wykaz dokumentów wymaganych do obrony pracy

Transkrypt

wykaz dokumentów wymaganych do obrony pracy
DOKUMENTY WYMAGANE DO OBRONY
PRACY INŻYNIERSKIEJ
w roku akademickim 2015/2016
STUDIA I STOPNIA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Uzyskanie w systemie ISAPS wpisów ze wszystkich przedmiotów jest warunkiem
koniecznym przy złożeniu pozostałych dokumentów.
Komplet wymaganych dokumentów:
 2 prace dyplomowe wyłącznie dwustronnie drukowane (1 egzemplarz w twardej
oprawie i 1 egzemplarz w miękkiej);

praca na płycie CD w formacie . pdf oraz . docx;
 oświadczenie woli autora umieszczone za spisem treści w każdym egzemplarzu
pracy *;
 potwierdzenie akceptacji pracy przez promotora *;
 oświadczenie dot. Terminu obrony *;
 4 zdjęcia (format 3,5 x 4,5 cm, bez ramki) podpisane, w podpisanej kopercie –
obowiązkowy strój wizytowy;
W ciągu 30 dni od daty przystąpienia do egzaminu dyplomowego student
może ubiegać się o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim po uprzednim
złożeniu w Dziekanacie:
 podania do Dziekana o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim;
 potwierdzenia wpłaty 40 zł na konto Uczelni;
 1 zdjęcia (format 3,5 x 4,5 cm, bez ramki)– obowiązkowy strój wizytowy.
UWAGA!
Przed złożeniem dokumentów do obrony wymagane jest uiszczenie opłaty
graduacyjnej (wysokość opłaty – wg regulaminu opłat)
*wzory do pobrania ze strony (kliknij tutaj)

Podobne dokumenty