Część 1: strony 1-8 - Dolnośląska Izba Rzemieślnicza

Komentarze

Transkrypt

Część 1: strony 1-8 - Dolnośląska Izba Rzemieślnicza
Pismo rzemieślników i przedsiębiorców - wydawnictwo bezpłatne
nr 25 lato 2014
ISSN 1898-1968
Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu
W NUMERZE:
» MUZYCZNE INSPIRACJE
CUKIERNIKÓW I PIEKARZY
» UMOWA O PRACĘ A UMOWA
O ŚWIADCZENIE USŁUG
» Z WICEPREMIEREM O RZEMIOŚLE
SZANOWNI PAŃSTWO,
DRODZY CZYTELNICY!
Jest mi niezmiernie miło zaprosić do lektury 25. już wydania
kwartalnika Nowiny Rzemieślnicze.
Tradycyjnie o tej porze roku relacjonujemy przebieg kilku konkursów,
organizowanych cyklicznie w naszym
środowisku, a przeznaczonych dla
uczniów kształcących się w zawodach
rzemieślniczych. XIX Ogólnopolski
Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz wyłonił
najlepszych w Polsce uczniów, którzy pachnące chleby i przepyszne torty
wykonali śpiewająco, mając za temat konkursu „Muzyczne inspiracje”.
Prezentujemy także Państwu zwycięzców Otwartych Fryzjerskich Mistrzostw Dolnego Śląska 2014, w których uczestniczyli profesjonaliści
i młodzież ucząca się w zawodzie fryzjer. Relacjonujemy przebieg wojewódzkiego konkursu bhp dla młodzieży „Bezpiecznie od startu”. Opisujemy też konkurs, zorganizowany już po raz czwarty przez bolesławiecki
cech i Starostwo Powiatowe w Bolesławcu. Tym razem był to „Festiwal na
cztery koła” dla uczniów, kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów
samochodowych.
Wiosna to czas wyboru szkoły przez uczniów ostatnich klas gimnazjów. Starliśmy się zainteresować ich zawodami rzemieślniczymi. Pracownicy cechów i Izby oraz sami rzemieślnicy, odwiedzając szkoły gimnazjalne oraz uczestnicząc w giełdach i spotkaniach zawodowych, zachęcali
młodzież do wyboru szkoły zawodowej i uzyskania kwalifikacji czeladniczych.
Zazwyczaj relacjonujemy Państwu wrażenia ze staży zagranicznych
dolnośląskich uczniów. Tym razem przedstawiamy młodzież z Saksonii,
która przyjechała do Wrocławia i w dolnośląskich zakładach poszerzała
i doskonaliła swoje umiejętności zawodowe, a także poznawała nasz język
i kulturę. W tym samym czasie w stolicy Dolnego Śląska przebywali
młodzi ludzie z Ugandy. Dolnośląscy rzemieślnicy przyjęli ich w swoich
zakładach, aby nauczyć podstaw krawiectwa i stolarstwa. Po powrocie do
Afryki będą mogli wykorzystać zdobyte umiejętności, pomagając ubogim
i sierotom. Osobom, które zaangażowały się bezinteresownie w to przedsięwzięcie, dziękujemy za ich pracę i wielkie serce.
Ważnym wydarzeniem dla środowiska rzemieślników oraz sektora MŚP było spotkanie, w ramach konferencji „Mikroprzedsiębiorczość
na terenach pozaaglomeracyjnych”, z wicepremierem Januszem Piechocińskim. Sprawy prowadzenia działalności gospodarczej, przez firmy zrzeszone w organizacjach samorządu rzemieślniczego, były również treścią
spotkania branży mechaników pojazdów samochodowych oraz kolejnego
spotkania firm rodzinnych, na którym przedsiębiorcy zapoznali się z alternatywnymi źródłami finansowania swojej działalności.
Życzę miłej lektury i zapraszam wszystkich czytelników do współpracy z redakcją przy kolejnych wydaniach czasopisma.
SPIS TREŚCI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Muzyczne inspiracje cukierników i piekarzy
Z wicepremierem o rzemiośle
Fryzjerskie Mistrzostwa Dolnego Śląska 2014
Nie tylko praktyka zawodowa podczas staży zagranicznych
Festiwal na Cztery Koła
Ekologiczne rozwiązania w rzemiośle
Kariera bez granic
Kowal – wyjątkowy zawód
Bezpiecznie od startu 2014 – etap wojewódzki
Otwarte serca rzemieślników dla młodzieży z Afryki
Rzemiosło dla gimnazjalistów
Nowe koło w oleśnickim cechu
Niemieccy uczniowie na praktykach we Wrocławiu
Spotkanie branży motoryzacyjnej
Umowa o pracę a umowa o świadczenie usług
Spotkania firm rodzinnych
Droga ucznia do mistrza – staże zawodowe w Niemczech
Z życia zgorzeleckiego cechu
str. 3
str. 6
str. 7
str. 8
str. 10
str. 11
str. 12
str. 13
str. 14
str. 15
str. 16
str. 16
str. 17
str. 17
str. 18
str. 20
str. 22
str. 23
Zbigniew àadziĔski
Prezes Izby
Adres redakcji:
Zespół redakcyjny:
Korekta, skład, łamanie
i opracowanie graficzne:
Druk:
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych
tekstów. Autorzy, przekazując do redakcji teksty i zdjęcia, przenoszą na wydawcę
prawo do publikacji w wydawnictwach redakcji.
2
Nowiny Rzemieślnicze
nr 25
lato 2014
Nakład:
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu
pl. Solny 13, 50-061 Wrocław
tel. 71 344 86 91, fax 71 343 38 32, www.izba.wroc.pl
Teresa Lis-Pieńkowska, Małgorzata Lucińska, Jakub
Turański, Agnieszka Wieciołkowska, Anna Andrzejak.
Strefa Szoku Agencja Reklamy Dorota Mazanek
tel. 509 95 99 66, e-mail: [email protected]
www.strefaszoku.pl
KlaudiaDruk,
tel. 52 357 69 10, e-mail: [email protected]
www.klaudiadruk.pl
2000 egz.
MUZYCZNE INSPIRACJE
CUKIERNIKÓW I PIEKARZY
Od dziewiĊtnastu lat przyjeĪdĪają do Wrocáawia najlepsi uczniowie,
ksztaácący siĊ w zawodach cukiernik i piekarz, by walczyü o miano
najlepszych w Polsce. FinaliĞci zostają wyáonieni w wieloetapowych
eliminacjach szkolnych i wojewódzkich.
W dniach 07-09 kwietnia 2014 r. 19
cu kierników i 13 piekarzy zmierzyło się
z przygotowanymi zadaniami dla etapu ogólnopolskiego. Turniej składał się
z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.
o FiOrganizatorami tegorocznego
nału XIX Ogólnopolskiego
Turnieju na Najlepszego Ucznia w
Zawodzie Cukiernik i Piekarz byli
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu i Zespół Szkół
Zawodowych nr 5 we Wrocławiu. Współorganizatorami byli:
Dolnośląski Cech Piekarzy
i Cukierników, Sergiusz Siemionko Cukiernia Carolin & Simon
we Wrocławiu, Stanisław Kibało
Piekarnia Leśnicka we Wrocławiu, Stowarzyszenie Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP
we Wrocławiu, a także Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP we
Wrocławiu .
Tradycyjnie, uroczyste rozpoczęcie
finału turnieju odbyło się w Zespole
Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.
Przybyłych finalistów, ich opiekunów,
nauczycieli, przedstawicieli rzemiosła
oraz gości przywitała dyrektor szkoły
Czesława Gersztyn. Uczestnikom zostali przedstawieni przewodniczący
i członkowie komisji oceniających.
Spośród przybyłych opiekunów wylosowano jurorów oceniających (dwóch
dla zawodu cukiernik i dwóch dla zawodu piekarz). Uczniowie z Zespołu
Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu przygotowali, pod kierunkiem
Magdaleny Zaleskiej, Jolanty Gajęckiej
i Kamili Grabki-Levin, inscenizację
wokalno-taneczną, przybliżającą zgromadzonym losy Małego Księcia. Były
wprowadzeniem do
one doskonałym
d
tematu przewodniego tegorocznej
edycji – „Muzyczne Inspiracje”. Po programie artystycznym
przyszedł czas na weryfi kację
wiedzy teoretycznej uczestników
turnieju. Najlepiej przygotowanymi uczniami w części teoretycznej w zawodzie cukiernik byli:
Anna Krawczyk z Zespołu Szkół
Spożywczych w Bydgoszczy,
Katarzyna Koszczuk z Zespołu
Szkół Gastronomicznych w Białymstoku oraz Patrycja Reszka
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku.
W części teoretycznej w zawodzie
piekarz najlepsi to: Mateusz Żyła
z Zespołu Szkół Gastronomicznych
Nowiny Rzemieślnicze
nr 25
lato 2014
3
w Gorzowie Wlkp., Artur Matusiak
z Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu
oraz Tomasz Kucharski z Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.
W drugim dniu zmagań turniejowych, cukiernicy zmierzyli się z zadaniami praktycznymi, do których
należało: wykonanie tortu o wadze do
4 kg, wykonanie 6 szt. ciastek bankietowych o masie ok. 100 gram, wykonanie eksponatu z karmelu lub czekolady oraz uformowanie 6 figurek
z marcepana. Od siedmiu lat właściciel
Cukierni Carolin & Simon wraz
z rodziną goszczą finalistów Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik.
Dzięki doskonałej organizacji miejsc
pracy finalistów, tematycznej scenografii wnętrza cukierni, występowi
uczniów ze szkoły muzycznej, uczestnikom turnieju łatwiej było wykonać zaplanowane przez siebie prace
i dać się porwać swoim muzycznym
inspiracjom. Na wykonanej z karmelu pięciolinii tańczyły czekoladowe
nutki, które mogły wydobywać się
z czekoladowych fortepianów. Marcepanowy kwartet smyczkowy był gotowy
do koncertu, a tort w kształcie skrzypiec
czekał na swojego wirtuoza. Klucze
wiolinowe dumnie prezentowały się
na ciasteczkach bankietowych o wybornych sma kach. Wykonanie tych
wszystkich smakołyków było dowodem znakomitego merytorycznego
przygotowania uczestników, posiadania umiejętności pracy w czekoladzie, karmelu i marcepanie. Finaliści
posiadali nie tylko zdolności manualne,
ale również artystyczne. Prawdziwą
sztuką było wykonanie ekspozycji,
które mieliśmy możliwość podziwiać.
Najlepsi uczniowie części praktycznej
w zawodzie cukiernik to: Patrycja Reszka z Centrum Kształcenia Zawodowego
ZWYCIĘZCY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
W ZAWODZIE CUKIERNIK:
1. Patrycja Reszka – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 2 w Gdańsku, mistrz szkolący - Jan Szydłowski,
2. Anna Krawczyk – Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy,
mistrz szkolący – Beata Woźna,
3. Katarzyna Koszczuk – Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku,
mistrz szkolący – Alicja Dębicka.
4
Nowiny Rzemieślnicze
nr 25
lato 2014
i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku, Kamil Zdziebłowski z Zespołu Szkół
Spożywczych w Zabrzu, Sonia Chluba
z Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu
i Dawid Kosc z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej
Górze.
Część praktyczna XIX Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego
Ucznia w Zawodzie Piekarz, odbyła się
w Piekarni Leśnicka Stanisława Kibały.
Finalistom bardzo dobrze pracowało
się w przestrzennej i świetnie przygotowanej do turnieju piekarni. Doskonała organizacja pracy i przyjazna atmosfera sprzyjały wykonywaniu
konkursowych zadań. Finaliści mieli
za zadanie uformować jak największą
ilość rogalików wyborowych w ciągu
5 min., wykonać chleb okolicznościowy o wadze do 2 kg, uformować ręcznie
6 bułek wyborowych pszennych, wykonać z ciasta półcukierniczego dowolny
wyrób oraz po jednej sztuce chałki tureckiej i chałki żydowskiej.
Uczniowie, wykonując zadania,
wykazali się nie tylko organizacją i higieną miejsca pracy, ale również musieli przygotować prezentację swoich
prac. Zdolności plastyczne umożliwiły uczestnikom realizacje ich pomysłów. Z ciasta półcukierniczego
wykonali wspaniałe wyroby, spod
wprawnych dłoni wyłoniły się liry, gitara, klucze wiolinowe. Okazałe okolicznościowe chleby zdobiły, wykonane
z ciasta martwego, różne instrumenty
muzyczne. Najlepsi uczniowie w części praktycznej w zawodzie piekarz to:
Tomasz Kucharski z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, Sebastian
Sagan z Zespołu Szkół Usługowo-Rzemieślniczych w Bytomiu oraz Daria
Angelika Małecka z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
w Gdańsku.
W czasie gdy uczniowie zmagali się z praktycznymi zadaniami ich
opiekunowie uczestniczyli w szkoleniu na temat „Wykorzystania karmelu w dekoracjach cukierniczych”.
Prowadzący Ernest Babiuch, zwycięzca XVI Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie
Cukiernik, zaprezentował możliwości
wykorzystania karmelu w dekoracjach
okolicznościowych. Szkolenie miało
miejsce we Wrocławiu w cukierni Wincentego Wolaka.
Uroczyste zakończenie XIX Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego
Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz
odbyło się w zabytkowych salach ratusza wrocławskiego. Na uroczystość
ogłoszenia wyników tegorocznej edycji przybyli zaproszeni przez organizatorów goście z całego kraju, sponsorzy,
rzemieślnicy, nauczyciele, opiekunowie
oraz uczniowie. Zgromadzeni podziwiali ekspozycję wszystkich prac
młodych piekarzy i cukierników wykonanych na turnieju. Pięknie prezentowały się nie tylko torty, figurki
z marcepana i chleby okolicznościowe,
ale również chałki o równych splotach,
kształtne bułeczki i ciastka bankietowe.
Wszyscy finaliści zostali obdarowani pamiątkowymi medalami,
fachowymi czasopismami i książkami.
Laureaci otrzymali puchary oraz wiele
cennych nagród rzeczowych ufundowanych przez Komitet Główny Turnieju oraz przez licznych sponsorów.
ZWYCIĘZCY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
W ZAWODZIE PIEKARZ:
1. Tomasz Kucharski – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,
mistrz szkolący – Waldemar Widz,
2. Sebastian Sagan – Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych w Bytomiu,
mistrz szkolący – Joachim Klizma,
3. Krzysztof Kargol – Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi,
mistrz szkolący – Rafał Klos.
Uhonorowani grawertonami zostali
mistrzowie praktycznie szkolący najlepszych uczniów turnieju. Nauczyciele
przygotowujący uczniów do turnieju
otrzymali od organizatorów dyplomy
z podziękowaniami za trud przygotowań i zaangażowanie w propagowanie zawodów cukiernika i piekarza.
Gratulujemy wszystkim przybyłym
do Wrocławia finalistom XIX Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego
Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz, ich nauczycielom i mistrzom
szkolącym.
Lidia Nestoruk
rzecznik prasowy turnieju
Organizatorzy serdecznie dziĊkują patronom i sponsorom tegorocznej edycji turnieju.
HONOROWY PATRONAT NAD TURNIEJEM OBJĉLI:
Wojewoda DolnoĞląski - pan Tomasz Smolarz, Marszaáek Województwa DolnoĞląskiego - pan Cezary Przybylski, DolnoĞląski
Kurator OĞwiaty - pani Beata Pawáowicz, Prezydent Wrocáawia - pan Rafaá Dutkiewicz, prezes Związku Rzemiosáa Polskiego pan Jerzy Bartnik.
ZàOTY SPONSOR:
Cukiernia Carolin & Simon Wáadysáawa, Sergiusz, Gabriela Siemionko, Kibaáo - Piekarnia LeĞnicka, Zespóá Szkóá Zawodowych
nr 5 z Wrocáawia, DolnoĞląska Izba RzemieĞlnicza we Wrocáawiu, Departament Edukacji UrzĊdu Miejskiego Wrocáawia.
SREBRNY SPONSOR:
Backaldrin Polska Warszawa, CDN Czesáawa Dzimira Wrocáaw, CREDIN Polska Sobótka, DolnoĞląski Cech Piekarzy i Cukierników Wrocáaw, Polmarkus Wrocáaw, Nelson CATERING Wrocáaw, ULDO POLSKA Wrocáaw.
BRĄZOWY SPONSOR:
AGART - Pro Bielany Wrocáawskie, Braun Warszawa, Cech Rzemiosá RóĪnych Wrocáaw, CSM Warszawa, Cukiernia Gondek
Wrocáaw, Cukiernia „PączuĞ” Ryszard àuĨniak Wrocáaw, Cukiernia Wincenty Wolak Wrocáaw, Diamant Liszki, EkoTrade Gliwice, Komplet Polska Tarnowo Podgórne, Piekarnia-Cukiernia Grabarczyk Wrocáaw, Uniferm PoznaĔ, Przegląd Piekarski
i Cukierniczy Warszawa, Savpol Waábrzych, Zakáady Táuszczowe Kruszwica S.A. Kruszwica, Zeelandia Wrocáaw.
SPONSORZY:
Baker Tarnowskie Góry, Cukiernia Andrzej Tyszko, Marian Tyszko Wrocáaw, Cukiernia “Warszawska” Wojciech BiegaĔski
Wrocáaw, Malmon Opoczno, Máyn Stanisáaw BociaĔski Roman KolanoĞ Nowy TomyĞl, Máyn Stradunia PoznaĔ, Piogro Zielina,
ĩuk-Pol Wrocáaw.
Nowiny Rzemieślnicze
nr 25
lato 2014
5
Z WICEPREMIEREM
O RZEMIOŚLE
W niedzielĊ 16 marca 2014 roku w Sobótce miaáa
miejsce konferencja wspóáorganizowana przez
DolnoĞląską IzbĊ RzemieĞlniczą we Wrocáawiu
(DIR) pt. „MikroprzedsiĊbiorczoĞü na terenach
pozaaglomeracyjnych”.
Konferencja odbyła się z udziałem
wicepremiera i ministra gospodarki
Janusza Piechocińskiego, wiceminister
Ilony Antoniszyn-Klik oraz wicewojewody Ewy Mańkowskiej. Wydarzenie
zgromadziło ponad 500 uczestników –
przedsiębiorców oraz osoby ze środowiska gospodarczego Dolnego Śląska.
DIR reprezentowana była przez
przedstawicieli zarządu Izby, a także
liczną grupę rzemieślników i przedsiębiorców zrzeszonych w cechach.
Jednym z prelegentów podczas konferencji był Zbigniew Ładziński – szef
samorządu gospodarczego rzemiosła. Wystąpienie prezesa Izby dotyczyło sytuacji rzemieślników oraz
mikro i małych przedsiębiorców działających na terenie Dolnego Śląska.
Tematem przewodnim wypowiedzi
był wpływ aktualnej sytuacji gospodarczo–ekonomicznej na możliwości rozwoju firm rzemieślniczych.
W wystąpieniu prezes Ładziński przytoczył zadania realizowane przez Izbę
6
Nowiny Rzemieślnicze
nr 25
lato 2014
i podkreślił rolę, jaką odgrywają rzemieślnicy, przedsiębiorcy i rzemiosło
w kształceniu zawodowym młodzieży
oraz uzupełnianiu kwalifi kacji przez
osoby pozostające bez zatrudnienia.
Zaznaczył, że najlepsze efekty kształcenia uzyskuje się przez edukację,
w której współuczestniczą firmy,
a taką jest system dualny realizowany
przez rzemiosło. Dodał, że zapewnienie nowych fachowców dla rynku
pracy jest zależne od sytuacji przedsiębiorców. Wspomniał o znaczeniu,
jakie daje potwierdzanie kwalifi kacji,
a także o świadectwach czeladniczych
i dyplomach mistrzowskich, które są
honorowane przez państwa członkowskie UE. W trakcie przemówienia prezes DIR wraz z prezesem Zachodniej
Izby Gospodarczej Markiem Pasztetnikiem wręczył, na ręce ministra gospodarki, petycję w imieniu dolnośląskich
rzemieślników i przedsiębiorców.
Na koniec prezes Izby uhonorował –
Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego
wiceminister Ilonę Antoniszyn-Klik,
wicewojewodę Ewę Mańkowską oraz
Grzegorza Dzika przewodniczącego
rady Zachodniej Izby Gospodarczej.
Nagrodzeni otrzymali medale za zasługi dla rzemiosła polskiego i zrozumienie potrzeb firm rzemieślniczych województwa dolnośląskiego.
Odznaczenia wręczył również
minister gospodarki Janusz Piechociński. W imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odznaczył
Włodzimierza Chlebosza, członka
zarządu województwa dolnośląskiego,
Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jako prezes PSL wręczył panu Ryszardowi Niebieszczańskiemu, rademu powiatu
kłodzkiego, najwyższe odznaczenie –
medal im. Wincentego Witosa. Natomiast najstarszy członek PSL z powiatu
wrocławskiego Władysław Paszkowski
otrzymał pamiątkowy dyplom.
W trakcie konferencji promowane
były lokalne grupy działania oraz regionalne organizacje, w tym Izba. Na
stanowisku informacyjnym DIR można było dowiedzieć się o realizowanych
działaniach, zaopatrzyć się w materiały
informacyjne, jak również otrzymać
najnowszy numer magazynu Nowiny
Rzemieślnicze. Na zakończenie konferencji zaproszeni uczestnicy udali się
na wspólny obiad.
Jakub TuraĔski
FRYZJERSKIE MISTRZOSTWA
DOLNEGO ŚLĄSKA 2014
9 marca 2014 roku w Hotelu ORBIS we Wrocáawiu przy ul. PowstaĔców
ĝląskich 7, odbyáy siĊ Otwarte Fryzjerskie Mistrzostwa Dolnego ĝląska 2014
poáączone z pokazami fryzjerskimi znanych stylistów.
Udział w konkursie wzięli uczniowie, kreatywni styliści i fryzjerzy. Mistrzostwa podzielone były na następujące konkurencje:
• fryzjerstwo męskie (junior, senior):
modelowanie długich włosów, modelowanie fryzury klasycznej, fryzura
fantazyjna,
• fryzjerstwo damskie (junior): fale
wyciskane na mokro, plecionki i warkocze na długich włosach, fryzura
wieczorowa,
• fryzjerstwo damskie (senior): fryzura
kreatywna, fryzura wieczorowa, fryzura ślubna.
W trakcie trwania mistrzostw odbywały się pokazy instruktażowe znanych
firm, a także zaproszonych gości, którzy
zaprezentowali najnowsze techniki
i trendy we fryzjerstwie na nowy sezon
wiosna – lato 2014. Na scenie wystąpili m.in. Maria Korzeniowska, Michał
Krzyszycha, Aleksander Stankiewicz,
Joanna Zaremba-Wanczura, Rafał Szydłowski i Dawid Wnuk, a także ucznio-
wie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5
we Wrocławiu.
Podczas mistrzostw można było
również zapoznać się z ofertą kosmetyków wystawców z całej Polski,
którzy, dzięki ciekawie przygotowanym
stoiskom, przyciągnęli tłumy zainteresowanych.
Po ogłoszeniu wyników zostały
wręczone nagrody dla zwycięzców,
które ufundowały firmy: Goldwel,
L’Oreal Polska, Fale Loki Koki, Jadwiga
Instytut Kosmetyczno-Medyczny Laboratorium bioodnowy, Artego, Alcina, Mary Kay, SAF, Glamour, Fabryka
No1.
Dziękujemy wszystkim wystawcom oraz sponsorom. Mamy nadzieję,
że nasza współpraca kontynuowana
będzie przy kolejnej edycji Otwartych
Fryzjerskich Mistrzostw Dolnego Śląska.
ZWYCIĘZCAMI KONKURSU ZOSTALI
W KATEGORII JUNIOR DAMSKI:
I miejsce – Frankiewicz Ewelina – Bogatynia
II miejsce – Pluta Katarzyna – Bogatynia
III miejsce – Grzegorek Justyna – Legnica
IV miejsce – Tokarska Agnieszka – Wrocław
V miejsce – Schlechter Andrea – Opole
VI miejsce – Nyklarz Dominika – Wrocław
W KATEGORII JUNIOR MĘSKI:
I miejsce – Kamińska Eliza – Września
II miejsce – Bartczak Amanda – Września
W KATEGORII SENIOR DAMSKI:
I miejsce – Kołodziejczak Marta – Wrocław
II miejsce – Przespolewska Natalia – Wałbrzych
III miejsce – Korczyńska Beata – Żary
W KATEGORII SENIOR MĘSKI:
I miejsce – Szydłowski Rafał – Wrocław
II miejsce – Węgrower Maksymilian – Wrocław
Cech Rzemiosá RóĪnych
We Wrocáawiu
Nowiny Rzemieślnicze
nr 25
lato 2014
7
NIE TYLKO PRAKTYKA ZAWODOWA
PODCZAS STAŻY ZAGRANICZNYCH
Dobiega koĔca projekt „Máodzi rzemieĞlnicy w Europie”, podczas którego
70 uczniów z dolnoĞląskich szkóá zawodowych uczestniczyáo w staĪach
zagranicznych w Niemczech i Francji. Udziaá w projekcie pozwoliá máodym
ludziom nie tylko zobaczyü, jak wykonuje siĊ za granicą zawód, który sobie
wybrali, ale takĪe poznaü kulturĊ i zabytki kraju, w którym goĞcili.
Przedstawiamy Drezno, jedno
z najpiękniejszych niemieckich miast
i zachęcamy wszystkich do odwiedzenia miejsc, w których gościli stażyści.
W artykule poznamy Zwinger, Katedrę,
Zamek Królewski i Poczet Książąt. Jeśli
ktoś nie był w Dreźnie zapraszamy na
wycieczkę.
Zwiedzanie Drezna rozpoczynamy
od Zwingera. Jest to piękna barokowa
budowla z wyraźnymi symbolami
charakterystycznymi dla tego stylu.
To kompleks pawilonów otaczających
plac, na którym odbywały się niegdyś
fety i parady słynnego saskiego elektora Augusta II Mocnego. W pawilonach
znajdują się dziś wystawy i muzea (np.
wystawa miśnieńskiej porcelany). Wejście na plac oraz na taras okalających
go pawilonów jest bezpłatne. Przy
ładnej pogodzie i odrobinie szczęścia można trafić na odbywający się na
dziedzińcu koncert albo sztukę baletową. Co prawda nie są one dostępne
dla turystów, ale podczas takich wydarzeń zawsze można przycupnąć i posłuchać lub podejrzeć przedstawienie
8
Nowiny Rzemieślnicze
nr 25
lato 2014
z daleka. Warto tu przysiąść na chwilkę
i odpocząć, chłonąc jednocześnie ducha historii. Co ciekawe, Zwinger
jeszcze do roku 1709 był zwyczajnym
ogrodowym parkiem, w którym jednak już wcześniej odbywały się fety.
W pewnym momencie króla ogarnęła wielka pasja budowania i mimo
ogromnych pot rzeb finansowych
w związku z prowadzonymi wojnami
i utrzymaniem armii, postanowił roztrwonić ogromne sumy (oczywiście
z podatków swoich poddanych) na
DREZNO
stolica Saksonii zwana Florencją
nad àabą, miasto oddalone od
Wrocáawia o 270 km. Istnieje
bezpoĞrednie poáączenie kolejowe
3 razy w ciągu doby. Wspaniaáy
cel na wycieczkĊ z przyjacióámi
lub rodziną.
to cacko architektury. Dziś możemy
ocenić, że nie były to pieniądze wyrzucone w błoto. Wprost z dziedzińca,
idąc od strony fosy, wchodzimy na plac
z pomnikiem króla Johanna oraz operę
Sempera. Wcześniej jeszcze, jeśli ktoś
zwróci uwagę, przechodzimy przez
bramę, w której znajduje się wejście do
galerii malarstwa Mistrzów Dawnych
oraz do zbrojowni. Polecamy odwiedzenie obu tych muzeów. Panom i dzieciom z pewnością bardzo przypadnie
do gustu zbrojownia, w której znajdziemy przepiękne egzemplarze książęcej
broni, cudne zbroje, a nawet bogate
wyposażenie jeźdźców konnych. Pod
względem tematycznym jest to trochę
kontynuacja komnaty tureckiej z zamku. Jeśli chodzi o galerię malarstwa, to
niewiele osób wie, jakie kryją się w niej
skarby - przykładem niech będzie słynna Madonna Sykstyńska Rafaela Santi.
To właśnie z tego obrazu zaczerpnięto
bardzo już spopularyzowany motyw
dwóch słodkich aniołków. Turyści mają
też możliwość wykupienia przewodnika po operze Sempera. Warto zwiedzić

Podobne dokumenty