Pomoce dydaktyczne dla przedszkoll

Transkrypt

Pomoce dydaktyczne dla przedszkoll
Oferta wyprzedażowa ważna do 21 października br. lub do wyczerpania zapasów.
Zestaw podstawowy do rozwoju zdolności motorycznych
cena
katalogowa
brutto
399,00 zł
BE2-M2002
cena
promocyjna
brutto
199,50 zł
Zestaw zawiera cegiełki, pręty i równoważnie
wspomagające rozwój koordynacji ruchowej. Zestaw
rozwijający zdolności motoryczne jest idealny dla różnych
grup wiekowych i spełnia wymagania związane zarówno z
ćwiczeniami rozwojowymi, jak i tematycznymi.
Skład zestawu: cegiełka pełna - 4 szt. (27x13,5x8,5 cm),
cegiełka-połówka - 4 szt. (13,5x13,5x8,5cm),
równoważnia - 4 szt. (80x13,5x4 cm), pręt - 4 szt. (70x2,8
cm) Wszystkie elementy wykonane z wysokiej jakości
tworzywa sztucznego.
.
Skrzynia gimnastyczna (KM2105)
BE2-M6002
cena
katalogowa
brutto
799,00 zł
cena
promocyjna
brutto
199,00 zł
Skrzynie mogą być układane w zależności od wieku i
możliwości dzieci maksymalnie do trzech warstw.
Tworzywo, z którego zostały wykonane ułatwia dzieciom
przeskakiwanie i wskakiwanie na nie, a także pozwala
na zwiększenie poczucia równowagi. Skład zestawu:
odskocznia 1 szt. skrzynie gimnastyczne 3 szt.
Wymiary: Skrzynia dolna 55x37x15 cm, skrzynia
środkowa 51,6x33,6x15cm, skrzynia górna
48,3x30,3x15cm, odskocznia 54,5x39x10cm
Zestaw Plansz Edukacyjnych - 30 tematów
cena
katalogowa
brutto
ZPE
99,00 zł
cena
promocyjna
brutto
55,00 zł
Zestaw 15 dwustronnych plansz edukacyjnych to propozycja 30 tematów w
bogatej szacie graficznej. Plansze stanowią atrakcyjną pomoc dydaktyczną w
zajęciach prowadzonych metodami aktywizującymi. Plansze można
wykorzystać zarówno w edukacji przedszkolnej, jak i wczesnoszkolnej. Treści
są skorelowane z wybranymi kręgami tematycznymi zawartymi w pakietach.
Komplet plansz umieszczony jest w wygodnej teczce, plansze są formatu A2
(59,5 x 42 cm).
Tematyka plansz:
Na łące, Rzeka, W górach, W lesie, Na polu, W sadzie, W ogrodzie , Jesień w
przyrodzie, Zwierzęta zimą, Zwierzęta w dzień i w nocy, Pory roku, Warstwy
lasu, Wiatr, W ogrodzie botanicznym, Nad morzem, Mazury, Transport
rzeczny, Środki transportu - powietrze, Środki transportu, Legenda o Gnieźnie,
Gdańsk, Kraków, Warszawa, Podwodny świat, Na pustyni, W dżungli, Na
sawannie, W Chinach, Na biegunie, Przyroda Australii. Do plansz dostępne są
scenariusze zajęć.
Barwinkowe studio Kolorowanki wielkoformatowe A3-42x30cm
cena
katalogowa
brutto
19,90 zł
cena
promocyjna
brutto
MLP3BS
13,93 zł
Plansze są graficznie identyczne z Zestawem plansz
edukacyjnych (ZPE), który jest dla dziecka wzorem
według którego dobiera kolory. Zestaw 30-u
edukacyjnych kolorowanek w dużym formacie – A3.
Dzięki kolorowankom dziecko ćwiczy ruch całego
ramienia, tym samym przygotowuje się do nauki
pisania. Jest to fantastyczny materiał rozwijający
wyobraźnię, poczucie estetyki oraz poszerzający wiedzę
na temat świata przyrody, wybranych miast Polski oraz
środków transportu.
Barwinkowe pole Kolorowanki wielkoformatowe A2-59x42 cm
cena
katalogowa
brutto
19,90 zł
cena
promocyjna
brutto
MLP3BP
13,93 zł
Zestaw 16-u edukacyjnych kolorowanek w bardzo
dużym formacie – A2. Dzięki kolorowankom dziecko
ćwiczy ruch całego ramienia, tym samym przygotowuje
się do nauki pisania. Jest to fantastyczny materiał
rozwijający wyobraźnię, poczucie estetyki oraz
poszerzający wiedzę na temat świata przyrody.
Kolorowanki wielkoformatowe polecamy do prac
grupowych i indywidualnych.
Plansza Cztery pory
roku
Plansza Cztery pory roku
cena
katalogowa
brutto
109,00 zł
cena
promocyjna
brutto
65,00 zł
Przestrzenna plansza edukacyjna – Cztery pory roku.
Na każdym z czterech boków planszy przedstawiona
jest inna pora roku. Duże kolorowe ilustracje zachęcają
do rozmowy na temat zmian zachodzących w
przyrodzie, opisywania i nazywania prezentowanych
roślin i zwierząt oraz do wymieniania prac
wykonywanych w ogrodzie w zależności od pory roku.
Konstrukcja pomocy uświadamia dzieciom cykliczność
pór roku. Plansza jest doskonałą pomocą do pracy
metodami aktywizującymi. Do planszy dostępne są
scenariusze zajęć. Wysokość planszy 47 cm.
Plansza Miasto
Plansza Miasto
cena
katalogowa
brutto
79,00 zł
cena
promocyjna
brutto
30,00 zł
Przestrzenna plansza „Miasto” ułatwia prowadzenie zajęć
dotyczących charakterystyki elementów należących do
miejskiego krajobrazu. Na planszy uwzględniono typową
miejską zabudowę – szklane i betonowe wieżowce, tereny
rekreacyjne, a także siedziby instytucji, których nie może w tej
przestrzeni zabraknąć: urząd miasta, teatr, kino, poczta,
muzeum, lokale usługowo-handlowe, hala sportowa,
placówka szkolno-przedszkolna, hotel, bank, szpital, straż
pożarna, komisariat policji, restauracja, kawiarnia, budynki
mieszkalne. Zarówno cała plansza, jak i poszczególne jej
elementy mogą być podstawą do dyskusji, dzięki której dzieci
zdobędą wiadomości o przeznaczeniu i funkcjach
wyeksponowanych miejsc. Plansza jest nieocenioną pomocą
w kształtowaniu wiedzy ogólnej o środowisku, w którym
żyjemy. Wysokość planszy 48 cm, szerokość maks. 190 cm.
Plansza Matematyka
Plansza Matematyka
cena
katalogowa
brutto
139,00 zł
cena
promocyjna
brutto
79,00 zł
Przestrzenna plansza edukacyjna – Matematyka.
Pomoc składa się z rozkładanej planszy oraz
klasera, w którym przechowuje się elementy do
ustawiania i zawieszania na planszy (szablony:
zwierząt, owoców, ptaków, skrzynek, drabinki,
krzaków). Jest doskonałą pomocą w kształceniu
podstaw matematyki – liczenia w zakresie 20 i
ćwiczenia relacji przestrzennych. Daje
nauczycielowi możliwość przeprowadzenia ciekawej
lekcji metodami aktywizującymi. Duża liczba
elementów, którymi można planszę uzupełniać,
gwarantuje uczestnictwo w zajęciach wszystkich
dzieci. Do planszy dostępne są przykładowe
scenariusze zajęć.
Plansza Układ
Słoneczny
Plansza Układ Słoneczny
cena
katalogowa
brutto
109,00 zł
cena
promocyjna
brutto
55,00 zł
Przedstrzenna plansza edukacyjna – Układ Słoneczny.
Pomoc dydaktyczna przybliżająca uczniom budowę
Układu Słonecznego. Ilustruje układ planet oraz
prezentuje ciekawe informacje na temat każdej z nich.
Dodatkowym atutem planszy są interesujące zdjęcia
pochodzące m.in. ze zbiorów NASA. Plansza po
rozłożeniu ma. 3 metry szerokości.
Przygotowano ją specjalnie z myślą o pracy z uczniami
poza szkolną ławką. Jest doskonałą pomocą w
prowadzeniu zajęć metodami aktywizującymi.
Zachowano proporcje w wielkości planet i Słońca. Do
planszy są dostępne scenariusze zajęć.
Infografiki Edukacyjne - 20 tematów, format A1
cena
katalogowa
brutto
IE
129,00 zł
cena
promocyjna
brutto
69,00 zł
Infografiki edukacyjne to: - doskonała pomoc dydaktyczna
zgodna z podstawą programową
- realistyczne ilustracje oraz zdjęcia ułatwią dzieciom
poznawanie otaczającego świata
- ciekawa tematyka plansz, pozwoli uatrakcyjnić zajęcia
dydaktyczne
- zestaw 20 infografik w formacie A1 (84 x 59,5 cm), 10
dwustronnych plansz.
Tematyka plansz:
Czy znasz tych Polaków? Postacie historyczne.,
Czy znasz tych Polaków? Postacie współczesne.,
Rośliny chronione w Polsce., Zwierzęta chronione w
Polsce., Polskie owoce jadalne., Owoce z różnych
stron świata., Nasza ulica., Nasze domy., Jak
mieszkają ludzie na całym świecie?, Energia.,
Dotyk., Słuch., Smak i Węch., Wzrok., Polskie
symbole narodowe., Kto sprawuje władzę w
Polsce?, Historia portretu., Warzywa., Gdzie wokół
nas jest symetria?, Czy zwierzęta mają domy?
Drewniane domino wysokości - 45 elementów
cena
katalogowa
brutto
BJ1-1400857
319,00 zł
cena
promocyjna
brutto
159,00 zł
Zestaw umożliwia poznawanie liczb w zakresie od 1 do 10 w
wymiarze „wysokości”, a także ćwiczy koordynację rąk i oczu i
umiejętności motoryczne. Tak jak w tradycyjnym dominie, pasujące
kamienie umieszcza się obok siebie w taki sposób, że wartość
pierwszego kamienia wyznacza wartość następnego. Domino uczy
porównywania, rozpoznawania i różnicowania, a także wizualnego
określania wysokości i rozmiaru. Wszystkie kamienie domina
wykonane są z drewna bukowego, a ich brzegi wykończone są w
sposób zapewniający dobry uchwyt. Skład zestawu: 45 kamieni o
różnej wysokości Klocek pomiarowy z podziałką od 1 do 10 cm
Wym.: klocek pomiarowy – 10x3x3 cm kamień domina – od 2 do
10x6x3 cm.
Zestaw w drewnianym pudełku o wymiarach: 37 x 23 x 14 cm.
Klocki konstrukcyjne
MR1-2202494
cena
katalogowa
brutto
399,00 zł
cena
promocyjna
brutto
199,00 zł
Zestaw służący rozwijaniu wyobraźni przestrzennej,
składający się ze 100 klocków w pięciu różnych
kolorach oraz kompletu 20 kart przedstawiających
propozycję trójwymiarowych konstrukcji. Wymiary
jednego klocka 13x18 cm.
Nawigacja: stos łupów
MJ1-3310
cena
katalogowa
brutto
329,00 zł
cena
promocyjna
brutto
164,50 zł
Praca z zestawem wymaga od dzieci skupiania się
na 4 głównych widokach. Dzieci patrzą pod różnymi
kątami na ułożone klocki, które z każdej ze stron
wyglądają inaczej. Gra poprawia orientację
przestrzenną oraz stymuluje myślenie
ukierunkowane na rozwiązywanie problemów.
Całość zapakowana w drewniane pudełko.
Cudowne koła
MJ1-90250
cena
katalogowa
brutto
599,00 zł
cena
promocyjna
brutto
299,00 zł
Cudowne koła umożliwiają dzieciom poznanie zasad
obracania przedmiotów, a także uświadamiają im, że
ruch obrotowy można przenieść także na inne
przedmioty.
Idealna równowaga
MJ1-90251
cena
katalogowa
brutto
699,00 zł
cena
promocyjna
brutto
349,00 zł
Zestaw ułatwia dzieciom zrozumienie, że stabilność
może zależeć od kształtu, wagi i podparcia danego
przedmiotu. Całość zapakowana w drewniane pudełko.
Magiczna mechanika
MJ1-90252
cena
katalogowa
brutto
529,00 zł
cena
promocyjna
brutto
264,50 zł
Zestaw zapoznaje dzieci z działaniem maszyn, pokazując
jednocześnie możliwość zdalnego sterowania. Zadaniem
dzieci jest budowanie płynnie działających mechanizmów z
wykorzystaniem prętów i osi wchodzących w skąd zestawu.
Na dołączonych kartach znajdują się przykłady różnych
mechanizmów, które dzieci z łatwością mogą wykonywać
samodzielnie. Zestaw umożliwia zbudowanie np. urządzenia
przenoszącego kulki lub mechanizmu, w którym elastyczna
taśma ciągnie obracający się pręt.
Skąd zestawu: 24 karty ze wzorami, drewniana plansza do
budowania mechanizmów, 13 prętów o różnej długości, 4
osie, koraliki i elastyczna taśma. Całość zapakowana w
drewniane pudełko.
Zdrowie i higiena
DA1-30056
cena
katalogowa
brutto
108,00 zł
cena
promocyjna
brutto
54,00 zł
Komplet 4 dwustronnych plansz ściennych o wym. 70 x
50 cm. Zestaw przedstawia tematy związane ze
zdrowiem i higieną osobistą. Plansze wydrukowane na
zmywalnym tworzywie sztucznym.
Plansza Układ
Słoneczny
Multiprzedszkole. Zabawy badawcze
cena
katalogowa
brutto
19.9
cena
promocyjna
brutto
13,93 zł
Publikacja zawiera scenariusze zabaw i karty pracy dla
dzieci w wieku przedszkolnym. Jej głównym założeniem
jest ODKRYWANIE, służące wyjaśnieniu
funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek.
Niniejsza pozycja zawiera propozycje zabaw
badawczych, które zachęcają dzieci do stawiania
hipotez, wyciągania wniosków z obserwacji, pobudzają
do myślenia i odkrywania.
Teczka zawiera 20 kart formatu A3. Do każdej z kart
dołączony jest scenariusz zajęć.
Raczek – tabliczka do ćwiczeń grafomotorycznych
cena
katalogowa
brutto
RaczekBox
59,00 zł
cena
promocyjna
brutto
29,00 zł
Tabliczka jest niezastąpioną pomocą w przeprowadzaniu
ćwiczeń grafomotorycznych. W trakcie nauki pisania dziecko
ćwiczy grafomotorykę, rysując szlaczki, znaki literopodobne i
cyfropodobne. Raczek stanowi pomoc dydaktyczną przydatną
także podczas omawiania treści matematycznych,
przyrodniczych, społecznych i plastycznych. W skład Raczka
wchodzą: pojedyncza tablica magnetyczna w plastikowej
obudowie z folią do pisania, zestaw 25 kart z szablonami,
pisak z gąbką do ścierania. Raczek rozwija nie tylko
sprawność manualną dziecka, ale jest także cenną inspiracją
do działań twórczych. Numer zalecenia MEN - 1805/2005
Przyszła mama
BB2-17024
cena
katalogowa
brutto
89,00 zł
cena
promocyjna
brutto
44,50 zł
Uproszczona prezentacja pokazująca rozwój dziecka,
przebieg ciąży oraz zmiany w wyglądzie przyszłej
mamy. Zestaw składa się z 27 elementów.
W mieście - puzzle drewniane
NN1-387080
cena
katalogowa
brutto
89,00 zł
cena
promocyjna
brutto
44,50 zł
Zestaw drewnianych puzzli składający się z 48
elementów, przestawiający miasto. Wymiary 42 x 32 cm
Na wsi - puzzle drewniane
NN1-387079
cena
katalogowa
brutto
89,00 zł
cena
promocyjna
brutto
44,50 zł
Zestaw drewnianych puzzli składa się z 35 elementów.
Puzzle po złożeniu przestawiają wiejski krajobraz.
Wymiary 42 x 32 cm.
Trójwymiarowe puzzle
HL1-LER2240
cena
katalogowa
brutto
45,00 zł
cena
promocyjna
brutto
22,50 zł
Zestaw zapewniający mnóstwo rozrywki miłośnikom
łamigłówek w każdym wieku. Z 12 trójwymiarowych
elementów można tworzyć setki kombinacji, doskonaląc
jednocześnie umiejętności z zakresu podstawowej
geometrii i rozwiązywania problemów. Instrukcja
zawiera ponad 50 łamigłówek na 3 poziomach
trudności.
Kolorowe liczydło - pióro pojedyncze
AE1-2007
cena
katalogowa
brutto
3,90 zł
cena
promocyjna
brutto
1,95 zł
Liczydło zawiera rząd dziesięciu korali. Pojedyncze
liczydła można z sobą łączyć. Liczydła pozwalają na
kształtowanie umiejętności liczenia i odliczania oraz na
wprowadzanie różnego rodzaju prostych działań
matematycznych.
Domino magnetyczne prostokątne małe
cena
katalogowa
brutto
AE1-3035
29,00 zł
cena
promocyjna
brutto
14,50 zł
Domino składa się z 64 magnetycznych elementów
przedstawiających figury geometryczne pogrupowane
według kształtów i kolorów. Koło, prostokąt, trójkąt,
kwadrat w kolorach czerwonym, niebieskim, zielonym i
żółtym. Wymiary pojedynczej kostki: 20 x 40 x 5 mm.
Domino magnetyczne prostokątne duże
cena
katalogowa
brutto
AE1-3015
59,00 zł
cena
promocyjna
brutto
29,50 zł
Domino prostokątne duże składa się z dwóch
kompletów podzielonych na następujące grupy:
Przeciwieństwa (21 elementów) oraz Czynności i
narzędzia (11 elementów). Zestaw umożliwia utrwalanie
nazewnictwa cech a także czynności i narzędzi
służących do ich wykonywania. Dzieci uczą się kojarzyć
ze sobą pasujące elementy, a poprzez nazywanie
różnych przedmiotów, czynności wzbogacają
słownictwo. Domina mogą być układane zarówno na
magnetycznej tablicy, jak i na szkolnej ławce lub na
biurku, mogą być wykorzystane zarówno w pracy
indywidualnej, jak i podczas zajęć grupowych.
Tabliczka metalowa z magnetyczną układanką 46 x 44 cm
cena
katalogowa
brutto
79,00 zł
AE1-3008
cena
promocyjna
brutto
39,50 zł
Pomoc ta pozwala na poszerzenie wiedzy dziecka związanej z jego
bliższym i dalszym otoczeniem (ja, moja rodzina, moi koledzy, szkoła
itp.) oraz kształtowanie takich pojęć jak: siostra, brat, babcia,
dziadek itp. Zestaw składa się z tablicy magnetycznej oraz
magnetycznych elementów przedstawiających postacie i przedmioty.
Po prawidłowym złożeniu elementy magnetyczne tworzą koło,
wewnątrz którego znajduje się postać dziecka, a na jego okręgu
wizerunki postaci i miejsc związanych z jego bliższym i dalszym
otoczeniem. Układanka przeznaczona jest zarówno do pracy
zespołowej, jak i indywidualnej, a trwałość poszczególnych
elementów umożliwia korzystanie z niej przez wiele lat. Do zestawu
dołączona jest instrukcja pomagająca w prowadzeniu zajęć z
wykorzystaniem zestawu.
EP1-10085560148N100
Liczby w kolorach (duże elementy), 19 szt.
cena
katalogowa
brutto
50,00 zł
cena
promocyjna
brutto
25,00 zł
Liczby w kolorach w wersji demonstracyjnej dla
nauczyciela. Zestaw zawiera 19 dużych elementów z
tworzywa sztucznego. Liczby w kolorach to bardzo
popularna i lubiana pomoc dydaktyczna do nauki
podstaw arytmetyki. Wymiary najdłuższego elementu to
100 cm x 2 cm x 2 cm.
Zegar uniewersalny 24-godzinny
AE1-3037
cena
katalogowa
brutto
79,00 zł
cena
promocyjna
brutto
39,50 zł
Zegar 24-godzinny uniwersalny zbudowany jest z trzech
tarcz o różnej średnicy oraz różnokolorowych
wskazówek. Dzięki swojej budowie zegar pozwala na
stopniowe wprowadzanie pojęcia sekundy, minuty oraz
godziny w ujęciu dwunasto- i
dwudziestoczterogodzinnym. Zestaw umożliwia
kształtowanie pojęcia upływu czasu i zrozumienie
podziału doby na dzień i noc. Uczy odczytywania
godzin, pokazując, że doba ma 24 godziny, a tarcza
tradycyjnego zegara tylko 12. Do zegara dostępne są
scenariusze zajęć. Średnica zegara: 30,5 cm.
Zegar spiralny
AE1-3038
cena
katalogowa
brutto
89,00 zł
cena
promocyjna
brutto
44,50 zł
Zegar 24-godzinny spiralny umożliwia wskazywanie po
kolei 24 godzin doby w trakcie 2 kolejnych obrotów
wskazówki. Zestaw umożliwia kształtowanie pojęcia
upływu czasu i zrozumienie podziału doby na dzień i
noc. Uczy odczytywania godzin, pokazując, że doba ma
24 godziny, a tarcza tradycyjnego zegara tylko 12.
Średnica zegara: 30,5 cm.
AS4-3579694/
A/LITERY
Kolorowy alfabet do tablicy magnetycznej
cena
katalogowa
brutto
11,00 zł
cena
promocyjna
brutto
5,50 zł
Kolorowy alfabet z magnesami do zawieszenia na
tablicy magnetycznej. Zestaw zawiera po 1 sztuce
wszystkich liter alfabetu, znak zapytania, wykrzyknik
oraz kropki i przecinki. Wys. 3,3 cm.
Magnetyczna linijka z alfabetem
AE1-1010
cena
katalogowa
brutto
59,00 zł
cena
promocyjna
brutto
29,50 zł
Zestaw składa się z kompletu dwustronnych,
magnetycznych płytek, na których z jednej strony
umieszczono małą, a z drugiej wielką literę.
Do zestawu dołączona jest także magnetyczna linijka,
na której powinny być układane literki. Liczba
poszczególnych liter wchodzących w skład zestawu
odpowiada częstotliwości ich występowania w języku
polskim.
Srodek dydaktyczny zalecany przez Ministra Edukacji
Narodowej do użytku w przedszkolach, szkołach
podstawowych oraz w kształceniu specjalnym. Numer
na liscie zalecanych srodków dydaktycznych
2308/2007.
Do linijki dostępne są scenariusze zajęć, przykłady
zabaw i gier (wybieranie liter, głoskowanie, odgadywanie
wyrazów, anagramy).
ZAE1-1003/M ZAE11003/K
Pierwsze litery - tabliczka suchościeralna z szablonami
cena
katalogowa
brutto
59,00 zł
cena
promocyjna
brutto
35,00 zł
Bardzo lubiany przez dzieci zestaw pomagający w
nauce pisania i czytania. Pierwsze litery umożliwiają
przeprowadzanie szeregu ćwiczeń związanych m.in. z
koordynacją wzrokowo-ruchową i sprawnością
manualną. W skład zestawu wchodzi tabliczka
magnetyczna z folią, plastikowa podstawa, mazak
suchościeralny oraz komplet 27 szablonów z wzorami i
literami.
Tabliczka w wersjach z szarą ramką (M) lub żółtą ramką
(K).
Komplet umieszczony w kolorowym kartonowym
pudełku.
ZAE1-1001/M ZAE11001/K
Portrety – poznajemy emocje
cena
katalogowa
brutto
79,00 zł
cena
promocyjna
brutto
35,00 zł
Zestaw umożliwia przeprowadzenie nieograniczonej ilości zabaw,
które pomogą dziecku w atrakcyjny sposób poznawać i rozróżniać
podstawowe stany emocjonalne i sposób ich wyrażania poprzez
mimikę twarzy. Proponowane ćwiczenia sprzyjają wzbogacaniu
słownictwa zarówno o pojęcia związane z nazywaniem i
charakteryzowaniem poszczególnych części twarzy, jak i z pojęciami
nazywającymi, opisującymi i wyrażającymi stany emocjonalne.
Komplet folii przedstawiających różne elementy twarzy człowieka
oraz płaska tabliczka do ich układania ułatwiają dziecku tworzenie
portretów przypominających osoby z jego otoczenia czy bohaterów
ulubionych bajek. Dzieci mogą układać twarze najlepiej
przypominające przedstawiony im opis stanu emocjonalnego lub na
podstawie słownego opisu próbować zestawić twarz ułożoną
wcześniej z tych samych elementów przez kogoś innego.
Porównanie wyniku i uchwycenie różnic pomaga uświadomić
dziecku ograniczenia komunikacji werbalnej oraz istnienie i
znaczenie komunikacji pozawerbalnej.
Folie należy dobierać tak, aby poprzez nakładanie kolejnych
elementów twarzy człowieka tworzyć portrety wyrażające różne
stany emocjonalne. Dołączony do zestawu suchościeralny mazak
pozwoli dziecku na samodzielne tworzenie poszczególnych
elementów twarzy.
Zestaw zawiera ramkę, 3 plansze z zarysem twarzy, 30 folii z
poszczególnymi elementami twarzy, plastikową podstawę, pisak
suchościeralny. Komplet umieszczony w kolorowym kartonowym
pudełku
Zestawy pozwalają na układanie twarzy kobiecych i męskich.
Zastawy są w wersji (M) więcej twarzy męskich lub (K) więcej twarzy
kobiecych.
Monografia liczb
WSZMONO
cena
katalogowa
brutto
29,00 zł
cena
promocyjna
brutto
26,10 zł
Teczka z zestawem 24 kolorowych kart w formacie A4,
zawierających monografię liczb od 0 do 20 oraz plansze
przedstawiające: dodawanie, odejmowanie i
porównywanie liczb. W ciekawej i przyjaznej dziecku
formie utrwala się pojęcia matematyczne. Na każdej
karcie cyfra drukowana, pisana, odwzorowanie liczby
odpowiednią liczbą przedmiotów, monetami,
banknotami, kostkami do gry i liczydłem.
Alfabet demonstracyjny
WSZAlfabet
cena
katalogowa
brutto
35,00 zł
cena
promocyjna
brutto
31,50 zł
Alfabet demonstracyjny jest doskonałą praktyczną
pomocą dla nauczyciela i ucznia. Publikacja składa się z
kolorowej teczki z 44 kartami w formacie A4, na których
przedstawiono wszystkie litery alfabetu. Każda karta
zawiera literę drukowaną i pisaną oraz obrazek z
podpisem. W kartach zastosowano wyróżnienia
kolorystyczne, aby ułatwić uczniom rozpoznawanie
samogłosek i spółgłosek. Piękna szata graficzna i
czytelny układ graficzny gwarantują przyjemną naukę.
Zbuduj dom
MJ1-3136
cena
katalogowa
brutto
319,00 zł
cena
promocyjna
brutto
159,00 zł
Zestaw ma na celu stymulację wyobraźni i widzenia
przestrzennego oraz wykształcenie powiązania
pomiędzy mapą a kształtami przestrzennymi. Dzieci
pracujące z zestawem uczą się także sporządzania
wykresów do skalowania przedmiotów znajdujących się
w otoczeniu. Skład zestawu: 10 kart z zadaniami
(zadania mają coraz większy stopień trudności),
drewniana plansza ze wzorem, drewniane klocki, mała
postać wymiarowa, karta indeksu, oraz karta do
rysowania z siatkami do mapy i aksonometrii. Całość
zapakowana w drewniane pudełko z przezroczystą
pokrywą.
Zbuduj góry
MJ1-3130
cena
katalogowa
brutto
269,00 zł
cena
promocyjna
brutto
135,00 zł
Zestaw ma na celu rozwinięcie u dzieci widzenia
przestrzennego. Praca z zestawem uczy kojarzenia
rysunków z kształtami przestrzennymi, rozumienia istoty
współrzędnych oraz przekładania elementów
przestrzennych na symbole. Skład zestawu: drewniana
ramka ze współrzędnymi, 8 plastikowych przykładowych
kart gór (z jednej strony mapa, z drugiej profil), 5
drewnianych krążków o różnej średnicy, 2 arkusze do
rysowania góry oraz drewniane litery. Całość
zapakowana w drewniane pudełko z przezroczystą
pokrywą.
Warsztat topologiczny
NN1-342842
cena
katalogowa
brutto
209,00 zł
cena
promocyjna
brutto
104,50 zł
Zestaw wprowadzający i utrwalający takie pojęcia jak
bliskość, granice czy symetria. Warsztat składa się z 4
tablic do gry, 24 kolorowych zdjęć, 44 drewnianych
elementów (domy, drzewa, ludzie, zwierzęta itp.) oraz 4
stojaków na zdjęcia.
Wodny Zegar
ZET0111
cena
katalogowa
brutto
59,00 zł
cena
promocyjna
brutto
25,00 zł
Marzysz o własnej elektrowni? Oto ona! Coca-cola, roztwór
pasty do zębów...wykorzystaj ją do własnych celów! Poznaj
zasadę działania baterii, odmierzaj czas zegarem, uruchom
stoper! Ciesz się chwilą i przyjemnością płynącą z nauki!
Zabawka pomaga w zrozumieniu jak powstaje prąd
elektryczny, co to jest przewodnictwo i czym są alternatywne
źródła energii. Zegar wodny jest domową mini-elektrownią, w
której prąd możemy uzyskać np. z soków owocowych, cocacoli, pasty do zębów, czy ketchupu. Roztwory tych substancji
umożliwiają wytworzenie prądu pozwalającego na
uruchomienie znajdującego się w zestawie elektronicznego
zegara.
Łowca Owadów
ZET0052
cena
katalogowa
brutto
69,00 zł
cena
promocyjna
brutto
25,00 zł
Uchwyć nieuchwytne! Zestaw do łapania i obserwowania
owadów. W komplecie: odkurzacz, siatka, dwie wymienne
dysze, pęsetka i pojemniczek ze szkłami powiększającym. Od
dzisiaj nie umknie ci żaden robaczek!
Zabawka służy do bezpiecznego chwytania owadów.
Miniodkurzacz delikatnie zasysa insekty nie czyniąc im
krzywdy, następnie owady trafiają do specjalnego pojemnika,
który należy zamknąć, odczepić od mini odkurzacza i
prowadzić obserwacje insektów. Zestaw zawiera mini
odkurzacz, siatkę, dwie wymienne dysze, pęsetę, oraz
pojemnik ze szkłami powiększającymi (x2, x4). Do
prawidłowego działania zestawu konieczne są 4 baterie AA.
Zestaw multiperkusyjny mały
CP1-DP1002
cena
katalogowa
brutto
239,00 zł
cena
promocyjna
brutto
119,50 zł
Zestaw instrumentów muzycznych umieszczonych
w wygodnej torbie o wym. 44 x 31,5 x 6,5 cm. W
skład zestawu wchodzą: agogo pojedyncze,
janczary z drewnianym uchwytem, drewniane
kastaniety na rączce, bębenek śr. 20 cm, para
drewnianych klawesów, 2 trójkąty 15 i 18 cm, para
drewnianych marakasów, para czyneli marszowych
śr. 20 cm, jajko grzechotka. Razem zestaw zawiera
10 instrumentów.
Zestaw grzechotek
CP1-DP508NA
cena
katalogowa
brutto
129,00 zł
cena
promocyjna
brutto
64,50 zł
Komplet instrumentów w skład którego wchodzą:
para marakasów, janczary, kastaniety, tamburyn na
rączce oraz klocek akustyczny wraz z pałeczką.
Całość umieszczono w drewnianej podstawce.
Wymiary 34 x 20 x 5 cm. Zestaw w zapinanym etui.
Bęben Etno
CP1-DP1020
cena
katalogowa
brutto
79,00 zł
cena
promocyjna
brutto
39,00 zł
Werbel z naturalnym naciągiem do użytku na
podłodze bądź innej powierzchni. Średnica 25 cm,
wysokość 19 cm.
Bongosy
CP1-DP1010
cena
katalogowa
brutto
83,00 zł
cena
promocyjna
brutto
41,00 zł
Bongetto, drewniany instrument posiadający
naturalne naciągi o śr. 13 i 15 cm, wysokość 17 cm.
W zestawie dwie pałeczki.
Bęben stojący niebieski
CP1-DP1036BL
cena
katalogowa
brutto
45,00 zł
cena
promocyjna
brutto
22,50 zł
Drewniany bębenek z naturalnym naciągiem oraz
dwiema pałeczkami. Wymiary: śr. 15 cm, wys. 10
cm
Bęben stojący czerwony
CP1-DP1038RD
cena
katalogowa
brutto
49,00 zł
cena
promocyjna
brutto
24,50 zł
Drewniany bębenek z naturalnym naciągiem oraz
dwiema pałeczkami. Wymiary: śr. 20 cm, wys. 10
cm
Werbel z pałeczkami i paskiem
CP1-DP455
cena
katalogowa
brutto
42,00 zł
cena
promocyjna
brutto
21,00 zł
Werbel posiada drewniany korpus i naturalne
naciągi oraz dwie drewniane pałeczki i pasek do
zawieszenia. Średnica 21 cm, wysokość 12 cm.
Małpi bębenek
CP1-DP417
cena
katalogowa
brutto
17,00 zł
cena
promocyjna
brutto
8,50 zł
Bębenek obracany w rękach. Wymiary: śr. 10 cm,
dł. 20 cm.
Bębenek (25x4,5 cm) z pałeczką
CP1-DP910F
cena
katalogowa
brutto
26,00 zł
cena
promocyjna
brutto
13,00 zł
Bębenek na drewnianej obręczy z naturalnym
naciągiem i dołączoną pałeczką. Wymiary: śr. 25
cm, wys. 4,5 cm.
Bębenek (30x4,5 cm) z pałeczką
CP1-DP912F
cena
katalogowa
brutto
30,00 zł
cena
promocyjna
brutto
15,00 zł
Bębenek na drewnianej obręczy z naturalnym
naciągiem i dołączoną pałeczką. Wymiary: śr. 30
cm, wys. 4,5 cm.
Tamburyn z membraną czerwony
CP1-DP906HRD
cena
katalogowa
brutto
20,00 zł
cena
promocyjna
brutto
10,00 zł
Ręcznie malowany tamburyn z drewnianą obręczą,
4 parami talerzyków i naturalną membraną.
Wymiary: śr. 15 cm, wys. 4,5 cm
Tamburyn z membraną
CP1-DP908H
cena
katalogowa
brutto
23,00 zł
cena
promocyjna
brutto
11,50 zł
Tamburyn z membraną z 6 parami dzwonków.
Wymiary: śr. 20 cm, wys. 4,5 cm.
Tamburyn z membraną duży
CP1-DP910H
cena
katalogowa
brutto
35,00 zł
cena
promocyjna
brutto
17,50 zł
Drewniana obręcz pokryta naturalną membraną z 8
parami dzwonków. Wymiary: śr. 25 cm, wys. 4,5
cm.
Tamburyn średni
CP1-DP908
cena
katalogowa
brutto
20,00 zł
cena
promocyjna
brutto
10,00 zł
Drewniana obręcz z 6 parami talerzyków. Wymiary:
śr. 20 cm, wys. 4,5 cm
Tamburyn duży
CP1-DP910
cena
katalogowa
brutto
23,00 zł
cena
promocyjna
brutto
11,50 zł
Drewniana obręcz z 8 parami talerzyków. Wymiary:
śr. 25 cm, wys. 4,5 cm.
Flet prosty niemiecki
CP1-DP128
cena
katalogowa
brutto
7,90 zł
cena
promocyjna
brutto
3,95 zł
Trzyczęściowy flet wykonany z tworzywa o długości
32 cm. Niemieckie palcowanie.
Flet prosty angielski
CP1-DP129
cena
katalogowa
brutto
7,90 zł
cena
promocyjna
brutto
3,95 zł
Dwuczęściowy flet wykonany z tworzywa o długości
32 cm. Angielskie (barokowe) palcowanie.
Trójkąt 10 cm
CP1-DP404
cena
katalogowa
brutto
7,90 zł
cena
promocyjna
brutto
3,95 zł
Trójkąt ze stali chromowanej z dołączoną pałeczką.
Długość boku 10 cm
Profesjonalny trójkąt
CP1-DP404P
cena
katalogowa
brutto
11,00 zł
cena
promocyjna
brutto
5,50 zł
Trójkąt profesjonalny z chromowanej stali na
skórzanym pasku z dołączoną pałeczką. Długość
boku trójkąta 10 cm.
Trójkąt 15 cm
CP1-DP406
cena
katalogowa
brutto
12,00 zł
cena
promocyjna
brutto
6,00 zł
Trójkąt ze stali chromowanej z dołączoną pałeczką.
Długość boku 15 cm
Trójkąt 15 cm profesjonalny
CP1-DP406P
cena
katalogowa
brutto
15,00 zł
cena
promocyjna
brutto
7,50 zł
Trójkąt profesjonalny z chromowanej stali na
skórzanym pasku z dołączoną pałeczką. Długość
boku trójkąta 15 cm
Trójkąt na drewnianej podstawce
CP1-DP406ST
cena
katalogowa
brutto
55,00 zł
cena
promocyjna
brutto
27,50 zł
Trójkąt o długości boku 15 cm, zamocowany na
drewnianej podstawie z dołączoną pałeczkę.
Trójkąt 20 cm
CP1-DP408
cena
katalogowa
brutto
19,00 zł
cena
promocyjna
brutto
9,50 zł
Trójkąt ze stali chromowanej z dołączoną pałeczką.
Długość boku 20 cm
Duże drewniane dzwonki 12 tonowe
CP1-DP2015-12
cena
katalogowa
brutto
83,00 zł
cena
promocyjna
brutto
41,50 zł
Kolorowe, klasyczne dzwonki szkolne, 12-tonowe,
do zestawu dołączone 2 drewniane pałeczki.
Wymiary 37 x 44 x 4 cm.
Metalowe dzwonki szkolne
CP1-DP3012
cena
katalogowa
brutto
79,00 zł
cena
promocyjna
brutto
39,50 zł
Dzwonki 12-tonowe, diatoniczne w tonacji C-dur na
drewnianej ramce, do instrumentu dołączono 2
pałeczki. Wymiary 35 x 11,5 x 3 cm.
Ksylofon sopranowy
CP1-DP5000SX
cena
katalogowa
brutto
765,00 zł
cena
promocyjna
brutto
299,00 zł
Ksylofon sopranowy, 13-tonowy z 3 dźwiękami
półtonowymi (wymienne płytki). Dołączone 2
pałeczki z gumowymi końcówkami i 2 z
końcówkami filcowymi. Wymiary 58 x 27 x 14 cm.
Kabasa mała
CP1-DP060
cena
katalogowa
brutto
49,00 zł
cena
promocyjna
brutto
24,50 zł
Drewniany instrument o średnicy 6 cm i długości
14,5 cm.
Kabasa duża
CP1-DP062
cena
katalogowa
brutto
99,00 zł
cena
promocyjna
brutto
49,00 zł
Drewniany instrument o średnicy 11 cm i długości
18,5 cm.
Para drewnianych pałeczek
CP1-DP1111A
cena
katalogowa
brutto
3,20 zł
cena
promocyjna
brutto
2,00 zł
Dwie drewniane pałeczki o dł. 15cm.
Janczary z rączką
CP1-DP113L
cena
katalogowa
brutto
49,00 zł
cena
promocyjna
brutto
20,00 zł
13 dzwonków umieszczonych na drewnianej rączce
o długości 23 cm.
Podwójne kastaniety na rączce
CP1-DP144
cena
katalogowa
brutto
37,00 zł
cena
promocyjna
brutto
18,50 zł
Podwójne kastaniety na rączce wykonane z
twardego drewna. Długości instrumentu 31 cm.
Kastaniety na rączce
CP1-DP147
cena
katalogowa
brutto
12,90 zł
cena
promocyjna
brutto
6,45 zł
Kastaniety wykonane z tworzywa o długości 15 cm.
Biedronka lub Żabka - kastaniety na palce
cena
katalogowa
brutto
CP1-DP149-L
19,00 zł
cena
promocyjna
brutto
9,50 zł
Ręcznie malowane drewniane kastaniety o
wielkości 6 cm. Cena za 1 sztukę.
Guiro
CP1-DP160
cena
katalogowa
brutto
32,00 zł
cena
promocyjna
brutto
16,00 zł
Instrument drewniany o długości 30 cm.
Guiro grzechotka
CP1-DP163
cena
katalogowa
brutto
23,00 zł
cena
promocyjna
brutto
11,50 zł
Instrument drewniany o długości 14 cm.
Klawesy z twardego drewna
CP1-DP180
cena
katalogowa
brutto
15,00 zł
cena
promocyjna
brutto
7,50 zł
Para klawesów o wym. 25 x 2,5 cm.
Tamburyno na rączce małe
CP1-DP192
cena
katalogowa
brutto
12,90 zł
cena
promocyjna
brutto
6,45 zł
Drewniane tamburyno na rączce o wys. 14 cm z 2
parami dzwonków.
Tamburyno na rączce duże
CP1-DP194
cena
katalogowa
brutto
16,00 zł
cena
promocyjna
brutto
8,00 zł
Drewniane tamburyno na rączce o wys. 22 cm z 4
parami dzwonków.
Agogo pojedyncze
CP1-DP204
cena
katalogowa
brutto
11,00 zł
cena
promocyjna
brutto
5,50 zł
Instrument drewniany o długości 19 cm w
komplecie z pałeczką.
Pudełko akustyczne podwójne
CP1-DP210
cena
katalogowa
brutto
10,00 zł
cena
promocyjna
brutto
5,00 zł
Instrument drewniany o długości 19 cm w
komplecie z pałeczką.
Agogo podwójne poziome
CP1-DP222
cena
katalogowa
brutto
17,00 zł
cena
promocyjna
brutto
8,50 zł
Instrument drewniany o długości 25 cm w
komplecie z pałeczką.
Agogo podwójne pionowe
CP1-DP254
cena
katalogowa
brutto
35,00 zł
cena
promocyjna
brutto
17,50 zł
Instrument drewniany z efektem guiro na rączce,
długość 26 cm w komplecie z pałeczką.
Marakasy duże
CP1-DP261
cena
katalogowa
brutto
32,00 zł
cena
promocyjna
brutto
16,00 zł
Para drewnianych, ręcznie malowanych marakasów
o długości 26 cm.
Marakasy
CP1-DP266
cena
katalogowa
brutto
29,00 zł
cena
promocyjna
brutto
14,50 zł
Para drewnianych marakasów o długości 14 cm.
Chromowane czynele na palec
CP1-DP421
cena
katalogowa
brutto
9,90 zł
cena
promocyjna
brutto
4,95 zł
Para chromowanych czyneli o średnicy 5,5 cm.
Czynele marszowe średnie
CP1-DP424-2
cena
katalogowa
brutto
39,00 zł
cena
promocyjna
brutto
19,50 zł
Mosiężne, ręcznie wykonane czynele marszowe do
uderzania ręcznego o śr. 10 cm.
Czynele marszowe duże
CP1-DP426
cena
katalogowa
brutto
65,00 zł
cena
promocyjna
brutto
32,50 zł
Mosiężne, ręcznie wykonane czynele marszowe do
uderzania ręcznego o śr. 15 cm.
Drewniane klocki
CP1-DP945
cena
katalogowa
brutto
15,00 zł
cena
promocyjna
brutto
7,50 zł
Para drewnianych klocków o długości 13 cm.
Terkotka
CP1-DP970
cena
katalogowa
brutto
17,00 zł
cena
promocyjna
brutto
8,50 zł
Jednotonowy drewniany młynek o dł. 14 cm.
Maksi golf
PM1-573020
cena
katalogowa
brutto
639,00 zł
cena
promocyjna
brutto
319,50 zł
Zestaw przeznaczony do zabaw ruchowych
odbywających się zarówno w pomieszczeniach, jak
i na powietrzu. Maxi golf ćwiczy koordynację i
precyzję ruchów, a także pracę w grupie. Skład
zestawu: 6 kijów golfowych, 6 piłek (po jednej w
kolorach czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym,
pomarańczowymi fioletowym), 12 kół-dołków (śr.
75cm).
Piłka masująca
BE2-B0151
cena
katalogowa
brutto
20,00 zł
cena
promocyjna
brutto
10,00 zł
Piłka stymuluje zmysł dotyku i pomaga w nauce
koncentracji. Średnica 15 cm.
Podest równoważny (KP0003)
BE2-P0007
cena
katalogowa
brutto
299,00 zł
cena
promocyjna
brutto
149,50 zł
Podest umożliwiający rozwój koordynacji związanej
z równowagą. Wersja zestawu umożliwiająca
ćwiczenie równowagi przez dwójkę dzieci
równocześnie. Aby zwiększyć atrakcyjność i
trudność zabawy, można dodać dwa wymienne
dyski. Dysków można używać także, jako zabawek
ręcznych do ćwiczenia koordynacji wzrokoworuchowej u jednego lub dwójki dzieci. Wymiary:
średnica 66 cm. Maks. obciążenie: 80 kg. W
komplecie: podest, 2 dyski, 3 piłeczki.
Piłka lekarska - 2000 g
KD1-495
cena
katalogowa
brutto
79,00 zł
cena
promocyjna
brutto
39,50 zł
Piłka lekarska do ćwiczeń fizycznych o ciężarze 2
kg, śr. 15 cm
Piłka lekarska - 3000 g
KD1-496
cena
katalogowa
brutto
119,00 zł
cena
promocyjna
brutto
59,50 zł
Piłka lekarska do ćwiczeń fizycznych o ciężarze 3
kg, śr. 17 cm - 59,50 zł
Worek do skakania
BJ1-100083x
cena
katalogowa
brutto
119,00 zł
cena
promocyjna
brutto
59,50 zł
Worek do skakania wykonany z trwałej tkaniny,
odpornej na rozdarcia i nadającej się do prania.
Wymiary: 58 x 40 cm. Worki dostępne w kolorach:
czerwony, zielony, niebieski, żółty.
Małe krzesełko z piłką(KE0312)
BE2-B0359
cena
katalogowa
brutto
299,00 zł
cena
promocyjna
brutto
149,50 zł
Krzesło zaprojektowane specjalnie na potrzeby
dzieci. Elastyczna, okrągła, miękka kula będąca
siedziskiem krzesełka może skutecznie poprawić
postawę oraz zmysł równowagi. zgodnie z
indywidualnymi potrzebami. Wymiary: piłka średnica 35 cm krzesełko - 49x59x79 cm Maks.
obciążenie: 150 kg. W zestawie z krzesełkiem jest
pompka i klucz do montażu.
Piłka-fistaszek (KB1312)
BE2-B0406
cena
katalogowa
brutto
128,00 zł
cena
promocyjna
brutto
64,00 zł
Duża piłka o średnicy 40 cm i długości 80 cm w
kształcie orzeszka ziemnego do zabaw indywidualnych
oraz do zabaw wymagających współpracy dziecka z
nauczycielem, rodzicem lub innym dzieckiem. W celu
zapewnienia bezpieczeństwa piłka wykonana została ze
specjalnego, niepękającego materiału. Maks.
obciążenie 150 kg.
Elastyczna lina maksi
PM1-531220
cena
katalogowa
brutto
629,00 zł
cena
promocyjna
brutto
314,50 zł
Lina wykonana z elastycznego, wytrzymałego lateksu
pokryta miękkim materiałem służy do ćwiczeń
motorycznych i zabawy w grupie. Dla 6-12 dzieci.
Elastyczna lina mini
PM1-531210
cena
katalogowa
brutto
499,00 zł
cena
promocyjna
brutto
274,45 zł
Lina wykonana z elastycznego, wytrzymałego lateksu
pokryta miękkim materiałem służy do ćwiczeń
motorycznych i zabawy w grupie.
Elastyczny koc maksi
PM1-531100
cena
katalogowa
brutto
1 090,00 zł
cena
promocyjna
brutto
599,50 zł
Koc wykonany z elastycznej, wytrzymałej tkaniny
przeznaczony do ćwiczeń koordynacji ruchowej i pracy
w grupie. Elastyczny koc zaprojektowany został w
dwóch rozmiarach, wersja MAXI przeznaczona jest dla
grupy liczącej maksymalnie 13 dzieci. Wym. 5,8x1,5 m.
Elastyczny koc mini
PM1-531110
cena
katalogowa
brutto
599,00 zł
cena
promocyjna
brutto
359,40 zł
Koc wykonany z elastycznej, wytrzymałej tkaniny
przeznaczony do ćwiczeń koordynacji ruchowej i
współpracy w grupie. Wym. 5,8x0,8 m.
Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania
przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji
cena
katalogowa
brutto
39,00 zł
cena
promocyjna
brutto
WSPOM.ROZ
35,10 zł
Praca zbiorowa pod redakcją Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
W książce zostało wyjaśnione, w jaki sposób można kierować rozwojem
umysłowym oraz kształtować wiadomości i umiejętności matematyczne dzieci
w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku nauki
szkolnej. Zawiera ona podstawy psychologiczne i pedagogiczne, metody
diagnozowania dziecięcego rozumowania, program edukacyjny uwzględniający
zalecenia podstaw programowych oraz opisy sytuacji zadaniowych.
Książka ma charakter podręcznika i jest napisana w przystępny sposób.
Zajęcia z dziećmi opracowane są tak, że można je z powodzeniem realizować
w domu, w przedszkolu i w szkole. Zawiera kompendium wiedzy na temat
efektywnego kształtowania umiejętności i pogłębiania wiadomości
matematycznych dzieci oraz różnorodnych metod diagnozowania dziecięcego
rozumowania. okładka: miękka, format: 16.0 x 23.0 cm, liczba stron: 477.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole
cena
katalogowa
brutto
29,00 zł
cena
promocyjna
brutto
ZAJ.DYD
26,10 zł
Autorki: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska.
Książka ma charakter podręcznika i jest napisana w
przystępny sposób. Zajęcia z dziećmi opracowane są
tak, że można je z powodzeniem realizować w domu, w
przedszkolu i w szkole. Nauczyciele i rodzice znajdą w
niej podstawy psychologiczne oraz metodykę zabaw i
ćwiczeń przygotowujących dziecko do podjęcia nauki w
szkole. Realizacja zaproponowanych zadań zwiększy
szansę na sukces edukacyjny dzieci. Liczba stron: 288,
format: 16.0 x 23.0 cm, oprawa: miękka.
oferta dla szkół: http://rudy.com.pl/sp.pdf

Podobne dokumenty