Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Subkowy oraz

Transkrypt

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Subkowy oraz
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Subkowy oraz Komisji
Rewizyjnej odbędzie się w dniu 6 grudnia 2012 r. (tj. czwartek) o godz. 10:30 w
sali narad Urzędu Gminy.
Porządek posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe:
a) stwierdzenie prawomocności obrad posiedzenia,
b) przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
c) przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
2. Zapoznanie się z projektem wieloletniej prognozy finansowej oraz projektem
budżetu gminy na 2013 r.
3. Wolne wnioski i dyskusja.
4. Zakończenie posiedzenia.

Podobne dokumenty