Formularz założenia konta pocztowego - Poczta UwB

Transkrypt

Formularz założenia konta pocztowego - Poczta UwB
Formularz założenia
konta pocztowego
Uniwersytet w Białymstoku
1. Podstawowe dane:
Imię:
Nazwisko:
Hasło:
Uwaga: W celu bezpieczeństwa hasło powinno spełniać warunki: długość min. 8 znaków w tym min. jedna cyfra, nie może
zawierać nazwy użytkownika, nazwiska, imienia oraz innych nazw
Jednostka:
Telefon służbowy:
2. Rodzaj konta:
Konto osobiste
W przypadku osobistego nazwa konta będzie tworzona według formatu Jan Kowalski [email protected]
Inne
Np. Konto dla jednostki [email protected]
Nazwa:
@uwb.edu.pl
Oświadczam że akceptuję zasady korzystania z sieci komputerowych, zawarte w Regulaminie
Uczelnianej Sieci Teleinformatycznej Uniwersytetu w Białymstoku
Data:
Podpis:
Podpis kierownika jednostki lub osoby odpowiedzialnej:
Pieczątka i podpis
Uwaga: Konta pocztowe nie używane przez okres dwóch lat będą wyłączane.
Uniwersytet w Białymstoku, Dział Systemów Komputerowych i Sieci Teleinformatycznych
adres: ul. M. C. Skłodowskiej 14/410, e-mail: [email protected], www: http://usk.uwb.edu.pl

Podobne dokumenty