temat: internet i jego funkcje.

Transkrypt

temat: internet i jego funkcje.
TEMAT: INTERNET I JEGO FUNKCJE.
1. POJĘCIE INTERNETU.
•
•
•
Internetem nazywamy największą sieć komputerową na świecie, która łączy komputery na
wszystkich kontynentach.
Podstawowe pojęcia, takie jak: „strona w Internecie”, „strona WWW”, „serwis
informacyjny” - oznaczają miejsce w przestrzeni informatycznej, w której ktoś umieścił
swoje informacje.
Przestrzeń ta to miliony komputerów we wszystkich państwach połączonych między sobą
odpowiednimi przewodami.
2. DOSTĘP DO INTERNETU.
•
•
•
•
•
•
Dobrze jest mieć w domu komputer, z odpowiednim oprogramowaniem i być
podłączonym do sieci.
MoŜna udać się o kawiarenki internetowej (gdzie waŜniejsza sprawą od picia kawy, wody
mineralnej, czy innych napojów, jest przeglądanie za odpowiednią opłatą stron WWW).
Stopniowo powstają budki internetowe, które umoŜliwiają w róŜnych miejscach (np. na
poczcie, w urzędzie) dostęp do sieci.
Nowoczesne telewizory i telefony komórkowe umoŜliwiają dostęp do Internetu.
Ludzie w niektórych skomputeryzowanych miejscach pracy mają moŜliwość korzystania
z sieci za darmo (np. w firmach, biurach urzędach, szkołach, uczelniach, bibliotekach
itp.).
U rodziny, znajomych, przyjaciół, którzy mają w domu Internet, pod warunkiem, Ŝe
pozwolą nam z niego skorzystać.
3. NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE FUNKCJE INTERNETU.
•
•
•
•
•
•
•
•
MoŜliwość nadawania i odbierania listów elektronicznych
MoŜliwość przesyłania głosu i obrazu przez podłączoną do telefonu kamerę (funkcja
wideotelefonu).
MoŜliwość wysyłania krótkich informacji tekstowych (SMS) na telefony komórkowe.
Udostępnianie aktualnych danych. (Reklama w prasie, katalogach szybko traci aktualnośc,
gdyŜ raz wydrukowanej informacji nie da się przecieŜ poprawić. Natomiast w Internecie
kaŜdą informację, np. numer telefonu, ceny, moŜna w kaŜdej chwili zaktualizować.
Dodatkowo w porównaniu z tradycyjnymi sposobami wymiany informacji zyskujemy
znacznie więcej - prezentować moŜna opisy, zdjęcia, muzykę i filmy, i co najciekawsze wszystko to skopiować moŜna do swojego komputera). Coraz więcej firm umieszcza
swoje serwisy informacyjne w Internecie. (np. biura nieruchomości, sklepy, producenci,
banki, giełdy, firmy lotnicze, biura podróŜy praktycznie kaŜdego dnia zmieniają zawartość
swoich stron internetowych. Kursy walut, ceny akcji, aktualizowane są cały czas i cały
czas są dostępne).
Zmniejszenie konieczności uzyskiwania informacji przez telefon.
Wyszukiwanie danych.
SprzedaŜ przez Internet. (Wiele firm oferuje moŜliwość zakupów przez Internet.
Wystarczy wejść na odpowiednią stronę , zaznaczyć co chcemy kupić i... czekać na
przesyłkę).
Usługi bankowe (obsługa konta, opłaty, przelewy pienięŜne).
•
•
•
•
•
Rozrywka (np. gry komputerowe, słuchanie muzyki, oglądanie filmów).
MoŜliwość rozliczani ZUS – owskiego Programu Płatnika.
MoŜliwość poznania nowych ludzi.
Internet ułatwia szukanie pracy. (Internet daje korzyści pracodawcom oraz osobom
poszukującym zatrudnienia. Pracodawcy mogą zamieszczać informacje o tym, jakich
ludzi poszukują do pracy. Natomiast osoby szukające zatrudnienia mogą w internetowych
bankach ofert pracy zamieścić swoje oferty)
Niektóre stacje radiowe i telewizyjne nadają swoje programy przez Internet.
4. LITERATURA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Czarny Piotr, Wirusy. Jak z nimi walczyć, Gliwice, Helion, 2004.
Geer Sean, Internet od A do Z, Warszawa, Studio EMKA, 2001.
Internet krok po kroku, Gdańsk, Wirtualna Polska SA, 2000.
Internet w edukacji, praca zbiorowa pod redakcją Anny Koludo, Janusza Moosa, Łódź,
ŁCDNiPK, 2003.
Ivens Kathy, Internet - szybciej, lepiej. Rozwijaj swoje umiejętności, Warszawa, RM,
2003.
Korona Zbigniew, Internet - narzędzie informacji naukowej, Warszawa, Intie, 1997.
Schetina Erik, Bezpieczeństwo w sieci, Gliwice, Helion, 2002.
Sokół Maria, Internet. Przewodnik, Gliwice, Helion, 2004.
śywczak Krzysztof, Polski Internet, Bielsko-Biała, Pascal, 2002.
Opracował: Artur Słabowski.