Mapowanie i analiza strumienia wartości

Komentarze

Transkrypt

Mapowanie i analiza strumienia wartości
Mapowanie i analiza strumienia wartości
Cel szkolenia
Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności posługiwania się metodą
Mapowania Strumienia Wartości. Uczestnicy nabędą umiejętności samodzielnego
wykorzystywania narzędzia do analiz procesów.
Profil uczestnika
•
•
•
•
Kadra zarządzająca:
o Właściciele przedsiębiorstw
o Prezesi przedsiębiorstw
o Dyrektorzy produkcji
Kadra kierownicza:
o Kierownicy produkcji
o Kierownicy działów
o Brygadziści
Specjaliści:
o Specjaliści ds. organizacji produkcji
o Inżynierowie procesów
o Technolodzy
o Zarządzający procesami
Pracownicy przedsiębiorstwa:
o Operatorzy maszyn
o Monterzy
o Spawacze
o Każdy pracownik przedsiębiorstwa
Zakres oraz tematyka szkolenia obejmują
•
•
•
•
•
•
•
Wstęp do Lean Management (Omówienie genezy powstania techniki Lean
Management)
Zasady Lean Management (Omówienie 5 głównych zasad Lean Management)
Wartość dodana (Omówienie pojęcia marnotrawstwa, rodzaje i sposoby
identyfikacji marnotrawstwa)
Pojęcie związane z mapowaniem strumienia wartości (Definicje
podstawowych pojęć)
Wybór rodziny produktów (Jak wybrać przedstawicieli produktów do
mapowania?)
Mapa stanu obecnego (Sposoby zbierania informacji do stworzenia mapy
stanu obecnego)
Mapa stanu przyszłego (Mapa stanu przyszłego jako elementy redukcji
marnotrawstwa)
•
Plan wdrażania zmian (Jak zaplanować i wdrożyć zmiany z pomocą mapy
strumienia wartości)
Czas szkolenia: 8 godzin
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o szkoleniu
Opis koncepcji
Mapowanie strumienia wartości jest to technika polegająca na opisywaniu w sposób
graficzny jak wygląda przepływ strumienia wartości w oczach klienta od początku do
końca procesu. Wykorzystując tą technikę można zidentyfikować miejsca
występowania marnotrawstwa, a po ich analizie sposób na ich ograniczenie lub
eliminację. Mapowanie polega na przejściu przez proces i zaznaczeniu przepływów
zarówno materiałów, jak i informacji.

Podobne dokumenty