Burmistrz w ogniu pytań

Transkrypt

Burmistrz w ogniu pytań
Burmistrz w ogniu pytań
Wpisany przez redakcja
środa, 14 kwietnia 2010 19:09
{jcomments off}
Sesja Rady Miejskiej
W marcu sesja Rady Miejskiej w Jaworze wypadła w przedświąteczny czas, ale trwała długo,
bo i dużo spraw było do omówienia, a szczególnie dużo było interpelacji zgłoszonych przez
radnych. Radny Waldemar Koluszko ponownie upomniał się o zestawienie pozyskanych przez
miasto środków pieniężnych z zewnątrz. Skierował też pytanie do Andrzeja Madeja przewodniczącego Rady Miejskiej o premie i nagrody przyznane burmistrzowi Arturowi
Urbańskiemu.
Radny Andrzej Kobes zgłosił kilka pytań: kiedy będą bezpieczni piesi na ul. Kuzienniczej przy
cmentarzu komunalnym, koło którego stoją wielkie kałuże wody, utrudniające poruszanie się; o
podanie ostatecznego terminu remontu nawierzchni ulicy Głuchej od strony Mickiewicza,
ponieważ do tej pory brak konkretnej odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje w tej sprawie; o
wykaz wyciętych i nasadzonych drzew; o przyjęcia do przedszkoli; o przeznaczenie terenu po
Spółdzielni „Inprodus”.
Radna Teresa Prokopek - Stępniak zapytała, czy zasiłki z MOPS-u nie są ograniczane z
powodu braku pieniędzy. Zwróciła uwagę na konieczność przerwania wycinki drzew ze względu
na budzenie się przyrody do życia. Wnioskowała o zajęcie się kanalizacją przy ul. Wrocławskiej
i Zagrodowej i ujęcie tej pozycji w wydatkach na bieżący rok.
Radny Janusz Agdan zaproponował montaż mostków do Ratusza, dla wygody pracowników
Urzędu i mieszkańców, na czas remontu Rynku. Mówił o wysokich dopłatach za wodę, którą
mieszkańcy spółdzielczych bloków biorą z miasta. Stwierdził, że przyczyną wysokiego poboru
wody mogą być zanieczyszczone brudną wodą z rur miejskich wodomierze. Wnioskował także
1/3
Burmistrz w ogniu pytań
Wpisany przez redakcja
środa, 14 kwietnia 2010 19:09
o
pilny remont chodnika przy ul. Witosa przy byłej kotłowni.
Radny Tadeusz Zatorski zwrócił uwagę na śmietnisko wzdłuż Nysy Szalonej, szczególnie na
odcinku ulicy Limanowskiego, oraz wypłukane spoiny na gzymsach wieży ciśnień, zagrażające
przechodniom w razie wykruszenia się cegieł. Radny Zbigniew Dynowski wnioskował o
wymianę żarówek ulicznych przy Żeromskiego i o lampy uliczne na Czarnieckiego. Radny
Waldemar Struzik zaapelował o wykonanie chodnika z tyłu kościoła św. Faustyny przy ul.
Sikorskiego na Przyrzeczu. Na interpelacje zgłoszone na piśmie odpowie burmistrz. Na pytanie
radnego M. Koluszki o nagrody i premie dla burmistrza Andrzej Madej odpowiedział, że nie były
one przyznawane.
W sprawach różnych radny Andrzej Kobes wyraził wątpliwość co do prawidłowej selekcji drzew
do wycinki, sugerując celowe kwalifikowanie zdrowych drzew do wycięcia, aby pozyskać opał.
Tym stwierdzeniem rozgniewał radnego Tadeusza Żmudy, który stanowczo zaprzeczył takim
praktykom.
Płacimy za lokatora TBS
Sporo czasu zajął punkt dotyczący zmian w budżecie. Radny Janusz Agdan zapytał, dlaczego
gmina musi wypłacać TBS-owi pieniądze. Chodzi o 16.098,00 zł „na koszty postępowania
sądowego oraz odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”.
Radca prawny UM wyjaśniła, że gmina zobowiązana jest ustawowo do zapłaty za lokatora,
który uchyla się od płacenia czynszu w TBS-ie, jeżeli nie jest w stanie zapewnić mu lokalu
socjalnego. Taka sytuacja ma miejsce w naszym mieście i dlatego, póki nie znajdzie się lokal
socjalny, wszyscy mieszkańcy muszą
partycypować w utrzymaniu
niewypłacalnego lokatora. Takie są przepisy. Wywiązała się dyskusja, podczas której
podnoszono zbyt lekkomyślne przydzielanie mieszkań przez TBS-y ludziom, którzy nie mają
dochodów na odpowiednio wysokim poziomie.
Burmistrz objaśniał radnym pozostałe przesunięcia w budżecie, m.in. na zadanie inwestycyjne
związane z budową multicentrum (Gimnazjum nr 1 przy ul. Moniuszki) oraz ok. 5 tys. zł z
przeznaczeniem na zapewnienie nadzoru autorskiego w Rynku (podłączenia do fontanny i
lamp).
2/3
Burmistrz w ogniu pytań
Wpisany przez redakcja
środa, 14 kwietnia 2010 19:09
Szansa dla bezrobotnych?
Burmistrz Artur Urbański poinformował radnych o planowanych działaniach firmy Global, która
chce przenieść znaczną część produkcji do Jawora z Radomia. Zwiększenie produkcji w d.
Pollenie to szansa dla Jaworzan. Spodziewać się można zwiększenia zatrudnienia o około 200
osób, ale to dopiero za rok. Burmistrz już teraz zlecił wykonanie dokumentacji na podłączenie
dodatkowej sieci wodnej do „Polleny”. Teraz czeka na kosztorys. Jeżeli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, to uda się stworzyć dodatkowe miejsca pracy. Może to być nadzieją dla tych,
którzy znajdą się w grupie zwolnionych z Kuźni.
AKa
{moscomment}
3/3

Podobne dokumenty