Dzień Dziecka to święto wszystkich dzieci: małych i tych trochę

Transkrypt

Dzień Dziecka to święto wszystkich dzieci: małych i tych trochę
Dzień Dziecka to święto wszystkich dzieci: małych i tych trochę
większych (gimnazjalistów).
Jak co roku w naszej szkole z tej okazji nauczyciele wychowania
fizycznego zorganizowali Dzień Sportu, w ramach którego
odbywały się rozgrywki międzyklasowe. Każda klasa wystawiła
swoją reprezentację,
Po zakończonych rozgrywkach
nagrodzeni słodyczami.
wszyscy
uczniowie
zostali

Podobne dokumenty