Zajęcia i materiały... Kontakt

Komentarze

Transkrypt

Zajęcia i materiały... Kontakt
Kontakt...
Telefon:
07593 542 107
Strona internetowa:
www.dsmanchester.org.uk
Zajęcia i
materiały...
Grupa Wsparcia
Dotkniętych Zespołem
Downa Południowego
Manczesteru.
Email:
[email protected]
Organizujemy jednodniowe
wypady, imprezy, rozmowy i
zajęcia szkoleniowe, jak również
mamy dostępne do wypożyczenia
materiały, takie jak książki, płyty
DVD, itp.
Grupa Wsparcia Dotkniętych
Zespołem Downa
Południowego Manczesteru.
Grupa Wsparcia Dotkniętych
Zespołem Downa stworzona
jest dla rodziców/opiekunów
dzieci i młodych ludzi z
zespołem Downa. Prowadzimy
regularne spotkania i
zapraszamy wszystkich którzy
chcą w nich uczestniczyć.
Polish
Dzielenie się
pomysłami...
Wielu z nas odkryło, że
spotkania z innymi rodzicami
okazują się bardzo pomocne
i są dobrym sposobem na
dzielenie informacji i
pomysłów.
Poranki przy
kawie...
Nasze comiesięczne, piątkowe
spotkania przy kawie w Burnage są
małe i nieformalne.
Rodzice/opiekunowie spotykają się
przy kawie aby porozmawiać,
wspólnie z dziećmi lub bez nich.
Klub 'Chatterbox'...
W sobotę, raz w miesiącu
prowadzimy klub 'Chatterbox'
z zajęciami wymowy i języka,
lekcjami języka migowego i
zajęciami z robótek ręcznych,
z możliwością do rozmowy i
napicia się kawy.
Klub daje rodzicom
możliwość regularnego
spotykania się i nauki od
terapeutów wymowy jak
również oferuje środowisko
do nawiązania kontaktów dla
całej rodziny. Oznacza to, że
nasze dzieci i ich rodzeństwo
mają szansę na stworzenie
przyjaźni z ich rówieśnikami.
Nasz biuletyn
informacyjny...
Prowadzimy miesięczny
biuletyn informacyjny który
dostarczany jest do około
100 rodzin na terenie
Manczesteru. Zawiera on
wiele informacji o
spotkaniach, materiałach,
stronach internetowych i
aktualnościach dotyczących
naszych zajęć.

Podobne dokumenty