w Europie a druga na świecie nowoczesna konstytucja, ujmująca całość ustroju
państwa. Wartości w niej zawarte
- wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu
– pomogły przetrwać długie lata
zaborów, niewoli, okupacji i stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Pol-
sce. Dzisiaj niech będą dla nas zawsze najważniejszym wzorem do
naśladowania – dla każdego z nas
na miarę sił i możliwości - w pracy, w szkole, w życiu codziennym.
W Kamieniu Pomorskim obchody
rocznicowe rozpoczęły się o godz.
10.00 od Mszy Świętej w intencji
Ojczyzny. Dalsze uroczystości odbyły się przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie po okolicznościowych wystąpieniach przedstawicieli władz samorządowych
pod popiersiem Stanisława Staszica – patrona szkoły, jednego z czołowych reformatorów i uczonych
Oświecenia, wspierającego piórem
zmiany wprowadzane przez Sejm
Czteroletni, złożone zostały kwiaty.
Inf. UM Kamień
ZSP im. Stanisława Staszica
Przekazali sztandar młodszym
W piątek 25 kwietnia 2014 roku, uroczyście pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, kończących naukę w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Technikum
Kucharz i Technikum Hotelarstwa.
ukończyła Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Wyróżnieni zostali również uczniowie za pracę społeczną na rzecz szkoły
oraz ci, którzy odnosili sukcesy w konkursach wiedzy
i zawodach sportowych. W
podniosłej atmosferze tej
szkolnej uroczystości odbyło się uroczyste przekazaPo uroczystych wystąpieniach: Wicestarosty Kamieńskiego p. Radosława Drozdowicza, Dyrektora Szkoły p. Andrzeja Swatowskiego, Przewodniczącej Rady Rodziców p. Małgorzaty Sklenarz, przedstawicielki absolwentów Danuty Szyk oraz pożegnaniu najstarszych klas przez
uczniów klas młodszych,
nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów dla najlepszych absolwentów naszej szkoły. Nagrodę Starosty Kamieńskiego otrzymała Karolina Wilk, absolwentka z najwyższą średnią
ocen, stypendystka Prezesa Rady Ministrów, która
nie Sztandaru Szkoły młodszym uczniom. Wszystkim
absolwentom ZSP serdecznie gratulujemy ukończenia
szkoły i „trzymamy kciuki
na maturze”.
Inf. ZSP im. St. Staszica
e-mail: [email protected]
12
Nr 18 (315)
ZACHODNIOPOMORSKIE ELIMINACJE WOJEWÓDZKIEGO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ “MŁODZIEŻ
ZAPOBIEGA POŻAROM”
(RESKO) W sobotę 26 kwietnia w reskim gimnazjum
spotkała się młodzież, która z wiedzą pożarniczą jest za
pan brat. Okazją były Zachodniopomorskie Eliminacje
Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Zanim młodzi ludzie zjechali do Reska w każdym z powiatów odbyły się eliminacje. Najlepsi otrzymali prawo walki na
szczeblu wojewódzkim. Tak jak co roku młodzież została podzielona na trzy grupy. Prawo startu w grupie
szkół podstawowych wywalczyli sobie: Jakub Wiśniewski – Białogard, Tomasz Czaja – Choszczno, Kaja Iwanek – Drawsko Pomorskie, Anna Dobruchowska –
Goleniów, Szymon Sienkiewicz – Gryfice, Dominika
Zwierzchowska – Gryfino, Bartłomiej Pachocki – Kamień Pomorski, Maciej Michalak – Kołobrzeg, Patryk
Maśnik – Koszalin, Szymon Bogucki – Łobez, Dominika Maślana – Myślibórz, Weronika Torzyńska – Police,
Michał Zierke – Police, Szymon Szol – Pyrzyce, Patryk
Bindas – Sławno, Aleksander Strzelecki – Stargard Szcz.
Filip Markiewicz – Szczecin, Jakub Kania – Szczecinek,
Natalia Paradnia – Świdwin, Emilia Zawisza – Świnoujście, Weronika Szczechowska – Wałcz. Najlepszymi
gimnazjalistami w województwie po eliminacjach powiatowych byli: Cezary Rynkun – Białogard, Jan Dzudziak – Choszczno, Jan Zwierzyński – Drawsko Pomorskie, Karolina Tapper – Goleniów, Jakub Rosicki – Gryfice, Katarzyna Skibińska – Gryfino, Natalia Szczeblewska – Kamień Pomorski, Grzegorz Sianos – Kołobrzeg,
Filip Lorek – Koszalin, Przemysław Karau – Łobez, Paweł Domagała – Myślibórz, Emilia Poczwardowska –
Police, Szymon Osipowicz – Pyrzyce, Pamela Gofryk –
Sławno, Maciej Hrabelski – Stargard Szczeciński, Nicolas Poliński – Szczecin, Maciej Januszkiewicz – Szczecinek, Klaudia Makowska – Świdwin, Kajetan Górski
– Świnoujście, Justyna Kowalczewska – Wałcz, Kajusz
Mamczarz – Wałcz. Natomiast najlepszymi uczniami
szkół ponadgimnazjalnych, którzy wywalczyli sobie
prawo do zmierzenia się na szczeblu wojewódzkim byli:
Karolina Cieślik – Białogard, Łukasz Drabik – Choszczno, Paulina Borowik – Drawsko Pomorskie, Przemysław Skoneczny – Gryfice, Michał Stankiewicz – Gryfino, Radosław Szczakowski – Kamień Pomorski, Emil
Kaczorowski – Kamień Pomorski, Marek Szuliński –
Kołobrzeg, Andrzej Łękowski – Koszalin, Rafał Kuzon
– Łobez, Mariusz Czechowski – Myślibórz, Patryk Kałyn – Police, Katarzyna Tyczka – Pyrzyce, Izabela Krakowiak – Sławno, Jagoda Sobieraj – Stargard Szczeciński, Jakub Orlon – Szczecin, Kamil Gryglicki – Szczecinek, Maciej Hamulak – Świdwin, Maciej Podliński
– Świnoujście, Izabela Żylińska – Wałcz. Po części pisemnej składającej się z 30 pytań najlepsze piątki w grupach wiekowych zmierzyły się ze sobą w części ustnej.
Młodzież musiała odpowiadać na 5 pytań przed komisją w składzie: Krzysztof Paluch – Przewodniczący Jury
OTWP, Jan Kaczanowicz – Zastępca Przewodniczącego
Jury OTWP, Krzysztof Barski – Sekretarz Jury OTWP,
Stanisław Gulbas – Członek Jury OTWP, Jan Lenard –
Członek Jury OTWP, Jan Suszczyński – Członek Jury
OTWP, Piotr Dzieciątkowski – Członek Jury OTWP.
Po części ustnej ogłoszono klasyfikacje końcową:
- szkoły podstawowe: 1 m. Weronika Szczechowska –
Wałcz, 2 m. Weronika Torzyńska – Police, 3 m. Maciej
Michalak – Kołobrzeg, 4 m. Dominika Zwierzchowska
– Gryfino, 5 m. Jakub Wiśniewski – Białogard;
- gimnazja: 1 m. Justyna Kowalczewska – Wałcz,
2 m. Jan Zwierzyński – Drawsko Pomorskie, 3 m. Filip Lorek – Koszalin, 4 m. Maciej Hrabelski – Stargard
Szczeciński, 5 m. Justyna Kowalczewska – Wałcz;
- szkoły ponadgimnazjalne: 1 m. Kamil Gryglicki –
Szczecinek, 2 m. Michał Stankiewicz – Gryfino, 3 m.
Łukasz Drabik – Choszczno, 4 m. Karolina Cieślik –
Białogard, 5 m. Paulina Borowik – Drawsko Pomorskie.
Po dwójce najlepszych w grupach wiekowych pojedzie zmierzyć w turnieju ogólnopolskim, który w tym
roku zaplanowany jest w Lublinie.
W międzyczasie ogłoszono wyniki konkursu plastycznego “Zapobiegajmy pożarom”. Komisja w skła-
Kamieńska Liga Szóstek Piłkarskich
Rozegrali pierwszą kolejkę
W piątek, 2 maja 2014 roku, na orliku obok hali widowiskowo-sportowej w Kamieniu Pomorskim zainaugurowana została II edycja rozgrywek Kamieńskiej Ligi Szóstek Piłkarskich.
dzie: Danuta Raniowska – przewodnicząca, Krzysztof Barski – sekretarz oraz członkowie: Agnieszka Pluta, Marian Kowalewski, Jan Będzak, Wojciech Ukleja i
Jan Suszczyński miała trudno orzech do zgryzienia. Do
jury wpłynęło w sumie 161 prac, które zostały podzielone na 6 grup wiekowych. Tegorocznymi laureatami
zostali:
- przedszkolaki: 1. Szymon Pliszka – Publiczne
Przedszkole nr 2 w Choszcznie,
- klasy I-III szkoły podstawowe: 1. Aleksandra Kowalska – SP w Łasku, 2. Hanna Matuszczak – SP nr 3 w
Choszcznie, 3. Julia Jaromirska – SP w Łasku,
4. Karolina Michałowska – SP w Sławęcinie, 5. Julia
Nowak – SP w Połczynie Zdroju,
- klasy IV-VI szkoły podstawowe: Weronika Torzyńska – SP nr 54 w Szczecinie, 2. Roksana Sowińska – SP
w Sławęcinie, ex aequo 3.: Miłosz Dobrodziej – Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie, Wiktor Kowalski –
SP nr 3 w Choszcznie, Małgorzata Hładoniuk – Choszczeński Dom Kultury,
- gimnazjaliści: 1. Aleksandra Orenczak – Publiczne Gimnazjum w Redle, 2. Amelia Strzałkowska – Publiczne Gimnazjum w Redle, 3. Martyna Kłonowska –
Publiczne Gimnazjum w Baniach, wyróżnienie – Julia
Sobierajska – Publiczne Gimnazjum w Sławoborzu,
- szkoły ponadgimnazjalne – komisja nie przyznała
nagród ani wyróżnień,
- dorośli, środowiskowe domy kultury, warsztaty terapii zajęciowej: 1. Jarosław Forysiak – ŚDS w Choszcznie (praca wykonana stopą), 2. Adam Kmita i Andrzej
Kmita – ŚDS w Choszcznie, Henryk Żurawski – ŚDS
“Radość” w Połczynie Zdroju.
Po wręczeniu nagród za konkurs plastyczny przyszła pora na uhonorowanie kronikarzy. Do jury w składzie: Hieronim Kosecki – przewodniczący oraz Ireneusz Adamczyk, Andrzej Wójtowicz i Michał Litwin –
członkowie wpłynęły kroniki z 13 OSP i MDP, niektóre
liczące po kilka tomów. Komisja wyróżniła następujące kroniki wzorowe: 1. OSP Kameralny Chór “Cantus”
przy OSP Połczyn Zdrój oraz OSP Drawno, 3. OSP Boleszkowice, 4. Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego
ZOSP RP w Dębnie. W kategorii kronik MDP uznano
jako wyróżniające: 1. MDP Drzewiany, 2. MDP Kłanino, 3. MDP Bobolice przy SP oraz MDP Bobolice przy
Gimnazjum. Do konkursu na szczeblu krajowym zakwalifikowano następujące kroniki: 1. OSP Kameralny
Chór “Cuntus” przy OSP Połczyn Zdrój, 2. OSP Drawno, 3. OSP Boleszkowice, 4. Zarząd Oddziału Miejsko –
Gminnego w Dębnie, 5. OSP Dargomyśl, 6. OSP Szwecja.
Druhowie z OSP Resko zadbali nie tylko o część formalną. Było smaczne jadło, był pokaz nowych wozów
strażackich OSP Resko. Był także pokaz Młodzieżowej
Orkiestry Dętej przy pobliskim OSP Płoty pod batutą
Kamila Grochowskiego.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Stanisław
Dycha – Prezes ZOWZ OSP RP, Franciszek Grudecki – Wiceprezes ZOWZ OSP RP, Tadeusz Szczepański
– Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Arkadiusz Czerwiński –
Burmistrz Reska, Jarosław Strózikowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Resku, Dariusz Maszka - szef firmy BA SYSTEM GDAŃSK, Ryszard Mićko – Wicewojewoda Zachodniopomorski, generał Henryk Cegiełka – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP, Danuta Raniowska – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji ds. Młodzieży.
Adam Hlib
Do rozgrywek zgłosiło się 9
drużyn, być może na dniach do
ligi dołączy 10 ekipa. Ze względu
na majówkę dwa spotkania zostały przełożone na późniejszy termin. W pierwszym meczu Play
Kamień Pomorski pokonał Agropomoc Sulikowo 9:1. Bramki dla
Play: Dawid Sandzewicz (4), Jarosław Walczak (2), Paweł Bartkiewicz, Piotr Włodarczyk, Tomasz
Lis. W drugim spotkaniu DarKing wygrał z All Stars Świerzno
3:1. Bramki dla DarKingu: Mateusz Ciesielski (2), Grzegorz Wnuczyński. Gol dla All Stars Świerzno: Martin Kociuba.
Inf. MOSiR
Dziwnów
Strażacy najlepsi w regatach
W piątek, 2 maja o godzinie 12 rozpoczęły się XIV Regaty Wioślarskie Łodzi Monotypowych Dziwnów 2014.
Do rywalizacji stanęło 21 drużyn, które ścigały się w wojskowych łodziach desantowych. Największa rywalizacja miała miejsce
w kategorii „Mężczyźni”. Pierwsze miejsce zajęła załoga PSP Kamień Pomorski, tuż za nimi uplasował się SAR Dziwnów, a trzecie
miejsce wywalczyła reprezentacja
Straży Granicznej z Rewala. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie płetwonurków „Wydry”,
a o bezpieczeństwo na wodzie zadbali WOPR Dziwnów, KPP Kamień Pomorski, SAR Dziwnów i
załoga MD-1.
Inf. UM Dziwnów
Turniej w grze podwójnej
Zgromadził 14 uczestników
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z Powiatowym Klubem Tenisa Ziemnego, zorganizował Turniej
Tenisa Ziemnego w grze podwójnej o Puchar Burmistrza
Kamienia Pomorskiego.
Turniej rozgrywano na hali widowiskowo – sportowej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 9. W turnieju udział brali tenisiści z Gryfic i z powiatu
kamieńskiego. W turnieju brało udział 7 par deblowych. Turniej rozegrano metodą każdy z
każdym. W wyniku rywalizacji
pierwsze miejsce w turnieju zdobyła para deblowa: Czesław Sowiński – Dziwnówek oraz Jerzy
Kilarski - Kamień Pomorski. Drugie miejsce zajęli debliści: Czesław Krogulec - Kamień Pom. /
Alfred Opasik – Międzywodzie.
Na najniższym stopniu podium
stanęli:Andrzej Pacanowski - Ka-
mień Pom. oraz Tomasz Śpiewak
– Troszyn. Po zakończeniu turnieju uczestnicy zaproponowali rozegranie kolejnego turnieju,
który odbędzie się już w maju na
kortach ziemnych na Stadionie
Miejskim. Już teraz zapraszamy
do udziału.
Inf. Janusz Regner
www.dziennikkamienski.pl
2014 r.
13
09.-15.05.2014 r.
Hutnik wraca bez punktów
X-lecie Hali Widowiskowo – Sportowej
Gryf się przełamuje
Po trzech kolejnych, a co najgorsze wysokich porażkach, piłkarze kamieńskiego Gryfa odnieśli przekonujące zwycięstwo.
3 maja na stadionie Miejskim
w Kamieniu Pomorskim kibice
mogli zobaczyć odmienione oblicze Gryfitów. Pierwszy sygnał, że
mecz zakończy się po myśli gospodarzy, dał Kacper Wittbrodt.
Po 30 minutach gry było już 2:0.
Tym razem skutecznością popisał się Karczmarski, który trafił
do bramki po asyście Sebastiana Kmetyka. Tak zakończyła się
pierwsza część meczu. W drugiej
połowie Gryf nie zamierzał zwolnić tempa. Dzięki dwóm trafieniom Przemysława Dąbrowskiego
udało się zdobyć bezpieczną przewagę na pół godziny przed zakończeniem spotkania. Hutnik swój
potencjał strzelecki zaprezentowali tylko raz, gdy skutecznie na
bramkę Gryfa uderzył jeden z zawodników gości, lecz było to jedynie honorowe trafienie przyjezdnych w końcówce spotkania.
Dzięki zwycięstwu Gryf utrzymał
trzy punkty straty do trzeciej Vinety Wolin i w dalszym ciągu ma
możliwość gry o podium w tegorocznych rozgrywkach IV ligi.
Kolejne spotkanie Gryf rozegra
z Sarmatą Dobra. Początek tego
spotkania 10 maja o godz. 17 na
stadionie w Dobrej.
Gryf: Piotrowski - Sasin (80’
Książek Przemysław), Kapczyński (C), Król, Kmetyk, Wittbrodt,
Pogoda, Karczmarski, Nomejko
(70’ Książek Mateusz), Miedziński (85’ Nagel), Dąbrowski
Gryf Kamień Pomorski –
Hutnik Szczecin 4:1 (2:0)
1:0 - Kacper Wittbrodt
2:0 - Damian Karczmarski
3:0 - Przemysław Dąbrowski
4:0 - Przemysław Dąbrowski
psa
IV Liga
Ważne dwa zwycięstwa
Wolinianie kontynuują passę spotkań bez porażki.
Po raz kolejny w meczu ligowym nie zaznali goryczy porażki. Tym razem wyższość drużyny z Wolina
musiał uznać Dąb Dębno, a 3 maja Rasel Dygowo.
Pierwsza połowa w meczu z Dębnem w wykonaniu piłkarzy Vinety
stała na naprawdę wysokim poziomie.
Wolinianie cały czas atakowali bramkę gości. Raz za razem kotłowało się
pod bramką piłkarzy z Dębna. W 31
min spotkania prowadzenie dla gospodarzy dał Jakub Przewoźny. Wolinianie po zdobyciu gola dalej ochoczo prowadzili szturm po kolejne trafienia. I dopięli swego w 39 min. Ponownie konto bramkowe powiększył
Kuba Przewoźny i na przerwę Vineta
schodziła z dwubramkowym prowadzeniem. Druga połowa była bardziej
wyrównana. Jednak, Wikingowie
mieli parę okazji by strzelić kolejne
bramki, m.in uderzenie w słupek Radka Marcyniuka. W 71 min. popularny
Marcyś już się nie pomylił i mieliśmy
przewagę trzech trafień. W 79 min.
piłkarze z Dębna oddali pierwszy celny strzał na bramkę Mariusz Bratkowskiego. Niestety było to uderzenie na
tyle precyzyjne, że dało gościom honorową bramkę. Więcej goli tego dnia
nie ujrzeliśmy i Wolinianie dopisali
sobie kolejne 3 oczka w ligowej tabeli i
wskoczyli na 3 pozycję, wyprzedzając
Gryfa Kamień Pomorski. Wolinianie
wygrali także kolejny mecz. 3 maja w
spotkaniu z Raselem Dygowo do zwycięstwa wystarczyła tylko jedna bramka. Jej autorem został Jakub Tarka,
który pokonał bramkarza gospodarzy w 36 minucie meczu. W następnej
kolejce piłkarze Vinety zmierzą się 10
maja z Arkonią Szczecin.
Vineta Wolin – Dąb Dębno 3:1 (2:0)
Rasel Dygowo – Vineta Wolin 0:1
(0:1)
Red/ Vineta Wolin
Lepsi od futsalistów Pogoni 04’
Jubileuszowy Turniej Piłki Nożnej Halowej, w dniu 1 maja, z okazji X-lecia hali
widowiskowo-sportowej w Kamieniu Pomorskim wygrał zespół Repro Service
Pol. Dopiero na czwartym stopniu podium uplasowała się Pogoń 04’ Szczecin.
1 maja 2014 roku z okazji X-lecia hali widowiskowo-sportowej w Kamieniu Pomorskim
rozegrany został turniej, w którym zagrały cztery drużyny:
Pogoń ‚04 Szczecin, Collegium
Balticum Szczecin, Repro Service Pol. oraz Medicina. Organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kamieniu Pomorskim. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Dyrektor MOSIR-u pan
Piotr Bahrynowski. W fazie
grupowej drużyny rozegrały
sześć spotkań, oto wyniki:
Medicina - Collegium Balticum 2:0
Repro Service Pol. - Pogoń
04’ Szczecin 1:1
Medicina - Pogoń 04’ Szczecin 1:0
Repro Service Pol. - Collegium Balticum 0:2
Pogoń 04’ Szczecin - Collegium Balticum 2:2
Repro Service Pol. - Medicina 4:1
Po rozgrywkach grupowych
pierwsze miejsce zajęła Medicina, drugie było Collegium
Balticum, trzecie Repro Service Pol., a czwarte miejsce przypadło Pogoni ‚04 Szczecin.
Wyniki rundy półfinałowej:
Medicina - Pogoń ‚04 Szczecin 2:0
Repro Service Pol. - Collegium Balticum 1:0
W meczu o III miejsce zagrały dwie drużyny ze Szczecina. Zdecydowane zwycięstwo
odniosła drużyna Collegium
Balticum ze Szczecińskiej Ligi
Piłkarskiej Netto, która pokonała młodzieżowy zespół Pogoń 04’ Szczecin 4:1.
W meczu finałowym spotkali się finaliści XV edycji Kamieńskiej Amatorskiej Ligi
Futsalu - Medicina zagrała z
Repro Service Pol. Finał był
doskonałą okazją dla Mediciny do rewanżu za wysoką porażkę w fazie grupowej. Jak się
okazało, wynik z wcześniejszej
konfrontacji obu tych zespołów nie był przypadkowy. Repro Service Pol. przy ogromnej
wrzawie kibiców na trybunach
ponownie pokonał Medicinę
4:1 wygrywając cały turniej.
Oficjalnego zakończenia turnieju dokonał Burmistrz Kamienia Pomorskiego, Bronisław Karpiński, który osobiście
honorował i nagradzał bohaterów Jubileuszowego Turnie-
Trawniki z rolki
SPRZEDAŻ
DREWNA
ju Piłki Nożnej. Wręczone zostały również okolicznościowe
statuetki dla osób, które przez
10 minionych lat przyczyniły się do rozwoju tej jednostki,
propagując szeroko rozumianą kulturę fizyczną w gminie
Kamień Pomorski. Statuetki
ufundowało Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim.
Najlepszym zawodnikiem
turnieju został Dawid Sandzewicz (Repro Service Pol.),
najlepszym bramkarzem Mariusz Janiszewski (Repro Service Pol.), królem strzelców Dawid Roszak (Medicina), a drużyną fair-play drużyna Collegium Balticum ze
Szczecina. Puchar Fair-Play
ufundował
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej
w Szczecinie. Przedstawiciele ZZPN-u z okazji rozpoczynającej się 2 maja II edycji Kamieńskiej Ligi Szóstek Piłkarskich przekazali organizatorowi dwie piłki do gry na orliku.
Korzystając z okazji Organizator Turnieju - Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Kamieniu
Pomorskim serdecznie dziękuje wszystkim drużynom, które wzięły udział w Jubileuszowym Turnieju Piłki Nożnej
Halowej, naszym niezawodnym kibicom, na których zawsze można liczyć, gościom
zaproszonym, a także sponsorom, którymi byli: Gmina Kamień Pomorski, Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, Adam Tetela, Zbigniew
Krüger i Bogdan Klamborowski.
Inf. MOSiR
OGŁOSZENIE
Składnica złomu Marcin Gawron
ul. Wolińska 51 • Kamień Pomorski
tel. 605 587 643
Najwyższe ceny!!!
zakładanie terenów
zieleni
www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893
W44.1.ś-cz.07.03-d.o
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o
OPIEKUNKI OSÓB
STARSZYCH
Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.
wymagany język niemiecki komunikatywny.
Zatrudnię dziewczynę
do biura w Goleniowie (logistyka)
z biegłą znajomością języka
angielskiego lub niemieckiego
CV na e-mail: [email protected]
inf. tel. 606 651 290
Tel. 799 301 177
Ł.d/o
W96.1.scb.25-9
e-mail: [email protected]
kominkowego i opałowego
TEL. 603 399 346
91 418 82 68
Autoskup
- skupujemy każde pojazdy,
płacimy nawet za wraki,
oferujemy najwyższe ceny.
Tel. 536 079 721
W17.1.śr-cz.07.03.d/o
Daj darmowe ogłoszenie drobne
Każdy z czytelników może umieścić
na łamach naszej gazety ogłoszenie
drobne. Wystarczy wysłać SMS z
treścią na numer telefonu 515-145383. Serdecznie zapraszamy!
Skuteczną
formą
reklamy
tel. 501 129 629
14
Pół godziny
w towarzystwie Karoliny
Krzyżówka
Nr 18 (315)
OGŁOSZENIA DROBNE
ROLNICTWO
• Sprzedam sklep spożywczoprzemysłowy. tel. 509 246 445
• Sprzedam sklep w Niemicy. Tel.
509 246 445
W16.1.ś-cz.07.03-23.05
NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę pod budowę
domu w Starzy koło Stuchowa.
Cena 29 000 zł. Pow. 2 307 m kw.
Tel. 726 839 367.
• Sprzedam domek 36 m. kw.
Przystosowany do transportu.
Cena do uzgodnienia. Kamień
Pomorski. Tel. 660-305-656
• SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD ZABUDOWĘ 8921 m/kw w miejscowości Jarchlino 7 km od Nowogardu
4 zł m/kw. LOKALIZACJA PRZY
DRODZE ASFALTOWEJ tel: 513157-299.
• Tanio sprzedam działkę, Kamień
Pom., oś Chopina. tel. 91 38 20 086
• Zamienię mieszkanie komunalne
(ZGM) w Świnoujściu, 2 pokoje, 50
m2, ogrzewanie gazowe, kamienica, na mieszkanie w Kamieniu
Pomorskim. Kontakt tel. : 797-311283, e- mail : [email protected]
pl
• Poszukuję kawalerkę do wynajęcia
w Kamieniu Pomorskim. Sugerowana cena to 600 zł. plus opłaty.
Tel. 726-635-275.
• Pokój z używalnością kuchni w
okolicach parku Kasprowicza w
szczecinie do wynajęcia. Tel. 78368-12-73.
• KAMIEŃ POMORSKI SPRZEDAM
KOMPLEKS DZIAŁEK O POW. OD
620 M2 DO 1500 M2 POŁOŻONE
PRZY UL. E.ORZESZKOWEJ Z WIDOKIEM NA ZALEW CENA 60 ZŁ 1 M2.
BEZ POŚREDNIKOW. DO NEGOCJACJI. TEL. 601 252 649
• Do sprzedaży mieszkanie 50 m2
wraz z pomieszczeniem gospodarczym na działce 4 ary /105 tys, 518
483 194, 508 309 980.
• Sprzedam mieszkanie własnościowe M2 ks. wieczysta 78, parter
własne CO. Bezczynszowe. Jatki k.
Kamienia. Tel. 691 186 771.
• Do wynajęcia kawalerka 28 m kw.,
garaż na 2 samochody przy ul.
Szczecińskiej. Tel. 518 967 327.
Rozwiąż krzyżówkę - wygraj prenumeratę
Dwóch czytelników, którzy poprawnie rozwiążą krzyżówkę będą mogli wygrają dwutygodniową prenumeratę „Dziennika”. Wystarczy nakleić kupon z rozwiązaniem na kartkę
pocztową i wrzucić do skrzynki zamontowanej na drzwiach biura naszej redakcji znajdującej się przy ul. Wojska Polskiego 3 (nowa redakcja) . Na pocztówce należy zostawić koniecznie swój numer telefonu. Za tydzień rozlosujemy pierwsze prenumeraty. Życzymy
powodzenia!
Dwie osoby zostały nagrodzone prenumeratą Dziennika przez okres dwóch tygodni. Z
wylosowanymi osobami skontaktujemy się telefonicznie.
• Sprzedam dom 200 m2 - Gryfice,
tel. 512 616
• Sprzedam działkę budowlaną przy
ul. Rataja w Nowogardzie. 605 422
298
• Sprzedam dom w Górkach. Murowany z cegły o wymiarach 20/9 m.
Przy domu dwa garaże oraz działka
30 arów do adaptacji. Tel. 660-580146
• Sprzedam działkę pod zabudowę
w Ciesławiu koło Stuchowa.
Powierzchnia 2254 m. kw. Cena –
28 tys. zł. Tel. 726839367
• Sprzedam 2 działki budowlane od
5-10 a. Cena 50 z/m2. ogrodzone,
media, wjazd z ulicy mało ruchliwej.
91 38 32 296/ 660 580 146
• Sprzedam działkę budowlaną w
Stawnie o pow. 2 910 m kw. Cena
10 zł./m kw. Piękna, cicha, zadbana
wieś. Posiada warunki zabudowy.
Tel. 600 165 508.
• Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 2910 m2 w Stawnie. Działka
ma wydane warunki, zabudowy,
przyłącze prądu i wjazd z drogi. Tel.
600165088
• PRZYBIERNÓW- DO WYNAJĘCIA
LUB SPRZEDAŻY NIEDUŻY DOM 3
POKOJE Z ANEKSEM KUCHENNYM
ŁAZIENKA WYPOSAŻONA W
SPRZĘT AGD DUŻY OGRÓD
CAŁOŚĆ
OGRODZONA. TEL.
KONT.914072811
602878572
CENA WYNAJMU 700ZŁ.PLUS
OPŁATY EKSPLOATACYJNE.
• Sprzedam mieszkanie 50 m2,
wysoki parter duża piwnica, dobre
położenie. tel. 692 592 941
• Posiadam do wynajęcia duży pokój
z używalnością kuchni i łazienki dla
spokojnej Pani. 514342048
• Sprzedam mieszkanie w domu w
Wisełce. Tel. 795 571 581.
• Lokal do wynajęcia w centrum
Golczewa 40 m. Tel. 692 645 622.
• Zamienię (na Kamień Pomorski)
lub sprzedam mieszkanie (bez
czynszu) w Wisełce w domku
wielorodzinnym. Tel. kontaktowy:
795 571 581.
• Sprzedam dom 10 km. od Gryfic
514 467 155
• Sprzedam dom po remoncie, na
wsi, w okolicach Nowogardu na
działce 1 ha. Cena do negocjacji.
Tel. 668-792-662 lub 694-582-212
MOTORYZACJA
• Kupię: Stare motory, motorowery,
samochody. Tel. 501-126-109
• Kupię sprężynę do zawieszenia
przedniego do Mercedesa Benz
123. Tel. 605 576 908.
USŁUGI
• Wykonuję
wszelkie
prace
porządkowo-gospodarcze
w
Powiecie Kamieńskim. Tanio,
solidnie,
terminowo.
Pełna
dyspozycja. Kontakt: 515 632 353
• Sprzedam piec CO typ komfort eko
25 nowy z podajnikiem. tel. 602 10
11 18
• Sprzedam choinki bezpośrednio z
plantacji. tel. 602 10 11 18
• Sprzedam kroczek karpia. tel. 91
391 82 97.
• Wykonam usługi z zakresu budownictwa. Budowa domu, glazura, regips. 662 278 895
• Montaż ogrodzeń betonowych,
farmerskich i innych; 695 085 470;
91 39 72 575
• Sprzedam karpia narybek- kroczek.
91 39 18 297
• Usługi koparko-ładowarka
608521972
Tel.
• Wykonam usługi z zakresu budownictwa. Budowa domu, glazura, rewww.dziennikkamienski.pl
15
09.-15.05.2014 r.
OGŁOSZENIA DROBNE
gips. 662 278 895
• Montaż ogrodzeń betonowych,
farmerskich i innych; 695 085 470;
91 39 72 575
• Spawanie aluminium i stali nierdzewnej. ul. Gryficka 5, Kamień
Pomorski. 601 747 779
• Usługi ścinka, zrywka drzew.
Wykonuję również ogrodzeniowe
słupki drewniane. Tel. 605407680
• KREDYTY dla osób prowadzących
działalność gospodarczą bez
BIK , wysokie kwoty , małe raty.
Tel.601627044, 697082509.
• KREDYTY bez BIK. 601 627 044; 697
082 509
• Sprzątanie, porządki wszelkiego
typu mieszkań, biur, pomieszczeń
gospodarczych
w
Powiecie
Kamieńskim.
Gwarantowana
solidność, termin, pełna dyspozycja.
Kontakt: 515 632 353.
• Szybka pożyczka również dla osób z
zajęciami komorniczymi, dochodami
z mops, zasiłkami i alimentami
600840600 lub 600465417.
• Wykonuję wszelkie prace porządkowogospodarcze w Powiecie Kamieńskim.
Tanio, solidnie, terminowo. Pełna
dyspozycja. Proszę o kontakt. Tel. 503
703 855.
PRACA
• PF Getin Bank w Kamieniu Pomorskim
poszukuje kandydatów na stanowisko
Doradcy Klienta. Złóz aplikacje na
adtres: [email protected]
• Rencista szuka pracy w ochronie.
Tel. 788 146 853
• Rencista 37 lat szuka pracy. 724
746 995
• Zwrot podatku z pracy, rodzinne,
urlopowe, emerytalne – Niemcy,
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub
601 759 797
RÓŻNE
• Sprzedam kanapę narożną skórzaną z fotelem w rozsądnej
cenie. Tel. 607 241 243.
• Nowe
wózki
spacerowe
renomowanych firm w cenach od
100 do 130 zł. Tel. 505 319 505
• Kupię: Antyki, rózne starocie. Tel.
501-126-109
• Sprzedam fotel do pedicure za 200
Tel. 91-38-22-679
• Poszukuje kawalerki w Kamieniu
dla starszych osób z dzieckiem.
600 plus opłaty bez kaucji. Tel. 726424-912
• Sprzedam telefon komórkowy
Samsung Galaxy YUNG - nowy
cena 450 zł, 884 206 442.
• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400 KG
TEL. 783 678 070
• Sprzedam nową mało używaną
lub wynajmę nagrzewnicę olejową, na gwarancji. Idealna do osuszania budynków. Tel. 605 522 340
• Sprzedam kontener handlowy,
duży przenośny może być sklep
lub inna działalność- oszklony. tel.
609 854 795; 91 38 20 036
• Pawilon handlowy duży 52 m2 wyposażony w urządzenia sklepowe i
gastronomiczne „w Centrum Miasta” tel. 609 854 795; 91 38 20 036
• Sprzedam sadzonki lipy – 2 tysiące
sztuk. Tel. - 660-580-146
• Kupię samochód do tysiąca zł.
typu Ford Fiesta, Fiat Uno. Tel 884206442
• Jaja wiejskie z wolnego wybiegu.
Na terenie Kamienia z dostawą do
domu. Tel. 693-422-294
• Sprzedam kule nowe pachowe. Tel.
884206442
• Sprzedam ciągnik C 355. Stan
dobry. Ogumienie 100 proc. Cena
do uzgodnienia. Tel – 913832525
• Zatrudnię kierowcę C+E, 3/1, trasy liniowe, tel. 609 49 39 89
• Oddam w dobre ręce małe kotki
wspaniałe, zabawne udomowione,
samodzielnie jedzą . 91 38 32 396
• Zatrudnię kierowcę C+E w Nowogardzie na trasie Szwecja - Polska , tel. 607 585 561.
• Sprzedam pianimp poniemieckie
koncertowe KAPS DREZDEN w db
stanie. cena 1550 zł. 660 580 146
• zatrudnię kierowcę kat. C+E,
POLSKA - SKANDYNAWIA, tel.
607585561
Zatrudnię osobę
do biura w spedycji,
wymagania: znajomość
j. niemieckiego
lub agnielskiego
Goleniów,
tel. 606 651 290
• Kupię tanio drzewo opałowe: buk,
dąb, jesion, brzoza. 600818444
• Sprzedam młode: byczka i jałówkę
rasy Limousine. Tel. 724637622
• Sprzedam świerk pospolity i srebny
z plantacji „ Tel. 602 10 11 18
• Nowe wózki spacerowe od 100 do
150 zł. Tel. 505-319-950.
• Sprzedam
kanapę
narożną,
skórzaną z fotelem. Stan idealny w
rozsądnej cenie. Tel. 607 241 243.
W108.1.ś.-czb.09.05-16.05
ZATRUDNIĘ
KIEROWCĘ C+E,
transport
międzynarodowy,
tel. 606 651 290
W108a.1.ś-czb.09.05-16.05
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ
C+E, transport krajowy,
tel. 606 651 290
W108b.1.ś-czb.09.05-16.05
Praca w Niemczech
- Opiekunki Osób Starszych
wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki
Tel: 666 096 761, 666 096 774
W20.2.ś-czb.07.03-d/o
e-mail: [email protected]
Informator lokalny
TELEFONY Alarmowe
Policja - 112; 997
Straz Pożarna - 998
Pogotowie Ratunkowe - 999
Pogotowie gazowe - 992
DZIWNÓW
Urząd Miejski, Szosowa 5
Straż Miejska, Mickiewicza 19
Posterunek Energetyczny, Słowackiego 17
Ośrodek Zdrowia, Mała 3
Urząd Pocztowy, Słowackiego 18
Kapitan Portu, Przymorze 4
Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
Mickiewicza 19
Biblioteka Publiczna, Reymonta 10
Opieka Społeczna, Mickiewicza 19
Apteki
• Bursztynowa
• ul. Kochanowskiego 3 • „Natura” Dziwnówek ul. Morska 12 • „Anen” Międzywodzie ul. Bałtycka 2 Banki
• Bank Pekao S.A. I/O Kamień Pom.
Inne
• Dom Kultury i Sportu • Posterunek Policji • Port - Basen Zimowy • Urząd Gminy GOLCZEWO
Urząd Miejski, Zwycięstwa 23
Posterunek Policji, Zwycięstwa 25
Miejsko – Gminna Biblioteka Miejska
Apteka
• ul. Niepodległości 9 Banki
• Bank BPH S.A. I/O Sz-n (Filia) • Bank Spółdzielczy
Inne
• Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie
- 91 327 51 63
- 91 381 41 07
- 91 381 34 71
- 91 381 37 03
- 91 381 37 37
- 91 381 33 40
-91 381 30 88
- 91 381 35 47
- 91 381 37 86
- 91 381 32 25
- 91 381 30 80
- 91 381 12 22
- 91 381 39 38
- 91 381 41 43
- 91 381 3227
- 91 381 3097
- 91 381 3340
- 91 327 51 63
- 91 386 01 27
- 91 386 05 93
- 91 382 55 71
- 91 386 05 78
- 91 386 05 06
- 91 386 01 08
- 91 386 01 01
- 91 383 23 25
- 91 383 23 90
KAMIEŃ POMORSKI
Apteki
• Avena ul. Mickiewicza 39
- 91 382 40 44
• „Pastylka” ul. Kopernika 26 - 91 382 15 00
• „Cefarm” ul. Dziwnowska 1 - 91 382 08 77
Banki
• Getin Bank
- 91 381 42 12
• Bank Pekao S.A. I/O - 91 382 02 38
• Bank Spółdzielczy
- 91 382 20 01
• Bank Pekao S.A.
- 91 382 00 35
- 91 387 63 33
• Bank BGŻ
Komunikacja
• Dworzec PKS - 91 382 05 52
• Dworzec PKP
- 91 382 06 64
Kultura
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - 91 382 05 41
• Kamieński Dom Kultury - 91 40 00 390
• MHZK - 91 382 23 73
• MOSiR
- 91 38 24 227
Służba zdrowia
„Rentgen” SC - 91 382 31 77
„Eskulap” NZOZ
- 91 382 06 61
„Remedium” NZOZ - 91 382 07 42
„Medyk” SC NZOZ j - 91 383 27 76
Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyc. - 91 384 20 61
„Partnermed” NZOZ
- 91 328 01 79
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia - 91 324 32 95
Samodzielny Publiczny ZOZ - 91 386 05 37
Przychodnia przy SPSR
- 91 392 13 56
„Vita” SC NZOZ
- 91 326 11 44
Inne
• Starostwo Powiatowe (ul. Wolińska 7b)
- sekretariat - 91 382 31 20
- sekretariat Starostów - 91 382 39 14
- sekretarz Powiatu - 91 382 39 17
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami - 91 382 39 23
- Wydział Finansowy - 91 382 39 25
- Wydział Komunikacji i Transportu
- rejestracja pojazdów - 91 382 39 21
- prawa jazdy - 91 382 39 29
Wydział Inwestycji i Promocji
- inwestycje - 91 382 39 24
- promocje - 91 382 39 30
Wydziały przy ul. Wolińskiej
• Wydział Edukacji i Kultury - 91 382 04 83
• Wydział Geodezji i Kartografii - 91 382 31 00
• Wydział Budownictwa
i Ochrony Środowiska - 91 382 41 99
• SANEPiD - 91 382 01 44
• Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta - 91 382 39 18
• Powiatowy Urząd Pracy - 91 382 02 85
• Urząd Miejski - 91 382 11 42
- 91 382 11 68
• Biuro Rady Miejskiej - 91 382 39 57
• Ośrodek Pomocy Społecznej - 91 382 27 79
• Komenda Powiatowa Policji - 91 382 55 11
• Prokuratura Rejonowa - 91 382 01 38
• Sąd Rejonowy - 91 382 56 26
• Areszt Śledczy - 91 382 09 39
Międzyzdroje:
Urząd Miejski, Książąt Pomorskich 5
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zwycięstwa 48, Lipowa 9
Straż Miejska, Książąt Pomorskich 5
Straż Pożarna, Kolejowa 25
Straż Graniczna, Kopernika
Urząd Morski, Skłodowskiej–Curie 18
Związek Gmin Wyspy Wolin, Cicha 2
Poczta Polska, Gryfa Pomorskiego 7
Nadleśnictwo Międzyzdroje,
Niepodległości 35 Apteki
• „Cefarm” ul. Zwycięstwa 9 • „Zdrój” ul. Światowida 17/6
• „Pomorska” ul. Szpitalna 10
• „Pod słońcem” ul. Krasickiego 10 - 91 327 56 31
- 91 327 56 38
- 91 328 08 72
- 91 327 56 40
- 91 328 05 69
- 91 328 03 63
- 91 328 25 65
- 91 328 01 19
- 91 328 04 22
- 91 328 01 40
- 91 3280202
- 91 328 06 37
- 91 328 01 54
- 91 328 17 55
- 91 328 20 71
- 91 328 22 41
ŚWIERZNO
• Punkt apteczny Świerzno 13
- 91 382 76 71
• Urząd Gminy - 91 383 26 95
WOLIN
Urząd Miejski - 91 328 13 22, 91 326 13 33
Komisariat Policji - 91 326 14 27
Apteki
• „Eskulap” ul. Słowiańska 5c - 91 326 24 20
ul. SŁOWIAŃSKA 1C
- 91 414 16 16
• „Słoneczna”, ul. Świerczewskiego 7
- 91 336 18 16
• „Na Zamkowej” ul. Zamkowa 17
- 91326 20 51
• Kołczewo – punkt aptec. ul. Pocztowa
- 91 327 89 82
Banki
• Bank Spółdzielczy
- 91 326 12 81
Kultura
• Ośrodek Kultury Miasta i Gminy
- 91 322 08 71
- 91 322 08 73
• Przystań Uczniowskiego Klubu Sportowego Albatros - 91 326 11 16
Woliński Park Narodowy, Niepodległości 3 - 91 328 07 27
- 91 328 07 37
O
16
Nr 18 (315)
Światowy Dzień Ziemi
Segregować z uśmiechem
W piątek, 25 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2
im. Leonida Teligi odbyły się apele z okazji Światowego Dnia Ziemi.
Grupa teatralna „Szuflandia”
pokazała uczniom klas 0-III
przedstawienie pod tytułem
„Żyj z przyrodą w zgodzie”.
Po przedstawieniu uczniowie
otrzymali Gazetkę Pedagoga
Szkolnego, która poruszała tematykę ochrony środowiska.
Uczniowie mogli przypomnieć
sobie, jak dbać o przyrodę i do
czego może doprowadzić jej
zatruwanie oraz lekceważenie podstawowych zasad ekologii. Dowiedzieli się również ile lat rozkładają się śmieci i na czym polega recykling.
Podczas apelu podsumowano
gminny konkurs plastyczny
kierowany do najmłodszych
z klas 0-III zatytułowany „Segreguję z uśmiechem”. Nagrody oraz wyróżnienia ufundowane przez Radę Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 2
w Kamieniu Pomorskim wręczyła jej przewodnicząca, pani
Lidia Radtke.
Wyniki konkursu:
Kategoria: Oddziały „0”
1. Hubert Markiewicz –
Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Bolesława Chrobrego
2. Mariusz Puchała – Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego
3. Maria Pruss – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława
Chrobrego
Wyróżnienia:
- Natalia Lassota – Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego
- Patryk Bajda – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława
Chrobrego
- Hubert Bodek – Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego
- Nicola Kozłowska – Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego
Kategoria: Klasy I – III
1. Martyna Kuczyńska –
Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Bolesława Chrobrego
2. Maciej Kacprzak – Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Leonida
Teligi
3. Martyna Grzybowska –
Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Leonida Teligi
Wyróżnienia:
- Krystian Stojek – Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Leonida
Teligi
- Martyna Andrzejczak –
Szkoła Podstawowa w Górkach Pomorskich
- Sebastian Gradek - Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego
Światowy Dzień Inwalidy w Świerznie
„Trzeba tylko dać szansę”
W sobotę, 26 kwietnia Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów obchodził Światowy Dzień Inwalidy. Uroczystość odbyła się w świetlicy wiejskiej w
Kaleniu.
Święto to ustanowione jest żeby pamiętać, że
wśród nas są osoby niepełnosprawne lub chore, które są wykluczone społecznie. – Organizując tę uroczystość naszym celem było dotarcie do jak największego kręgu społeczeństwa i informowanie, że każda
osoba niepełnosprawna posiada takie same prawa i
obowiązki, z jakich korzystają inni członkowie społeczeństwa. Uczestniczą w życiu społecznym na zasadach pełnoprawnych członków i mogą przyczyniać się
do jego rozwoju, jeśli tylko dana im będzie taka szansa
– powiedział Wójt Gminy Świerzno Krzysztof Atras.
Pan Janusz Licht Prezes PZERiI w Świerznie dodał, że osoba niepełnosprawna powinna korzystać z
pełnego równouprawnienia. Ma prawo do wolności
i bezpieczeństwa, prawo do swobody poruszania się
i do niezależnego życia, prawo do zdrowia, pracy i
edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym
i kulturalnym. Udział w uroczystości wzięli: Ks. To-
Jolantę Grochocką
24 kwietnia 2014 roku Pani Jolanta Grochocka odznaczona została złotym medalem za długoletnią
służbę przez Prezydenta Rzeczypospolitej.
Jolanta Grochocka obecnie
już emerytowany pracownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Oświaty w Kamieniu Pomorskim z rąk Pana Marka Tałasiewicza Wojewody Zachodnio-
pomorskiego odznaczona została złotym medalem za długoletnią służbę przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego.
600 840 600 lub 600 465 417
W104.1.s.k.09.05.30
GARAŻE BLASZANE WIATY
BRAMY GARAŻOWE
91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12, 698 230 205
www.partnerstal.pl
TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS
W26.O.07.03.d/o
Inf. GZOO Kamień
Dekanalny Konkurs Wiedzy
O naszym Janie Pawle II
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim w dniu
28 kwietnia br., odbył się już po raz szósty „Dekanalny Konkurs Wiedzy o św.
Janie Pawle II”.
REKLAMA
również dla osób z zajęciami
komorniczymi,
dochodami z mops,
zasiłkami i alimentami
Inf. Koło terenowe PZERiI w Świerznie
Prezydent odznacza
Inf. SP nr 2
Szybka pożyczka
masz Stroynowski, Wicestarosta Radosław Drozdowicz, Wójt Gminy Krzysztof Atras, Sekretarz Gminy Emilia Szczeblewska oraz emeryci, renciści i inwalidzi z terenu naszej Gminy. Poczęstunek dla zebranych gości przygotowały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Kalenia.
Honorowy patronat nad konkursem, objął Proboszcz
parafii pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim ksiądz kanonik Dariusz Żarkowski. Do konkursu zostali zaproszeni
uczniowie ze Szkół Podstawowych naszego dekanatu. Na
zaproszenie odpowiedziały dwie Szkoły Podstawowe: nr 1
z Kamienia Pomorskiego, w której dzieci zostały przygotowane przez s. Marinellę oraz Dziwnowa, w której dzieci
przygotowała Pani Teresa Winiarska. Dzieci uczestniczące w konkursie, to finaliści szkolnych konkursów wiedzy
o św. Janie Pawle II. Tym razem pytania do konkursu dotyczyły podstawowych wiadomości z życia św. Jana Pawła II oraz listu, który Papież napisał do dzieci. Komisja w
składzie: Iwona Kuliberda, Teresa Winiarska oraz ks. Daniel Sacik sprawdziła prace uczniów. W trakcie sprawdzania prac przez komisję, dzieci delektowały się słodkim po-
częstunkiem, który został ufundowany przez „Ciastkarnię
Piekarnię Żelek” z Kamienia Pomorskiego.
Laureaci konkursu to:
- I. miejsce: Adrianna Brząkała, uczennica Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim;
- II. miejsce: Weronika Staszak, uczennica Szkoły
Podstawowej im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w
Dziwnowie;
- III. miejsce: Aleksander Nowakowski i Marta
Kiersztyn, uczniowie Szkoły Podstawowej im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie.
Zwycięzcom konkursu, zostały wręczone wartościowe
nagrody. Dodatkowo, każdy uczestnik otrzymał książkę pt.: „Skarby narodowe”. Nagrody zostały ufundowane przez: Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim oraz Burmistrza
Miasta Kamień Pomorski. Dziękujemy za nagrody i gratulujemy laureatom. Dziękujemy księdzu Proboszczowi
Dariuszowi Żarkowskiemu, księdzu Danielowi Sacikowi,
Pani Dyrektor Elżbiecie Słowik, Państwu Żelkom, Radzie
Rodziców, Panu Burmistrzowi Bronisławowi Karpińskiemu, nauczycielom, oraz obsłudze Szkoły Podstawowej nr
2 w Kamieniu Pomorskim.
Inf. SP nr 2
W13.2.o.07.03.d/o
www.dziennikkamienski.pl

Podobne dokumenty