SOCJOLOGIA PRAWA Autor: KAZIMIERZ FRIESKE Wstęp

Komentarze

Transkrypt

SOCJOLOGIA PRAWA Autor: KAZIMIERZ FRIESKE Wstęp
SOCJOLOGIA PRAWA
Autor: KAZIMIERZ FRIESKE
Wstęp
Wprowadzenie: "wewnętrzny" i "zewnętrzny" program badawczy socjologii prawa
I. Prawo jako zjawisko kulturowe
1. Kulturowe ramy prawa
2. Yolksgeist - koncepcja prawa w niemieckiej szkole historycznej
3. Kultura prawa
4. Koncepcja "żywego prawa": szkoła wolnego orzecznictwa
5. Socjologiczne kontynuacje prawniczych sporów: prawo i typ więzi społecznej
A. Wizje przyszłości
B. Instytucjonalne porażki
C. Jak działa zasada wzajemności
6. Prawo jako minimum moralności
A. Postawy zasadnicze i postawy celowościowe
B. Normy moralne i normy prawne
II. Prawo w działaniu
1. Prawo i stosowanie prawa
A. Prawo księg prawniczych i prawo w działaniu
B. "Nakłuwanie" rzeczywistości
2. Hipoteza trójstopniowego działania prawa
III. Prawo i lad społeczny
1. Prawo w podstawowej problematyce socjologii
2. Georg Simmel- prawo jako czynnik więziotwórczy
3. Emil Durkheim - prawo i podział pracy
4. Max Weber - "żelazna klatka" racjonalnego legalizmu
5. Następne pokolenie socjologów prawa
IV. Prawo jak mechanizm kontroli społecznej
1. Kontrola prawna
2. Efektywność kontroli prawnej
3. Postawy wobec prawa jako czynnik kształtujący skuteczność kontroli prawnej
A. Prawomocność ładu politycznego i legalizm
B. Znajomość prawa - przepisy prawne i zasady prawne
4. Wychowawcze funkcje prawa
A. Socjalizacja prawna
B. Prewencja ogólna
V. Idea rządów prawa
1. Rządy prawa i "rządy za pomocą prawa"
2. "Rządy za pomocą prawa" - legalizm i jego krytycy
3. Paradoksy państwa prawnego
Bibliografia

Podobne dokumenty