Regulamin konkursu „Konkurs foto - zgadnij co to”

Transkrypt

Regulamin konkursu „Konkurs foto - zgadnij co to”
Regulamin konkursu „Konkurs foto - zgadnij co to”
1.
Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Konkurs foto – zgadnij co to”.
2.
Konkurs organizowany jest przez:
ODDZIAŁ TERENOWY PARKU KRAJOBRAZOWEGO WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH
90-113 ŁÓDŹ, UL. SIENKIEWICZA 3
TEL./FAX (42) 640-65-61
adres mailowy: [email protected]
3. Celem konkursu jest:
- propagowanie wiedzy przyrodniczej
- zainteresowanie uczestników Konkursu tematyką ekologii i ochrony przyrody.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Konkurs polega na odgadnięciu co przedstawia fotografia zamieszczona w zakładce
Wydarzenia, na stronie internetowej Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
www.pkwl.parkilodzkie.pl.
Konkurs rozpocznie się w dniu 3 listopada 2015 r. o godzinie 10.00 i będzie trwał do
1 grudnia 2015 r. (cztery tygodnie).
W każdym tygodniu, począwszy od 2 listopada, zamieszczone zostanie jedno zdjęcie.
W czasie trwania konkursu zdjęcia będą zamieszczane na stronie internetowej o godzinie
10.00 w każdy wtorek (3.11., 10.11., 17.11., 24.11.) i będą pozostawać na niej przez tydzień,
aż do godziny 10.00 następnego wtorku.
Każde zdjęcie oznaczone będzie numerem (I, II, III, IV).
Odpowiedzi dotyczące kolejnych zdjęć należy przesyłać przez cały tydzień, w którym
zdjęcie będzie zamieszczone na stronie internetowej tj. odpowiednio:
- odpowiedzi dotyczące zdjęcia I do godziny 10.00 dnia 10.11.2015 r.
- odpowiedzi dotyczące zdjęcia II do godziny 10.00 dnia 17.11.2015 r.
- odpowiedzi dotyczące zdjęcia III do godziny 10.00 dnia 24.11.2015 r.
- odpowiedzi dotyczące zdjęcia IV do godziny 10.00 dnia 01.12.2015 r.
Odpowiedzi (np.: „Zdjęcie I - liść lipy drobnolistnej”) należy nadsyłać jedynie drogą
elektroniczną na adres: [email protected], wraz z umieszczonym w temacie
maila słowem „Konkurs”, podając numer zdjęcia, którego dotyczy odpowiedź oraz numer
telefonu w celach kontaktowych.
Osoba nadsyłająca odpowiedź konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie przez
organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).
Nadesłanie odpowiedzi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Ostateczny termin nadsyłania odpowiedzi na kolejne pytanie to odpowiednio: 10.11., 17.11.,
24.11., 01.12.2015 r. do godziny 10.00.
Każdego tygodnia autorzy trzech pierwszych poprawnych odpowiedzi zostaną nagrodzeni
drobnymi upominkami.
Nagrody dla laureatów prześlemy pocztą w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników
każdego etapu. Koszty przesyłki ponosi organizator. Istnieje także możliwość osobistego
odbioru nagród w siedzibie Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich.

Podobne dokumenty