Między misją a krucjatą: konfrontacje religijne w średniowieczu

Transkrypt

Między misją a krucjatą: konfrontacje religijne w średniowieczu
Międzynarodowe warsztaty historyczne pt.
„Między misją a krucjatą: konfrontacje religijne w średniowieczu”
(7 czerwca 2013 r., Sala Kolumnowa, Instytut Historyczny UW)
10.00 – Inauguracja obrad.
10.15 – Prof. Dr. Philippe Buc (Universität Wien), Theological meaning and
meaningfulness of the First Crusade.
11.15 – Dr hab. Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski), Od łupiestwa do
krucjaty. Wojny Bolesława III Krzywoustego z Pomorzanami w oglądzie autorów
z XII wieku.
12.15 – Prof. dr hab. Leszek Paweł Słupecki (Uniwersytet Rzeszowski),
Chrześcijańskie i antyczne motywy w starogermańskich i staroskandynawskich
mitach i wierzeniach przed konwersją.
13.15 – Przerwa obiadowa.
14.15 – mgr Wojciech Oczkowski (UW), Dlaczego Karol Wielki wyprawił się
w 772 roku do Saksonii? Rozważania o narodzinach idei wojny misyjnej
w II połowie VIII wieku.
14.45 – mgr Maksymilian Sas (UW), Podstawy ideowe wczesnośredniowiecznej
wojny misyjnej. Zbrojna ewangelizacja Awarów w końcu VIII wieku.
15.15 – mgr Paweł Figurski (UW, Collegium Invisibile), Relacja Thietmara
z Merseburga na temat bitwy nad Lechem – przyczynek do dziejów ottońskiej
liturgii wojennej.
15.45 – Przerwa na kawę.
16.00 – Anna Laskowska (UW), Fons et origo sanctae catholicae fidei.
Działalność chrystianizacyjna i ewangelizacyjna Bolesława Chrobrego.
16.30 – mgr Rafał Rutkowski (UW), Olaf Tryggvason jako chrystianizator Islandii.
17.00 – mgr Marcin Sałański (UW), Zdobywcy, misjonarze, prawodawcy – uwagi
wokół ideologiczno-religijnego obrazu Krzyżaków w kronice Piotra z Dusburga.
17.30 – Dyskusja podsumowująca.
18.00 – Zamknięcie warsztatów.
Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne referatów i dyskusji.

Podobne dokumenty